Copy
View this email in your browser
24 november 2021

Eerste nieuwsbrief DPA

In deze eerste nieuwsbrief van Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA) worden deelnemende akkerbouwers op de hoogte gebracht van ontwikkelingen vanuit en over het DPA. Want het doel van DPA is het stimuleren en faciliteren van kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen akkerbouwers én partijen rondom de akkerbouwers.
DPA heeft na uitgebreid onderzoek bestaande uit een enquête en interviews onder akkerbouwers een werkwijze opgesteld en geïntroduceerd. Komende periode wordt deze werkwijze verder geïmplementeerd, zodat het vanaf januari 2022 van start kan gaan.

Nieuwe werkwijze ondernemersgroepen

200 akkerbouwers hebben in de enquête van april dit jaar aangegeven wat zij belangrijk vinden in een nieuwe werkwijze voor de ondernemersgroepen van het DPA. Aansluitend zijn in juni en juli nog eens 25 verdiepende interviews gevoerd met akkerbouwers. Op basis van de uitkomsten van de enquête en interviews is het voorstel voor de nieuwe werkwijze gemaakt.
In oktober is deze werkwijze gedeeld met de geïnterviewde akkerbouwers en daarna ook met de begeleiders. De reacties waren positief en enthousiast om hiermee aan de slag te gaan.
Het voorstel voor de werkwijze lees je hier en de reacties en vragen van de akkerbouwers lees je hier.

Podcast bodemvocht-
management

Initiatiefnemers van het project Beregening op maat hebben een een podcast uitgebracht over bodemvochtsensoren.

Meer lezen

Netwerk akkervogels

Vogelbescherming Nederland wil een kennisnetwerk opzetten voor akkervogels.  

Meer lezen

Interessante activiteiten

Excursie Boerderij van de Toekomst                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masterclass Bodem en Bemesting
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Meer informatie over deze activiteiten

Meedenken over.....

Op de volgende twee bijeenkomsten wordt inbreng van akkerbouwers gevraagd:
Bodemverdichting (25-11-21) en Onderzoek op de Boerderij van de Toekomst (27-01-22 of 10-02-22).

Meer lezen

Openstaande regelingen

Subsidie Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) – onderdeel projecten
tot 16 december 2021
----------------------------------------------------
Subsidie Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) – onderdeel demonstratiebedrijf
tot 16 december 2021
----------------------------------------------------
Investeren in groen-economisch herstel
6 december 2021 tot 15 januari 2022
 

Openstaande
regelingen

Samenwerken in groen-economisch herstel
verwacht in december 2021
----------------------------------------------------
Investeringsfonds Duurzame Landbouw
 

Website
Copyright © Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA), All rights reserved.

Vilsterseweg 11, 7734 PD  Vilsteren

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.