Copy
View this email in your browser

Wij zijn 1DYK. Een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties. De komende jaren werken we als 1DYK samen aan het verbeteren van de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Meer weten? Kijk op www.1dyk.frl


Het afgelopen jaar hebben Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en vertegenwoordigers van landbouw en Terrein Beherende Organisaties samen met het gebied, een ontwerp gemaakt voor 1DYK. Hierin is gekeken hoe we de dijkverbetering kunnen combineren met kansen voor het gebied, de natuur, landbouw en recreatie.
Zo nemen we maatregelen om de randen van het Wad te verzachten en de natuur van de Waddenzee te versterken. Voorbeelden hiervan zijn vispassages en getijdenpoelen in het voorland of aan de teen van de dijk.

Voorkeursalternatief dijkverbetering Koehool Lauwersmeer vastgesteld

Dinsdagavond 23 november heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân het voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkverbetering Koehool Lauwersmeer vastgesteld. Hierin staat welke oplossing de voorkeur heeft om de Waddenzeedijk de komende jaren te verbeteren. Het voorstel is vastgesteld met één amendement en twee moties. Wat dat betekent, vertellen wij u graag in deze nieuwsbrief.

Holwerd

De voorkeursoplossing voor het versterken van de dijk bij Holwerd Oost is aangepast. Dat betekent dat er nu gekozen is om ook hier een groene dijk aan te leggen. Eerder was het voorstel om hier de harde bekleding te vervangen. Wanneer het gehele plan voor Holwerd aan Zee gerealiseerd wordt, kan dit alsnog leiden tot een aanpassing voor het ontwerp van de dijk.
 

Wierum onbebouwd

Voor het verbeteren van de dijk ten oosten en westen van Wierum heeft het de voorkeur om de harde bekleding te vervangen en een binnenberm aan te brengen. Dat betekent dat we de huidige steen- en asfaltbekleding vervangen door vergelijkbare materialen. Maar ook dat de dijk landinwaarts verstevigd wordt. Het algemeen bestuur heeft in de vorm van een motie het verzoek gedaan om een dijkversterking aan de zeezijde nader te onderzoeken. En de gevolgen van de versterking met de binnenberm voor zowel de landbouwers als de omwonenden inzichtelijk te maken.
 

Onderzoek naar extra kwelders

Op delen van de dijk met voorland heeft een brede groene dijk de voorkeur gekregen. Het algemeen bestuur heeft een motie ingediend om samen met betrokken partners de ontwikkeling van nieuw voorland te bevorderen. Dit voor het verbeteren van de toekomstige waterveiligheid.
 

De dijk versterkt, het gebied verrijkt, de randen verzacht

De afgelopen periode is gekeken hoe we de dijkverbetering kunnen combineren met kansen voor de natuur, landbouw en recreatie. Samen met onze gebiedspartners hebben we ruim 200 initiatieven opgehaald. Voor de dijkverbetering is gekeken welke kansen we nu mee kunnen nemen. Het gaat dan onder andere om kansen in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), zoals vispassages en getijdenpoelen.
 
Een deel van de opgehaalde initiatieven krijgt een plek in één van de zeven gebiedsprocessen. Deze worden opgestart door de provincie Fryslân. In een gebiedsproces wordt samen met belanghebbenden in een gebied gekeken hoe we kansen met elkaar kunnen combineren. En ook hoe we deze mogelijk in een later stadium nog kunnen koppelen met de dijkverbetering. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft in een amendement uitgesproken een besluit te willen nemen over de initiatieven die een plek krijgen in de dijkverbetering.   
 

Reageren op het voorkeursalternatief

Vanaf half januari ligt het voorkeursalternatief voor het verbeteren van de dijk ter inzage. U heeft zes weken de tijd om te reageren op de stukken. Wij informeren u hier te zijner tijd over. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Kijk dan op www.1dyk.frl.
Blijf op de hoogte
Wij houden u graag op de hoogte van de dijkversterking. Dat doen we onder andere via deze digitale nieuwsbrief die ieder kwartaal uitkomt. Daarnaast staat op www.1dyk.frl het laatste nieuws.
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wetterskip Fryslân · Fryslanplein 3 · Leeuwarden, Friesland 8914 BZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp