Copy
U ontvangt deze nieuwsbrief als betrokkene bij, of geïnteresseerde in het project Trias Westland.
Bekijk deze e-mail in uw browser

Tweede boring gestart, gestopt en hervat

 

Op 10 maart is Trias Westland gestart met het boren van de tweede put. De werkzaamheden verliepen de eerste dagen soepel – tot aan een natuurlijke breuk in de bodem op 1.188 meter diepte. Wat hier gebeurde en waarom Trias Westland nu een vertakking boort, leest u in deze nieuwsbrief.

Als natuurlijke breuken in de bodem open staan, stroomt de boorvloeistof – die o.a. bedoeld is om tegendruk te geven in het boorgat - weg in de breuk. Bij de eerste boring gebeurde dit niet en hebben we soepel door deze breuk heen geboord. Bij de tweede put stond de breuk open en bleek het verlies van boorvloeistof erg groot. Dit heeft ertoe geleid dat het boorgat korte tijd droog heeft gestaan en deels is ingestort. Er zijn verschillende pogingen gedaan om de breuk te dichten en uiteindelijk is dit gelukt.

De hoop was dat we na het dichten van de breuk de druk in de put konden opbouwen en het ingestorte deel weer vrij konden maken. Helaas lukte dat niet. In overleg met alle specialisten is geconcludeerd dat er geen andere technische mogelijkheden meer waren om het boorgat vrij te maken. Met als gevolg: verlies van het grootste deel van de tot dan toe geboorde put, inclusief de boorapparatuur die onderin de put zit.

Vertakking
Inmiddels is het boorgat afgedicht met cement. Vorige week is gestart met het boren van een side-track (vertakking van het boorgat) vanaf ongeveer 150 meter diepte. De boring bevindt zich nu op ca. 1.100 meter diepte. Vannacht is gestart met het inbrengen van de casing in deze sectie.
 
Op 5 maart is de boortoren 7 meter verschoven om de tweede put te boren. 

Startschot aanleg warmtenet gegeven

 

Op basis van de testresultaten van de eerste boring hebben de banken groen licht gegeven voor de aanleg van het warmtenet. Donderdag 22 maart is het startschot gegeven voor de realisatie. Alle overeenkomsten met de aannemers en leveranciers zijn ondertekend. Rotterdam Engineering is verantwoordelijk voor de detail engineering. A. Hak Leidingbouw en Welvreugd gaan samen het warmtenet aanleggen. Logstor levert de buizen.

Bouwteam
Bijzonder is dat deze partijen met Trias Westland samenwerken in een bouwteam. Normaal maken de opdrachtgever en engineers eerst het ontwerp, dan volgt de aanbesteding en daarna gaat de aannemer het project volgens plan realiseren. In dit project werkt iedereen samen aan het beste ontwerp en de beste uitvoeringsmethodiek. Dit is nodig omdat het op sommige plaatsen een hele uitdaging is om een geschikte plek in de ondergrond te vinden voor de warmteleidingen. Deze samenwerkingsvorm benut de creativiteit en kennis van (lokale) aannemers en engineers van de ontwerp- tot en met de realisatiefase. Zo komen we tot de meest (kosten)efficiënte oplossingen.

Onder: een impressie van de warmteleidingen van Trias Westland. 

17 april: inloopbijeenkomst werkzaamheden Broekpolderlaan en Zwethlaan

 

Eind april start de aanleg van het warmtenet aan de Broekpolderlaan. Vanaf half augustus 2018 starten de werkzaamheden aan de Zwethlaan. Om de bewoners en bedrijven uit de buurt hierover goed te infomeren, organiseert Trias Westland op dinsdag 17 april van 17.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in restaurant Wollebrand. Omwonenden ontvangen hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging.

Opening Westlandroute

 

Op 15 maart is de Westlandroute (Verlengde Veilingroute ten zuiden van het boorterrein) officieel geopend. Ook Trias Westland was vertegenwoordigd. Bij  het boorterrein werd een korte toelichting gegeven op het belang van geothermie en op de boring zelf. De gestuurde boringen voor het warmtenet van Trias Westland, die deze nieuwe weg kruisen, zijn volgens afspraak vóór de opening van de weg afgerond.
 
Copyright © 2018 Trias Westland, Alle rechten voorbehouden.

U kunt uw voorkeuren aanpassen of zich afmelden voor deze verzendlijst.
Email Marketing Powered by Mailchimp