Copy
Paard aan 't Werk biedt paardenkracht in plaats van machines voor het beheer van bos, natuur en parken.
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021
Hierbij ontvangt u de septembereditie van de nieuwsbrief van Paard aan het Werk. Met onder meer: het belang van paardenkracht bij het onderhoud van kleine landschapselementen, de bestrijding van de adelaarsvaren, maaien van natuurweides en onze vernieuwde bosploeg ter bevordering van natuurlijke verjonging.
PAARDENKRACHT EN GROEN ERFGOED
Nederland is nog steeds rijk aan zogenaamde kleine landschapselementen, zoals houtwallen, windsingels en hakhoutpercelen. Dat deze landschapselementen als zeer waardevol worden beschouwd blijkt wel uit het feit dat sommige door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als monument zijn aangemerkt, op bijgaande kaart (klik op de onderstaande button) als zogenaamd Groen Erfgoed weergegeven.
KAART GROEN ERFGOED
Helaas worden veel van deze kleine landschapselementen niet meer beheerd,
waardoor de stammen op de hakhoutstoven te zwaar worden en ziektes, zoals
de essentaksterfte, een kans krijgen. Daarmee vormt dit achterstallig onderhoud een ernstige bedreiging voor deze waardevolle landschapselementen. 
PAARDENKRACHT BIEDT UITKOMST
Door de ligging in moeilijk bereikbaar terrein blijft het zo noodzakelijke onderhoud dikwijls noodgedwongen te lang achterwege. Paardenkracht biedt hier de oplossing. Dankzij hun grote wendbaarheid kan tussen de hakhoutstoven gewerkt worden, zonder deze te beschadigen.
Drassige plekken in het perceel vormen evenmin een beletsel. Zo hebben we bijvoorbeeld  onlangs op landgoed de Boom in Leusden een perceel hakhout uitgesleept, waar sinds 30 jaar geen onderhoud aan was gepleegd, waarbij de stoven zorgvuldig gespaard bleven.
VIDEO
Het afgezette hout wordt uitgesleept naar een plek die toegankelijk is voor machines.
Sleepafstanden blijven daarmee beperkt. Zo kunnen paard en machine vlot en effectief samenwerken. Snoeihout, zoals dennen en berken, kan ook per slee worden afgevoerd.
PARKEN, BUITENPLAATSEN EN BEGRAAFPLAATSEN
Ook veel parken, buitenplaatsen en begraafplaatsen zijn aangemerkt als Groen Erfgoed. Ook hier zou de beperkte toegankelijkheid een reden kunnen zijn om paarden in te schakelen bij het onderhoud. Onze paarden dragen geen hoefijzers, dus van spoorvorming is nauwelijks sprake. Bodem, gazons en kwetsbare vegetatie blijven gespaard.
WAT DOEN WE NOG MEER?
Behalve voor het uitslepen van dunningshout (onze core business)...
... kan Paard aan ’t Werk worden ingeschakeld voor alle soorten werkzaamheden in het bos- en natuurbeheer. We noemen een paar voorbeelden van werkzaamheden, die we met paardenkracht kunnen uitvoeren.
MAAIEN VAN NATUURWEIDES EN KADES MET PAARDENKRACHT
Met onze door een tweespan getrokken maaimachine kunnen we natuurweides en andere objecten met een wat ruigere begroeiing maaien. Een duurzame oplossing voor vooral kleinschalige objecten of terreinen, die maar geringe bodemdruk kunnen verdragen.
VIDEO
Uiteraard kan ook het maaisel met onze zwadkeerder worden verzameld en daarna desgewenst worden afgevoerd.
VIDEO
BESTRIJDING ADELAARSVAREN MET VARENKNEUZER
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) is een invasieve, dominante en giftige plant, die een hoog en dicht bladerdak kan vormen. Het met paardenkracht kneuzen van de varens is een ecologisch verantwoorde en efficiënte methode voor het terugdringen van deze invasieve varensoort. De varenkneuzer is een eenvoudige trommelwals, voorzien van metalen ribben, die vervolgens aan het paard wordt bevestigd.

Door de wals door de varens te trekken worden de stengels op meerdere plaatsen gekneusd. Dit 'dwingt' de plant tot een beschermende reactie, waarbij sap uit de wortelstok wordt opgestuwd om de plant te helpen te herstellen. Dit sap 'bloedt' echter uit de gekneusde stengel, waardoor vitale reserves van de wortelstok worden uitgeput. Het jaar daarop zal de groei van de varens sterk worden verzwakt. Om de varens volledig uit te roeien is het raadzaam om het proces twee keer per jaar te herhalen, met de eerste behandeling in juni/juli (piekgroeiseizoen) en de tweede eind augustus/begin september. 

Deze zomer hebben we enkele proefvakken, in beheer bij Gelders Landschap resp. Natuurmonumenten in Montferland met de varenkneuzer behandeld.

VIDEO

Als u een terrein beheert waar deze varens een terugkerend probleem zijn, neemt u dan contact met ons op. Voor een goede vergelijking van de resultaten zijn we altijd op zoek naar geschikte proefobjecten.

BOSPLOEG VOOR NATUURLIJKE VERJONGING
Onlangs hebben we, in samenwerking met een Duitse collega, een nieuw type bosploeg ontwikkeld.
Binnenkort starten we met enkele proeven om te bezien hoe deze bosploeg voldoet aan de verwachtingen van de Nederlandse bosbeheerders. Ook hier geldt: mocht u ook interesse hebben in zo’n proef, laat het ons weten!
CONTACT
Website
Email
Facebook
Instagram
Copyright © 2017 Paard aan 't Werk, All rights reserved.

Paard aan 't Werk
Dorpsstraat 54
2445 AP Aarlanderveen
Telefoon: 06- 53 45 78 66
E-mail: info@paardaanhetwerk.nl
Website: www.paardaanhetwerk.nl

 
Wilt u geen nieuws meer van ons ontvangen? unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Paard aan het werk · Dorpsstraat 54 · Aarlanderveen, 2445 AP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp