Copy
'Een fijne dag' verschijnt maandelijks en wordt verstuurd aan mensen met dementie in Midden Kennemerland en iedereen die wil of kan bijdragen aan een fijne dag voor deze mensen.
 
'Een fijne dag' is bedoeld om u te informeren over activiteiten die we voor en met mensen met dementie organiseren.
 
Heeft u vragen of suggesties? Mail of bel Hans van Amstel, 06 30 48 64 26 of jvamstel@xs4all.nl
Wordt dit bericht niet goed weergegeven? klik dan hier en bekijk hem via internet.
Eerste jaargang - nummer 7 - juli 2022

Van de initiatiefgroep

Stap voor stap komen we verder met onze plan om bij te dragen aan een fijne dag voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten in Midden Kennemerland. De initiatiefgroep, bestaande uit 13 mensen met dementie en/of hun naasten, ontmoette elkaar weer op 12 juli. Plannen  werden besproken in een plezierige, ontspannen, inspirerende sfeer.

In deze nieuwsbrief komt aan de orde:
 • Zelfhulpgroep De Reiger
 • Workshop voor kinderen van jonge mensen met dementie
 • Start Zing-Cirkel (koor)
 • Maandelijks ontmoetingscafé
 • Alzheimer Nederland afdeling Midden Kennemerland viert feest
 • Terugblik toneelstuk "Je kunt me gerust een geheim vertellen"
 • De agenda voor komende maanden
Veel leesplezier en indien voor u van toepassing: een fijne vakantie toegewenst!

Hartelijke groet, namens de initiatiefgroep,
Hans van Amstel
06 30486426

(In de initiatiefgroep hebben zitting: Clasina Espeet, Marjan ter Laare, Adelheid en Harry Huveneers, Franciscus Daniels, Susan van der Meij, Yvonne Hoogeboom, Marianne Hekman, Han Verwer, Lonneke Verwer, Guido Verwer, Nel en Aad Kwast, Rijn Hennen, Monique van Tol, Anky de Feyter, Henk Smit, Dieneke Smit, Hans van Amstel)

ACTIVITEITEN

Zelfhulpgroep De Reiger - "Een veilige plek waar je gehoord en gezien wordt" - 16/8

Dat is kort samengevat wat we gaan doen. Mede initiatiefnemer Marjan ter Laare (82) zegt over dit plan het volgende:

"Je moet je gevoelens van verdriet, boosheid, wanhoop, noem maar op vrijelijk kunnen uiten. Te midden van lotgenoten word je er niet op aangekeken maar begrepen. Hier willen wij er zijn voor elkaar, ervaringen en verdriet delen, samen lachen en elkaar hoop geven! Voor elkaar zorgen!"

De praatgroep is bedoeld voor de partners van mensen met dementie. Er zijn zes bijeenkomsten, eens in de drie weken op dinsdag van 13.30 tot 15.30. De bijeenkomsten zijn op 16/8, 6/9, 27/9, 18/10, 8/11 en 29/11. De kosten zijn 1 euro per keer, 6 euro in totaal.

Naast ervaringen delen kan ook informatie verstrekt worden en is er ruimte voor creatieve intermezzo's. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de opties voorgelegd en bepalen de deelnemers van de groep zelf welk onderwerp zij de volgende keer aan de orde willen hebben.

Er is plaats  voor tien mensen, er zijn nog vier plekken beschikbaar. Wilt u meedoen? Dan kunt u zich aanmelden bij info@reigershoeve.nl. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marjan ter Laare: 06 42564925.
 

Start Zing-Cirkel (koor) - 7/9

"Zingen brengt geluk"
Op woensdag 7 september start op de Reigershoeve een Zing-Cirkel onder leiding van zangeres Lieke Hoogland en gitarist Martin van Zijl. Een Zing-Cirkel is een koor van maximaal 15 mensen met dementie met een naaste. Eens in de twee weken komt de Zing-Cirkel bijeen.

U hoeft niet niet goed te kunnen zingen, het gaat om het plezier, de ontspanning en de gezelligheid. Bovendien heeft zingen een heilzaam effect op ons brein, dat is wetenschappelijk bewezen. Lieke brengt dat als volgt onder woorden:

"Muziek verdwijnt als laatste uit je geheugen .... en ik zie dat mensen weer wakker worden, dat ze zichzelf terugvinden". 

Lieke is Zorg-Zangeres, die een professionele opleiding tot Zorg-Zangeres bij Maartje de Lint van Zingen in de Zorg volgde.

