Copy
Nieuwsbrief OBS de Groeiplaneet week 12 - 13
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws
- Vanuit de oudervereniging
- Nieuws van externen
- Download onze Groeiplaneet App

wk 12: 18 mrt. - 22 mrt.

m     Studiedag BLICK
         (leerlingen vrij)d     
w     Tennistoernooi gr 7,8
d      Kangoeroewedstrijden
v     

wk 13: 25 mrt. - 29 mrt.

m    Start week van het geld 
       Kleuters zingen bij
       Crimpenersteijn 
       MR vergadering
d    
w    Badmintontoernooi gr 6,7,8
d    
v    

wk 14: 1 apr. - 5 apr.

m    
d     
w     Nationale rekendag
d     Theoretisch verkeersexamen
        gr 7
v     

wk 15: 8 apr. - 12 apr.

m   Vergadering leerlingraad
d    
w    
d   
 
v    Koningsspelen

   Algemeen nieuws


Beste ouders,

Vorige week hebben we gestaakt. Gestaakt omdat we aandacht wilden vragen voor de positie van de leerkracht en ook omdat we ons zorgen maken over het alsmaar stijgende lerarentekort.
Gelukkig hebben wij op onze school tot nu toe alles bemenst kunnen houden en hebben we een stevig en ervaren team. We zijn er trots op dat ook stagiaires graag bij ons willen werken. Dat heeft te maken met de sfeer op onze school.
Ondanks dat er in dit jaar veel flexibiliteit van veel collega's wordt gevraagd, staan ze er, steunen ze elkaar en gaan onvermoeibaar door. Ook als ze ineens, door een overmachtssituatie moeten overstappen naar een andere klas, wat echt niet makkelijk is. Afscheid nemen van de leerlingen waarmee je net een fijne band hebt opgebouwd, doet niemand met plezier. Mede omdat we weten wat dat voor de kinderen betekent.

Natuurlijk dromen we allemaal van een jaar waarin niets bijzonders gebeurt en alles rustig blijft, maar zo'n jaar heb ik in mijn loopbaan nog niet meegemaakt. Daar moeten we mee om kunnen gaan, helaas.
En ik merk dat, hoewel het uiteraard niet als prettig wordt ervaren, ook de leerlingen en u als ouders op een positieve manier met de omstandigheden omgaan. Dat geeft een gevoel van verbondenheid.
Met elkaar blijven we zorgen voor het beste onderwijs in de prettigste sfeer, met de kernwoorden: vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid en respect in ons achterhoofd. In dat kader wil ik onze kernwaarden nog eens onder uw aandacht brengen.


Plusklas 
Zoals u weet hebben wij op onze school een plusklas voor leerlingen die aan de verrijkingsstof die ze van hun eigen leerkracht krijgen, onvoldoende uitdaging hebben. Leerlingen krijgen die extra uitdaging in de plusklas en daarnaast trainen ze ook op vaardigheden die ze verder willen versterken.
We zijn er erg blij mee dat we deze plusklas in huis hebben en dat juf Anita ervoor zorgt dat er altijd voldoende te leren en ontdekken is, zodat ook deze leerlingen steeds geboeid en uitgedaagd blijven. Soms wordt ze daarbij geholpen door ouders die gastlessen komen geven. Een voorbeeld hiervan vindt u in deze link over de lessen over de ‘plastic soup’:
https://capelle.lions.nl/plastic-soup-les

Deze week hebben de plusklasleerlingen hun project ‘Jong Ondernemen’ afgesloten met een geweldige presentatie aan ouders en zelfs een aantal opa’s en oma’s was aanwezig. Erg leuk en inspirerend!

Bekijk hier het persbericht.


