Copy
View this email in your browser
Vinex: NOBO Nieuwsbrief 7, oktober 2017

Het online bereik volgens NOBO

Maandelijks bereiken alle apps en websites die worden gemeten in het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO) zo’n 90% van de bevolking van 6 jaar of ouder. Het dagbereik ligt op zo’n 75% en wekelijks zijn 83% van de Nederlanders online te vinden. Of beter gezegd, online te bereiken.

De meest recente cijfers uit NOBO laten andermaal zien dat online inmiddels een medium van formaat is, maar hoe is dat enorme bereik precies opgebouwd naar leeftijd, devices en in de tijd? Je leest het in deze nieuwsbrief van NOBO.

De computer, in NOBO aangeduid als desk-/laptop, heeft nog altijd het grootste bereik in vergelijking met andere devices. Althans in de meeste doelgroepen. Bij 20-34 jarigen gaat de smartphone nipt aan kop en in de groep 35-49 jaar is het een nek-aan-nekrace tussen de computer en de smartphone. De tablet blijft over de hele linie wat achter, met uitzondering van de doelgroep 50+ .

Grafiek 1: maandbereik september 2017 naar leeftijd en devices

Volgens diverse bronnen zoals de Media Standaard Survey (MSS) en Trends in Digitale Media van GfK stijgt het aantal devices (per persoon) nog steeds. Een single-source onderzoek als NOBO meet het effect daarvan op het bereik van mediamerken.

De optelling van het bereik van de afzonderlijke devices resulteert in een hoger bereik dan het netto bereik van alle devices. Sterker nog, het is meer dan 100%. Als we dit ‘bruto bereik’ delen door het netto bereik is het gemiddeld aantal devices te zien, waarmee het netto bereik is opgebouwd. Dan blijkt dat de groep 35-49 jaar met 2,1 de hoogste score haalt, de kinderen van 6-12 jaar hebben laagste score met gemiddeld 1,5 device. 

Bijna dagelijks online

In het bereiksonderzoek van NOBO wordt naast het bereik ook gemeten hoeveel dagen men online is. Dan blijkt dat het gebruik van ‘web en app’ een bijna dagelijkse bezigheid is.

Grafiek  2: gemiddeld aantal dagen online in september 2017, naar leeftijd en device

In termen van gebruik is de smartphone in alle doelgroepen ‘leading’. Alleen bij de allerjongsten is het aantal ‘actieve dagen’ een stuk lager, maar dat geldt in deze doelgroep voor alle devices.
 
Net als bij het bereik moet de tablet het afleggen tegen de andere devices. Het hoogste aantal gebruiksdagen is te zien in de doelgroep 50+, gemiddeld 19 dagen in de maand september 2017. De 13-19 jarigen laten de tablet het meest links liggen (13,3 dagen in gebruik).

Dag-, week- en maandbereik

Dat het bereik van de verschillende devices niet gelijkmatig is opgebouwd, blijkt wel uit de volgende tabel. Hierin staat het dag-, week- en maandbereik per device weergegeven, alsmede de verhouding tussen het dagbereik en het maandbereik. Deze index (dagbereik = 100) geeft aan in welke mate het verloop van de maand nog een opbouw laat zien van het bereik. Hoe hoger deze index, hoe meer groei er gedurende de maand te zien is.

Tabel 1: dag-, week- en maandbereik per device, september 2017

De smartphone heeft een gemiddeld dagbereik van 52% en na een maand is dit opgelopen naar slechts 57%. De aanwas van het bereik is dus beperkt. Anders is dat bij de tablet. Het dagbereik is 24%, maar na een maand staat het bereik op 42%. De toename van het bereik is daar dus veel groter.

Hetzelfde kan ook berekend worden voor mediamerken. Het ene merk kent bijvoorbeeld door z’n aard, omvang en/of doelgroep een veel groter dagelijks gebruik dan de andere, waardoor de toename in bereik door de maand heen beperkter is dan bij een site die een veel infrequenter gebruik kent. Een aantal voorbeelden:

Tabel 2: dag-, week- en maandbereik Linda., Tweakers, Marktplaats en De Telegraaf, september 2017 (alle devices)

Cumulatief bereik

De verschillen tussen dag- en maandbereik kunnen nog verfijnder in beeld worden gebracht door middel van het cumulatief bereik. Hierbij is op dagbasis te zien hoe het bereik zich opbouwt door de maand heen. Dat kan voor alle merken, maar ook voor de merken apart en uiteraard ook naar devices en doelgroepen. In onderstaande voorbeelden zijn NOS en NRC uitgedraaid naar 6+ en devices.

Grafiek 3: cumulatief bereik NOS naar devices, september 2017 (6+)

Grafiek 4: cumulatief bereik NRC naar devices, september 2017 (6+)

Bij NOS liggen zowel het bereik als de opbouw van het bereik van de desk-/laptop dicht bij elkaar. De lijnen zijn vrijwel identiek. Voor NRC geldt dat deze veel meer uit elkaar liggen. Bovendien is de lijn van het totale bereik veel steiler bij NRC.
 
Het spreekt voor zich dat hoe steiler de lijn, hoe meer bereik wordt opgebouwd door de maand heen. Bij een meer vlakke lijn worden vooral meer contacten gerealiseerd voor een merk via een bepaald kanaal in een doelgroep.

Over NOBO

De Verenigde Internet Exploitanten (VINEX) en Stichting KijkOnderzoek (SKO) zijn in mei 2015 gezamenlijk een contract voor het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO) aangegaan. NOBO, uitgevoerd door Kantar TNS, is sinds 2016 de standaard voor het digitale bereiksonderzoek. NOBO kent inmiddels een unieke samenwerking waarbij meer dan twintig grote mediabedrijven participeren.
 

Cross-device, web én app

De samenwerking tussen VINEX en SKO levert grote voordelen op. Binnen NOBO wordt het voor het eerst mogelijk om het internetgedrag van personen op alle platformen, cross-device en op detailniveau te meten en te rapporteren. De samenwerking heeft inmiddels geleid tot een kwalitatief hoogwaardig panel van 5.500 panelleden, waarvan het online gedrag op 13.000 devices wordt vastgelegd.

Meer informatie

Voor meer informatie over (deelname aan) het NOBO-onderzoek en planningssoftware kunt u contact opnemen met:
 
NOBO
Karin Schut
06 57 57 30 27
karin@vinex.nl
Redactie: Peter Wiegman, Het Media Loket
Vormgeving: www.krijnontwerp.nl
Copyright © 2017 VINEX, All rights reserved.

Ons adres:
VINEX
Postbus 12040
1100 AA Amsterdam
Nederland

Voeg ons toe aan je adresboek


Wilt u deze nieuwsbrief op een andere manier ontvangen?
U kunt uw instellingen aanpassen of afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
VINEX · Postbus 12040 · Amsterdam, Nh 1100AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp