Copy
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Stichting Manpadslaangebied
View this email in your browser
Nieuwsbrief no.39 - november 2022

Stichting Manpadslaangebied "open & groen"

Wandelen met de wethouder
Op 12 november j.l. bracht wethouder Eveline Stam een bezoek aan de Stichting. We ontvingen haar met een aantal trouwe donateurs op het speelveld aan de Linge in de Rivierenbuurt. Het weer was gelukkig perfect. Na een kort welkom door voorzitter Maria Wiebosch-Steeman en een introductie van de wethouder wandelden we gezamenlijk langs het hele gebied. Op een aantal plekken stonden we stil bij de kansen en bedreigingen.De wethouder herhaalde dat woningbouw nodig is om de natuur te financieren, maar dat de woningen wat haar betreft ‘te gast zijn’ in de natuur. We begrepen ook dat de gewenste ontsluiting via de Herenweg niet mogelijk is op de plek waar de gemeente dat het liefst had gedacht (via de kavel die in bezit is van de provincie). Daar zal dus naar andere oplossingen moeten worden gekeken. Hopelijk dat de ‘marsroute’ die het College van B&W in december gaat presenteren meer duidelijkheid gaat bieden.
De wethouder is nog positief over de mogelijkheden om in deze collegeperiode stappen te nemen om de ontwikkeling van een natuurgebied dichterbij te brengen. Wij hebben haar gewezen op de consequenties van de voorgestelde nieuwe stikstofwetgeving (zie ook hieronder). Dat zou wel eens kunnen betekenen dat er helemaal niet gebouwd kan worden. De wethouder gaf aan dat zij dit verder wil uitzoeken.

Al met al een prettige bijeenkomst, goed om in contact te zijn met onze bestuurders en met onze donateurs. De vraag van één van de donateurs om vaker iets te organiseren, nemen we ter harte.
En ook aan de oproep om ons als bestuur nog eens persoonlijk voor te stellen geven we graag gehoor:

Wie vormen het bestuur van de Stichting Manpadslaangebied?
              
                                                              
Maria Wiebosch-Steeman,           Martijn Siereveld,                           Leon de Laat,
voorzitter                                         penningmeester                              secretaris

We worden bijgestaan door een aantal adviseurs. Dat zijn Tjeerd Kampstra, Jaap Verschoor en sinds kort Eric de Zeeuw. Hij neemt het stokje over van But Klaasen, die onze regio helaas heeft verlaten.
Bij deze willen we But bedanken voor zijn bijdragen de afgelopen jaren.
 
Bouwen in tijden van stikstof
Er is veel te doen over de stikstofwetgeving. In het plan dat minister Van der Wal in het voorjaar presenteerde heeft het ministerie aangegeven dat in een zone van 1 kilometer rond Natura 2000-gebieden geen stikstof uitstotende activiteiten meer mogen plaatsvinden. Het Manpadslaangebied grenst aan twee zijden aan Natura 2000-gebied. Als dit stikstofbeleid daadwerkelijk wordt vastgesteld is bouwen in het Manpadslaangebied feitelijk onmogelijk. Zie onderstaand kaartje.Daarnaast heeft de rechter kort geleden aangegeven dat de zogenaamde ‘bouwvrijstelling’ vervalt. Bouwactiviteiten zelf mogen daardoor niet tot extra stikstofbelasting op natuurgebieden leiden. In hoeverre dat betekent dat er helemaal niet meer gebouwd kan worden, moet blijken.
Wij vinden het opmerkelijk dat er vanuit de gemeente helemaal geen aandacht voor dit onderwerp is.
 
Hoe gaat het verder?
De wethouder is bezig met een voorstel hoe het proces nu verder gaat. Dit voorstel zal als alles goed gaat in december in de Commissie Ruimte worden besproken. We houden u op de hoogte.
 

Website
Facebook
Google Plus
Website
Facebook
Google Plus
Deel Deel
Tweet Tweet
Stuur door Stuur door
Copyright © * Stichting Manpadslaangebied* * 2017 *, All rights reserved.

Onze e-mail is:
stichtingmanpadslaangebied@gmail.com

Wil je de instellingen voor deze nieuwsbrief wijzigen?
Mijn profiel wijzigen of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp
Deel Deel
Tweet Tweet
Stuur door Stuur door