Heeft u interesse? Dan nodigen wij u van harte uit om mee te zingen en te ervaren of de Zing-Cirkel iets voor u is.
 
Woensdag 7 september 2022
14.00 - 16.00 uur
Café de Vrolijke Merrie van de Reigershoeve
Aanmelden kan via info@reigershoeve.nl


Voor een eerste kennismaking met Lieke, bekijk dit
FILMPJE

De Zing-Cirkel komt om de twee weken op  woensdag van 14.00 tot 16.00 bij elkaar
 • De zingcirkel start op 7 september 2022
 • Deze eerste bijeenkomst is gratis
 • Kosten per deelnemer zijn daarna vijf euro per keer. Koffie, thee, en koek zijn bij de prijs inbegrepen
 • Als u 7 september verhinderd bent kunt u zich ook opgeven voor de zingcirkel bij info@reigershoeve.nl

Zie wie ik aan 't worden ben - Workshop Alzheimer fluisteren - 9/10

In de nieuwsbrief van juni berichtten wij u al over het volgende:

Op 23 maart 2022 kwamen 14 kinderen met een vader of moeder die op jonge leeftijd dementie kreeg bij elkaar op de Reigershoeve om kennis te maken en ervaringen te delen. Op initiatief van Sanne Douma, die zelf een jonge moeder met dementie heeft.
 
Het was een mooie en intense bijeenkomst. We deelden ervaringen en er was veel herkenning. Een thema dat langskwam was ‘schaamte’. Alle aanwezigen spraken de wens uit van een vervolg. Sanne nam opnieuw het initiatief en na afstemming met enkele andere kinderen leidt dit tot een workshop Alzheimer Fluisteren, onder leiding van Anne Marth Hogewoning. Anne Marth werkt nauw samen met Adelheid Roosen, die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van deze methode.

"Door haar nooit te corrigeren en niet te proberen alles bij het oude te houden maar met haar mee te bewegen, viel ik door mijn eigen verlegenheid heen ... " (Adelheid Roosen)
 
Anne Marth nodigt in deze workshop de deelnemers uit in een nieuwe wereld te stappen, waarbij je vader of moeder kan zijn ‘wie hij of zij aan het worden is’, en daar zonder schaamte in mee te durven bewegen.

 
Zondag 9  oktober 2022
12.00 tot 17.00 uur
Café de Vrolijke Merrie van de Reigershoeve
Kosten: Vijftien euro per persoon
Drankjes en hapjes zijn inbegrepen in de prijs

Maandelijks ontmoetingscafé in nieuw jasje

Vanaf september is er in café de Vrolijke Merrie iedere maand weer een ontmoetingscafé voor mensen met dementie en hun naasten. We zitten boordevol met plannen en ideeën, maar kwamen er met de initiatiefgroep nog niet aan toe om te bespreken hoe we dit precies vorm gaan geven als het gaat om dag, tijdstip, vervoer en programma.

In de nieuwsbrief van augustus hoort u daarom meer van ons.

Save the date: Alzheimer Nederland afdeling Midden Kennemerland viert feest - 21/9

De afdeling bestaat dit jaar 15 jaar en dat gaat op 21 september van 16.00 - 21.00 gevierd worden in het Kennemer Theater in Beverwijk.

Het programma wordt half augustus bekend. Heeft u interesse? Noteer de datum dan alvast in uw agenda en stuur een e-mail naar mkennemerland@alzheimervrijwilligers.nl  om de uitnodiging persoonlijk te kunnen ontvangen.

Terugblik toneelstuk 'Je kunt me gerust een geheim vertellen'

Meer dan vijfenzestig mensen bezochten dit toneelstuk in zalencentrum Jansheeren in Heemskerk. Samen keken we naar een dochter die zag hoe haar moeder veranderde door dementie. De angst en boosheid die haar moeder ervoer. De ethische dilemma’s waarvoor ze kwam te staan. De wanhoop en het verdriet bij dochter als haar moeder haar weer eens niet goed begreep, en later zelfs niet meer herkende.

Totdat dochter de tip kreeg om haar eigen ego voortaan aan de kapstok te hangen in het contact met haar moeder. Het gaat niet meer om wie er gelijk heeft of wat waar is, maar om een fijn gevoel samen. Dit inzicht veranderde alles. De relatie tussen moeder en dochter – die eigenlijk nooit heel goed was – werd hersteld. Iets wat zonder dementie misschien niet mogelijk zou zijn geweest.

