Copy
Logo

WE GAAN AAN DE SLAG!

Het was even zenuwslopend vandaag, maar uiteindelijk kwam het verlossende woord! Het kabinet investeert 11o miljoen euro in kennis- en innovatieprogramma NL2120!

Dit is de tekst van ons persbericht.

Het Kabinet maakte vandaag bekend 110 miljoen euro te investeren in NL2120. In dit kennisprogramma werken overheden, natuurorganisaties, ingenieursbureaus, baggerbedrijven en kennis- en beroepsinstellingen samen aan nature-based oplossingen voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en wonen. NL2120, dat wordt gefinancierd via het Nationaal Groeifonds, is wereldwijd het grootste samenwerkingsverband op het gebied van nature-based oplossingen.

Nederland is kampioen maakbaarheid. Het landschap is voorzien van kustbescherming van staal en beton en het waterpeil is verlaagd om land bruikbaar te maken. Maar technische oplossingen hebben een grens. Kennis- en innovatieprogramma NL2120 focust op nature based oplossingen, die aansluiten bij de natuurlijke kenmerken van het water- en bodemsysteem. Ze werken daardoor beter voor behoud van biodiversiteit en zijn beter bestand tegen klimaatverandering. NL2120 heeft een looptijd van 10 jaar en gaat naar verwachting een cumulatieve groei van het Nederlandse BBP van 1 miljard euro opleveren. De kennis en inzichten die dit programma opleveren worden niet alleen in eigen land toegepast, maar ook geëxporteerd. Naast een klimaatbestendige inrichting van Nederland vergroot het kennisprogramma daarmee ook het verdienvermogen van Nederland. Uitdagingen van deltasteden en bodemdalingsgebieden zijn immers mondiaal.

Wereldwijde groei

Nature-based oplossingen zijn de laatste jaren onderdeel geworden van internationale verdragen, zoals de Europese Green Deal en het Global biodiversity framework van de Verenigde Naties. Bekende voorbeelden in Nederland zijn kustversterking met zand en stadsparken voor wateropvang en verkoeling. De markt voor nature-based oplossingen groeit razendsnel. Zo neemt besteding vanuit internationale klimaatfondsen naar verwachting toe tot 700 tot 800 miljard euro in 2050. Het kennisprogramma richt zich onder andere op bodemdalingsgebieden. In Friesland gaat het consortium experimenteren in een innovatiepolder van 105 hectare waar het waterpeil wordt verhoogd. Het doel is om de bodemdaling en de grote hoeveelheid broeikasgassen die hierbij vrijkomen af te remmen. Het is een voorbeeld van concrete oplossingen die moeten leiden tot nieuwe, toekomstbestendige en economisch rendabele vormen van landgebruik. In de regio Rotterdam-Dordrecht lopen er pilots met getijdeparken, waarbij harde oevers zijn vervangen door geleidelijk aflopende groene oevers. De invloed van eb en vloed keert daarbij terug, wat bijdraagt aan biodiversiteit. Een andere focus is de toename van groen in de stad, wat de leefbaarheid vergroot en hittestress vermindert op warme dagen. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van natuurlijke oplossingen voor concrete uitdagingen, die écht het verschil kunnen maken.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Neem voor vragen contact op met EcoShape, Carrie de Wilde, tel: +31(0)646258105 carrie.dewilde@ecoshape.nl


Opluchting en 10 maart

Na meer dan twee jaar te hebben gewerkt aan dit voorstel is het ook wel een opluchting! Kost wat moeite maar dan heb je ook wat!

Zoals jullie wellicht al weten is 10 maart 2023 van 15.00 tot 17.00 bij het WNF in Zeist een eerste bijeenkomst gepland. Om het met elkaar te vieren en alvast een klein beetje vooruit te kijken!

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt, mail gerust naar Arjan, secretaris van de stuurgroep, arjan@berkhuysen.com.