Copy
Nieuwsbrief OBS de Groeiplaneet week 43 - 44
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen Nieuws
- Bericht van de MR
- Nieuws van Externen
- Download onze Groeiplaneet App

wk 43: 22 okt. - 26 okt.

m    Herfstvakantie
d     Herfstvakantie
w    Herfstvakantie 
d     Herfstvakantie   
v     Herfstvakantie
 

wk 44: 29 okt. - 2 nov.

m Studiedag team (leerlingen vrij)
d   
w   Volleybal gr 6,7,8
d   
v   Herfstfeest gr 1/2A,1/2C, Peuters
     Halloweendisco gr 6,7,8

wk 45: 5 nov. - 9 nov.

m    Herfstfeest gr 1/2B, peuters


d     

w    
d     Rapport mee
v     Veteraan in de klas gr 7,8
 

wk 46: 12 nov. - 16 nov.

m   Deze week voortgangs- 
      gesprekken gr 1 t/m 8
      VO-informatiemarkt
d    Lesbezoek Krimpenerwaard-
      college gr 8A/8B
w   
d   
v    Veteraan in de klas  gr 7,8
     
   Algemeen nieuws


 
Beste ouders/verzorgers,
 
Vakantie
Hoewel het nog als zomer voelt, is het nu toch al herfstvakantie! Na acht schoolweken zijn de kinderen en de leerkrachten best aan een welverdiend weekje vrij toe, zodat we weer even wat nieuwe energie op kunnen doen. Namens het team wens ik u samen met uw gezin een fijne vakantie. We zien elkaar terug op dinsdag 29 oktober!

Foto’s in de app
In het afgeschermde deel van de groeiplaneet app worden door groepsleerkrachten regelmatig foto’s van gebeurtenissen in de klas geplaatst. Hiervoor hebben we niet speciaal uw toestemming gevraagd, maar we kunnen ons voorstellen dat u het misschien toch niet prettig vindt als uw kind op de foto’s herkenbaar is. Wilt u het de groepsleerkracht laten weten als u hiervoor geen toestemming geeft?

Communicatie over huiswerkopdrachten
Om de leerlingen te leren zelf verantwoordelijkheid voor het doen van huiswerkopdrachten te nemen, zullen de leerkrachten van de bovenbouw na de vakantie hierover geen berichten meer naar de ouders sturen. We gaan dan vanzelf ontdekken wie dit al snel goed aanpakt en wie daarbij nog wat extra begeleiding nodig heeft. Alle leerlingen hebben een agenda of een planner en de leerkrachten helpen ze om deze goed bij te houden. Het is voor uw kind wel heel fijn als u regelmatig samen de agenda/planner en het huiswerk bekijkt, zodat u kunt volgen wat er op het gebied van huiswerk gebeurt en hoe uw kind hiermee omgaat.

Invallers gezocht
Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen is het lerarentekort een steeds nijpender probleem aan het worden. Gelukkig hebben wij op onze school alle groepen kunnen bemensen en ook vrijwel geen uitval van leerkrachten, maar ik zie een eventuele griepgolf met zorg tegemoet, omdat ik geen beschikking heb over een invallersbestand, helaas. Daarom mijn oproep aan u, ouders/verzorgers:
Heeft u een onderwijsbevoegdheid en zou u bereid zijn om in voorkomende gevallen een of meerdere dagen in te vallen op onze school? Wilt u dan alstublieft even contact met mij opnemen
(m.mourik@blickoponderwijs.nl)? Ook als u iemand kent die bevoegd en bereid is om in te vallen, dan kom ik daar graag mee in contact. Bij voorbaat dank voor uw reactie!


Voortgangsgesprekken
In de week van 12 t/m 16 November worden de voortgangsgesprekken gehouden.
Na de herfstvakantie kunt u zelf een tijdstip plannen via de gesprekkenplanner in de groeiplaneet app of via onze website. Nadere informatie hierover ontvangt u in de loop van volgende week per e-mail.

Met vriendelijke groet,
Mevr. M.P.T. (Mary) Mourik, directeur
OBS De Groeiplaneet
Bericht van de MR:

Beste ouders,

Zoals allen waarschijnlijk weten is de school al lange tijd bezig om de verbouwing van de school te realiseren.
Dit proces is al ingezet voordat de fusie daadwerkelijk een feit was. Helaas gaat dit hele proces traag, maar afgelopen schooljaar is er eindelijk een akkoord bereikt met de gemeente en is er ingezet op een plan om de onderbouwlocatie dusdanig te renoveren en aan te bouwen dat de hele school hierin past. In de tijd hierna heeft de school, samen met het bestuur gesprekken gevoerd met de gemeente om tot een plan te komen. Het plan is inmiddels gereed maar moet nog aanbesteed worden.
De MR heeft tijdens iedere vergadering in het afgelopen en huidige schooljaar hierover gesproken met de directeur. Zij heeft u ook via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de voortgang. Helaas heeft de MR moeten concluderen dat met het huidige plan, er geen duurzame en energieneutrale school gebouwd kan worden en de school ook krap zal worden. Zo is er geen plaats voor een teamruimte voor de leerkrachten en er is ook geen ruimte voor groei van de school in de toekomst. Dit alles baart de MR zorgen en heeft gemaakt dat wij een brief hebben opgesteld om deze zorgen te uiten. In deze brief uiten wij ook onze grote zorgen over de doorlooptijd van het hele proces en vragen wij met klem om een versnelde procedure.
Hiervan hebben wij de directeur op de hoogte gebracht en gelukkig staat ook zij hierachter. De brief is inmiddels naar het bestuur van onze school gestuurd en wij hebben een zeer positieve brief terug ontvangen waarin het bestuur aangeeft ook niet tevreden te zijn met de huidige stand van zaken. Ook het bestuur wil inzetten op een beter plan voor onze school, zodat we in de toekomst met z'n allen in een gebouw zitten dat duurzaam en ruim genoeg is. Onze volgende stap is om de brief, met de steun van ons bestuur, te sturen naar de Raad van Toezicht en naar de Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang hiervan.

Medezeggenschapsraad
OBS de Groeiplaneet
 

Nieuws van externen

 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl

afmelden voor de nieuwsbrief