Een prachtig toneelstuk dat veel losmaakte bij het publiek. Voor velen herkenbaar maar ook met veel eye openers, dat leidde tot leuke nagesprekken. Bedankt voor alle belangstelling!

AGENDA

Vragen over deze agenda?
Bel of mail Hans van Amstel, 06 30 48 64 26, jvamstel@xs4all.nl

Doorlopend
Wandelen
Iedere vrijdag voor mensen met dementie en hun naaste(n) - 14.00 uur - De Reigershoeve. Na afloop een drankje in café de Vrolijke Merrie. Aanmelden bij info@reigershoeve.nl.

Wandelen voor naasten: zie website MaatjeZ voor data.
 
DUO fiets te huur
U kunt een duofiets huren bij de Reigershoeve voor vijf euro per dagdeel. Er is een fiets beschikbaar voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Reserveren via info@reigershoeve.nl.

Bijeenkomsten Alzheimer Nedeland
Voor informatieve bijeenkomsten van Alzheimer Nederland afdeling Midden Kennemerland; zie hun website.

AUGUSTUS
Zelfhulpgroep 'De Reiger'
Een veilige plek voor naasten waar je gezien en gehoord wordt. Zes bijeenkomsten, besloten groep van tien deelnemers. Dinsdag 16 augustus 2022 - 13.30-15.30 uur - Reigershoeve - Kosten 1 euro per keer. Aanmelden kan tot 12 augustus bij info@reigershoeve.nl.

Zomerprogramma MaatjeZ
MaatjeZ, centrum voor Mantelzorg, heeft een zomerprogramma met leuk activiteiten. Klik hier voor meer informatie.

SEPTEMBER
Start Zing-Cirkel (Koor)
Woensdag 7 september - 14.00-16.00 uur - De Reigershoeve - Toegang gratis. Zorgzangeres Lieke Hoogland en gitarist Martin van Zijl komen kennis maken, zingen en nodigen u van harte uit om deel te gaan nemen aan de Zing-Cirkel. Toegang gratis, aanmelden kan bij info@reigershoeve.nl. 

De Zing-Cirkel komt op 21 september opnieuw bij elkaar. Kosten 5 euro per persoon per keer, consumpties inbegrepen.

Zelfhulpgroep 'De Reiger' 
Een veilige plek voor naasten waar je gezien en gehoord wordt. Zes bijeenkomsten, besloten groep van tien deelnemers. Dinsdag 8 en 22 september 2022 - 13.30-15.30 uur - Reigershoeve - Kosten 1 euro per keer.

Ontmoetingscafé
Datum, tijd en programma volgt in de nieuwsbrief van augustus.

Schilderen met Willem
Donderdag 8 en 22 sepember Zondag 18 september 2022 - 14.00-17.00 uur - De Reigershoeve - Toegang 5 euro, inclusief koek en drank. Aanmelden bij info@reigershoeve.nl. Bekijk het filmpje van de workshop.

OKTOBER
Ontmoetingscafé
Datum, tijd en programma volgt in de nieuwsbrief van augustus.

Workshop voor kinderen van jonge mensen met dementie
Eenmalige workshop voor kinderen van jonge mensen met dementie, onder leiding van Anne Marth Hogewoning. Voor meer informatie zie eerder in deze nieuwsbrief - Zondag 9 oktober 2022 - 14.00 - 17.00 uur - Reigershoeve - Kosten 15 euro. Aanmelden bij info@reigershoeve.nl

Zelfhulpgroep 'De Reiger' 
Een veilige plek voor naasten waar je gezien en gehoord wordt. Zes bijeenkomsten, besloten groep van tien deelnemers. Dinsdag 18 oktober 2022 - 13.30-15.30 uur - Reigershoeve - Kosten 1 euro per keer.

Schilderen met Willem
Donderdag 6 en 20 oktober - 14.00-17.00 uur - De Reigershoeve - Toegang 5 euro, inclusief koek en drank. Aanmelden bij info@reigershoeve.nl. Bekijk het filmpje van de workshop.

Zing-Cirkel (Koor)
Woensdag 5 en 19 oktober september - 14.00-16.00 uur - De Reigershoeve - Kosten 5 euro per persoon. Dit is inclusief consumpties. Aanmelden kan bij info@reigershoeve.nl


 

Uitschrijven nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief?

Stuur dan een mailtje aan jvamstel@xs4all.nl. De link onder deze nieuwsbrief werkt helaas niet.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Stichting Reigershoeve, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp