Copy
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Stichting Manpadslaangebied
View this email in your browser
Nieuwsbrief no.37 - mei 2022

Stichting Manpadslaangebied "open & groen"


Een nieuw coalitie-akkoord: Bouwen in het Manpadslaangebied

De afgelopen week was het zover en hebben VVD, CDA, D66 en PvdA het nieuwe coalitie-akkoord en de nieuwe wethouders gepresenteerd. Eveline Stam (VVD) wordt de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening, die ook over het Manpadslaangebied gaat.

Dit zegt het nieuwe college over het Manpadslaangebied: 
“Het Manpadslaangebied is veel en (te) lang besproken. We realiseren de komende vier jaar een ontknoping langs de volgende uitgangspunten:
  • Voor eind 2023 maken de gemeente en de initiatiefnemers ontwikkelafspraken voor woningen op het Manpadslaangebied;
  • Het maximale bebouwd gebied blijft onder de 20.000 m2: het oppervlakte van de af te breken tuinbouwkassen; 
  • We creëren een Natuurpark Manpad met een maximale oppervlakte en dat een (groene)verbinding met het Groenendaalse Bos vormt; 
  • We bouwen ook voor doelgroepen en woningen zijn te gast in het groen; 
  • De volkstuinen blijven op hun huidige plek; 
  • Het karakter van de Manpadslaan blijft behouden; de toegang tot de bebouwing komt via de Herenweg.”
 

Reactie Stichting Manpadslaangebied op het coalitie-akkoord

De Stichting heeft kennisgenomen van het nieuwe coalitieakkoord. We betreuren het dat het nieuwe college niet de moed heeft gehad om te kiezen voor een geheel groen Manpadslaangebied. We hopen tegelijkertijd dat het nieuwe college er in slaagt om eindelijk een doorbraak te forceren in dit slepende proces met als resultaat een natuurpark van voldoende omvang en betekenis. Daarbij zijn voor ons de volgende uitgangspunten van belang:
  • Een zo open en groen mogelijk Manpadslaangebied met veel ruimte voor natuur;
  • Een natuurpark dat betekenis heeft voor heel Heemstede en de regio, en dat ecologisch en recreatief een verbinding legt tussen Groenendaal en Leyduin (!).
  • Een natuurpark met activiteiten en voorzieningen die een relatie hebben met groen, water, natuur en tuinbouw.
  • Inrichting met respect voor de cultuurhistorische waarden, zoals de relatie met Huis te Manpad, behoud van het karakter van de Manpadslaan en herstel van de oude bollenschuur.

We zullen het proces van onderhandelingen met de ontwikkelaars kritisch volgen. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat in de onderhandelingen met de projectontwikkelaars het aantal woningen steeds is toegenomen en het oppervlak groen steeds kleiner is geworden. Dat stemt ons niet bij voorbaat hoopvol. De gemeente heeft zich tot nu toe niet erg standvastig getoond.

Er zijn nog veel open eindjes, er is nog veel onduidelijk: Hoeveel woningen gaan er komen? Voor wie zijn die woningen bedoeld? Welke voorwaarden worden gesteld aan bouwhoogtes en hoeveelheid groen in de nieuwe woonbuurt? Hoe wordt de verkeersafwikkeling geregeld? Welke ambities heeft het college met het natuurpark? 
Ook de consequenties van de stikstofwetgeving voor woningbouw zijn niet in beeld. Het lijkt ons zeer verstandig dat het nieuwe college daarop anticipeert.
Tenslotte zijn wij ook benieuwd hoe de provincie tegenover dit voorstel staat. Bouwen in de binnenduinrand is niet conform het provinciaal beleid en overigens ook in strijd met het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand, waarmee de Heemsteedse gemeenteraad in december 2019 heeft ingestemd.

We hopen snel een afspraak te maken met de nieuwe wethouder om ons standpunt en onze positie duidelijk te maken. We zullen ook vragen om duidelijkheid over hoe de gemeente regie wil voeren en hoe wij als Stichting in het proces betrokken worden. En we zullen vragen om maatregelen die het gebied al op korte termijn meer openbaar kunnen maken (zie hieronder).
 

Gebruik de 'tussentijd'

Het nieuwe college maakt door 2 hectare te willen stemmen voor woningbouw een grote handreiking naar de grondeigenaren. Hun grond wordt veel meer waard. Wij vinden dat de eigenaren daar ook iets tegenover mogen stellen. In al die 20 jaar dat bekend is dat de gemeente hier een natuur- en recreatiegebied wil, hebben de eigenaren nooit mee willen werken aan enig initiatief in die richting. Wij hebben in gesprekken die we met de eigenaren hebben gehad gepleit voor ecologische landbouw op de huidige akkers. Of een maatschappelijk gebruik van de kassen. Of om de renovatie van de bollenschuur vast op te pakken. Niets van deze suggesties is ooit serieus overwogen door de eigenaren. 

Onlangs zijn wij benaderd door de sociale onderneming “Groei maar” die in leegstaande kassen biologisch groentes willen kweken met omwonenden en kwetsbare mensen. Dat leek ons ook een mooi initiatief. We hebben ze doorverwezen naar de eigenaren, helaas zonder resultaat.
Het verbouwen van mais op het land, met als voornaamste verdienmodel ‘mestinjectie’, levert alleen maar achteruitgang van de bodemkwaliteit op en sorteert op geen enkele manier voor op een toekomstige bestemming als natuurgebied.

Wij hopen dat college en raad zich de komende maanden ook zullen uitspreken over hoe we nu al stappen kunnen gaan maken naar de toekomst.
 

Tot slot

Wij kunnen vooral invloed hebben als we een grote achterban hebben. Ben je nog geen donateur, meld je dan aan op de websiteStichting Manpadslaangebied voor het eerst aanwezig op de lentemarkt

We hopen u hiermee weer voldoende en actueel op de hoogte te hebben gesteld.

Met een hartelijke groet van het bestuur van stichting Manpadslaangebied.

Website
Facebook
Google Plus
Deel Deel
Tweet Tweet
Stuur door Stuur door
Copyright © * Stichting Manpadslaangebied* * 2017 *, Alle rechten voorbehouden.

Onze e-mail is:
stichtingmanpadslaangebied@gmail.com

Wil je de instellingen voor deze nieuwsbrief wijzigen?
Mijn profiel wijzigen van  uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp
Deel Deel
Tweet Tweet
Stuur door Stuur door