Vanuit de Oudervereniging
Enkele weken geleden heeft de Oudervereniging afscheid genomen van de voorzitter, Danielle van Eck. Danielle heeft zich jarenlang hard gemaakt voor de Oudervereniging.
Ze was de motor achter alle activiteiten die door de OV werden georganiseerd.
Eigenlijk zou ze al eerder gestopt zijn, omdat haar termijn er allang op zat, maar vanuit haar betrokkenheid is ze, omdat er geen opvolger voor haar was, toch langer gebleven. Uiteindelijk heeft ze nu dan toch het besluit genomen om zich uit de OV terug te trekken, wat wij helemaal kunnen begrijpen, maar natuurlijk ook erg jammer vinden. Ook vanaf deze plek wil ik jou, Danielle nog eens heel hartelijk bedanken voor alles wat je door je inzet voor de OV, voor de school betekend hebt.

Intussen hebben we een nieuwe voorzitter ad interim: Scarlett van Keerberghen.
Zo lang er geen vaste voorzitter is, zal zij deze taak op zich nemen, waarvoor we haar dankbaar zijn.

Hieronder een oproepje van Scarlett aan u, ouders van de Groeiplaneet:

 

Vindt u het leuk om zich in te zetten voor de kinderen van de Groeiplaneet?

Dan is er altijd van alles te doen op school waar wij uw hulp goed bij kunnen gebruiken.

1. denk aan de activiteiten van de Oudervereniging (zie de jaarkalender),
2. of wordt de helpende hand van de leerkrachten tijdens activiteiten
3. of maak deel uit van het team enthousiaste bibliotheek moeders Papa’s, mama’s, verzorgers, voogden maar ook opa's en oma’s van de kinderen van de Groeiplaneet.
Wij horen graag van u!

Voor informatie over de activiteiten in de klas of de bibliotheek mail of spreek de leerkracht van uw kind aan.

Voor activiteiten van de Oudervereniging mail naar ov-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl


Schoolfruit
De levering voor volgende week is:
bloedsinaasappel, druiven en waspeen

Met vriendelijke groet,
 

Mevr. M.P.T. (Mary) Mourik, directeur

OBS De Groeiplaneet 


   Nieuws van externen

"Wij zijn klaar voor de start!”

De KinderLoop van SamenLoop voor Hoop Krimpenerwaard is op zaterdag 29 juni 2019

In het weekend van 29 en 30 juni staat er een bijzonder evenement gepland, de SamenLoop voor Hoop Krimpenerwaard. Tijdens deze SamenLoop zal er zoveel mogelijk geld bijeen worden gebracht voor wetenschappelijk kankeronderzoek. SamenLoop voor Hoop is een prachtig wandelevenement waarbij teams in estafettevorm 24 uur lang over Park Weydehoeck in Lekkerkerk wandelen. De 24 uur staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.

Kids in actie met de KinderLoop


Tijdens de SamenLoop laten we zien dat er hoop is en wordt het leven gevierd. Naast allerlei optredens, een gezellige braderie en veel activiteiten voor kinderen is er op zaterdag 29 juni om 16:00 uur een KinderLoop. Helaas krijgen er in Nederland ongeveer 550 kinderen per jaar kanker en via deze speciale wandeling van 24 minuten kunnen kinderen zich inzetten voor het goede doel en kunnen we heel bewust stilstaan bij alle kinderen in Nederland die kanker hebben of hebben gekregen. Ze organiseren vooraf acties om geld in te zamelen. Meedoen kost € 3,-, die volledig aan het KWF ten goede komt. De jonge deelnemers krijgen aan de start een paars SamenLoop-T-shirt en lopen alleen, met vriendjes samen, in teams of worden begeleid door een volwassene. Aan de finish ontvangen ze nog een oorkonde. Een blijvende herinnering aan een bijzondere dag!

We hebben u nodig!

Zonder ouders zijn we nergens. We nodigen u uit om met uw kind te praten over deze mooie actie. Kinderen kunnen op deze manier hun steentje bijdragen aan het goede doel. Verzin samen met uw kind een manier om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Bak koekjes en verkoop ze, haal de lege flessen op, veeg de stoep, of schakel opa’s en oma’s in. Bij de start van de KinderLoop kunnen de kinderen hun opgehaalde geld doneren. De kinderen met de hoogste opbrengst worden uiteraard in het zonnetje gezet!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/zuid-holland/krimpenerwaard/

 

 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp