Copy
View this email in your browser

   Nieuwsbrief ~ juli 2021

We komen naar u toe! 


Om een goede keuze te kunnen maken in de oplossingen voor de dijkverbetering, hebben we een aantal onderzoeken uitgevoerd. De komende periode kiezen we op basis van die onderzoeken wat per dijkvak de meest geschikte oplossing is. Deze keuze presenteren wij graag aan u tijdens een online webinar op woensdagavond 25 augustus van 20.00 tot 21.00 uur. Het is mogelijk om het webinar later terug te kijken.
 
Na het webinar komen wij naar u toe tijdens de Dijktour. U kunt dan op vier momenten binnen lopen op één van de locaties. Heeft u vragen of wilt u wat meer verduidelijking, dan bent u van harte welkom. Tijdens de Dijktour staan we op de volgende locaties:
  • Vrijdag 27 augustus, van 16.00 tot 20.00 uur: Holwerd
  • Zaterdag 28 augustus, van 10.00 tot 14.00 uur: Wierum
  • Vrijdag 3 september, van 16.00 tot 20.00 uur: Paesens - Moddergat
  • Zaterdag 4 september, van 10.00 tot 14.00 uur: Westhoek/Nieuwe Bildtzijl  
Houd voor de exacte locaties onze website www.waddenzeekust.nl in de gaten.

Samen met de omgeving… pachtersvereniging Noard-Fryslân Bûtendyks
Durk de Jong, eigenaar van opfok- en weidebedrijf de Gouden Hoep in Blije~
‘Als landbouwers hadden we bij de start een achterstand, maar ik ben blij dat we er alsnog bij betrokken zijn. Ik zit in het bestuur van pachtersvereniging Noard-Fryslân Bûtendyks. Wat bij ons voorop staat bij deze dijkversterking is het behoud van de zomerpolders. En daarmee de toekomst van onze bedrijven. Vanuit verschillende partijen komen ideeën en wensen naar voren die effect kunnen hebben op het bestaansrecht van een aantal boerenbedrijven. Ecologie speelt daar ook een grote rol in. En het een kan het ander bijten.
Kijk, het complete Waddenzeegebied is gigantisch groot en loopt van Nederland, via Duitsland naar Denemarken. Maar de zomerpolders vind je eigenlijk alleen maar hier. Het is uniek door de talloze weidevogels. Wij kunnen er onze mest kwijt en het levert voer voor het vee op. De zomerpolders zijn, en dat is het allerbelangrijkst, veilige havens voor het vee bij hoogwater. Als je daar dus iets aan verandert neem je veel risico met die veiligheid. En dat willen we niet.

We zitten hier aan de groene dijk. Ik zie zeker kansen. Probeer wat er nu is te behouden of te versterken. En doe dat dan ook met de zomerkaden.  Ook voor de veiligheid van de dijk. Als we met iedereen goed samenwerken dan blijft de dijk sterk, behouden we de prachtige natuur, de veilige haven voor het vee en het unieke karakter voor de weidevogels.’

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

 
Dijk versterkt, gebied verrijkt, randen verzacht
Op dit moment werken we aan een oplossing om de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer te verbeteren. Het plan waarin we beschrijven welke oplossing dat is, noemen we het ‘integraal voorkeursalternatief’ (iVKA).  Om dit plan te maken, hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo hebben we gekeken wat de kosten per oplossing zijn en welke gevolgen een oplossing heeft op bijvoorbeeld landbouw en natuur. Ook is onderzocht hoe duurzaam de oplossingen zijn. De komende tijd gebruiken we om per dijkvak een goed passende oplossing te kiezen.
 
Online in gesprek
In april hebben we voor alle inwoners en belangstellenden uit het gebied online informatiebijeenkomsten gehouden. De mogelijke oplossingen per dijkvak zijn hier aan bod gekomen. Ook is gesproken over de kansen die mogelijk meegenomen worden met de dijkverbetering. In kleinere groepen zijn we daarna in gesprek geweest.
 
 
Een superstorm als ultieme test voor een groene zeedijk

Eind mei zijn er ter hoogte van Blije 23 kleiblokken uit onze brede groene zeedijk gestoken. Kleiblokken van twee bij twee meter en één meter dik! De 12 kilometer lange groene dijk is in de Deltagoot van onderzoeksinstituut Deltares in Delft op ware schaal nagebouwd. Tijdens de proef wordt er een superstorm losgelaten op de dijk. Zo kunnen we zien of de dijk daar tegen bestand is.Ook is deze proef bedoeld om een betere ontwerp- en beoordelingsmethode te ontwikkelen voor dit soort dijken. Wetterskipper Paul Buring: ‘Met die methode kunnen we dan de dijken beter beoordelen én weten we of ze wel of niet versterkt moeten worden. Ook kijken we met de resultaten van deze proef naar de mogelijkheid om een groene dijk aan te leggen op locaties waar nu een traditionele dijk met harde dijkbekleding ligt.’ Een groene dijk vormt namelijk een natuurlijke overgang tussen natuur, waterveiligheid en landbouw.
 
Blijf op de hoogte
Wij houden u graag op de hoogte van de dijkversterking. Dat doen we onder andere via deze digitale nieuwsbrief die ieder kwartaal uitkomt. Daarnaast staat op www.waddenzeekust.nl het laatste nieuws.
 
Samenwerking
Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties werken de komende jaren samen aan verschillende opgaven in het gebied Koehool Lauwersmeer, waaronder de dijkversterking.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wetterskip Fryslân · Fryslanplein 3 · Leeuwarden, Friesland 8914 BZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp