Copy
Pressemeddelelse fra Kultur & Borgerservice, Aarhus Kommune
Se denne email i din browser
Den internationale Hay Festival på Dokk1 er netop slut. Men allerede næste efterår er der igen børnelitteraturfestival i Aarhus.

Aarhus får egen børnelitteraturfestival

 

Aarhus får nu sin egen internationale festival for børnelitteratur. Det er de to rådmænd Rabih Azad-Ahmad og Bünyamin Simsek, der er gået sammen om festivalen, der skal bygge videre på erfaringerne fra den netop afsluttede Hay Festival.Formålet er at give endnu flere børn og unge lyst til og glæde ved at læse.

Søndag aften sluttede den succesfulde internationale Hay Festival på Dokk1 og samtidig blev en ny international festival for børnelitteratur født i Aarhus. Festivalen skydes i gang allerede i 2018 og skal efterplanen vende tilbage hvert andet år.

”En festival er en festlig ramme, der på en anderledes måde giver lyst til at læse og lære. Læselyst skal ind med modermælken. Det sker når forældre læser højt for deres børn, tager dem med på biblioteket eller andre steder, hvor litteraturen bliver en del af hyggeligt samvær. Det giver en glæde ved at læse, som varer ved hele livet og giver et godt afsæt for at klare sig godt i skolen og på jobbet, ” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad

De to rådmænd Bünyamin Simsek og Rabih Azad-Ahmad har tidligere sammen stået bag et forslag om at Aarhus bør gå forrest i arbejdet for at sikre at der bliver lavet en national strategi til læsefremme. Et arbejde der sker i tæt samarbejde mellem bl.a. kommunens folkeskoler og biblioteker. Med den nye litteraturfestival vil de nu styrke og udvide det samarbejde.

”Det er helt fantastisk. Litteraturen er en magisk verden der åbner sig. Vi vil med festivalen give endnu flere børn lyst til at læse. Det er en vigtig forudsætning for at kunne klare sig godt i fremtiden, ” siger rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek. 

Den nye festival skal bygge videre på erfaringerne den netop afsluttede Hay festival, og kulturhovedstaden. Festivalen vil få besøg af forfattere fra Danmark, Norden og resten af verden. Men frem for alt skal børnene selv på banen. De skal skrive deres egne historier og fortælle dem til andre børn.

Kulturhovedstadsåret har vist, at når man arbejder sammen, lokalt, nationalt og internationalt, kan der udvikles og produceres store oplevelser. Festivalen i 2018 skal skabes i samarbejde med en række partnere, men mest af alt skal det ske sammen med børn. Dermed vil festivalen blive et af de tydelige projekter, som vil udgøre arven efter kulturhovedstadsåret.
Den nye internationale festival for børnelitteratur afvikles efter planen første gang i efteråret 2018. Ambitionen er at den på sigt vil blive en del af en international børnefestival i Aarhus.


For yderligere oplysninger, kontakt:
- Presse- og kommunikationschef Michael Jaap på telefon 4022 8799 for kontakt til Rabih Azad-Ahmad

eller Bünyamin Simsek på telefon 2194 7257
FAKTA
 
Den norske sprogforsker Thomas Nordahl har vist, at hvis læsningens kode ikke er knækket ved barnets 8 års alder, så er der stor sandsynlighed for, at barnet også i voksenalder vil kæmpe med læsning på et rimeligt funktionelt niveau. Sammenhængen mellem gode læseevner og et bedre uddannelsesniveau er veldokumenteret. Omvendt er der en statistisk sammenhæng mellem manglende læseevne, lavt uddannelsesniveau, sociale udfordringer og tilsvarende negative økonomiske konsekvenser.

 
Del
Tweet
Send til en ven
Vores mailing adresse er:
Kultur og Borgerservice Kommunikation - Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
Aarhus 8000
Denmark

Add us to your address book


Vil du ændre modtagelsen af disse mails?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dig fra mailinglisten

Email Marketing Powered by Mailchimp