Copy
Nieuwsbrief 12
januari 2020
Bestuur en leden van Oud-Castricum wensen u een gelukkig en gezond nieuwjaar. 
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

1. Presentatie jaarboek, donateursavond en films
2. Nieuwe tentoonstelling  
3. Plannen Castricum 2020
4. Organisatie werkgroep
5. Nieuws uit taakgroepen
6. Nieuws uit regionale archieven en organisaties

NB Raadpleeg geregeld www.oud-castricum.nl en volg ons via Facebook 
1. Presentatie jaarboek, donateursavond en films

Eerst een korte terugblik. Op 1 november werd in De Duynkant het 42e jaarboek gepresenteerd. Voorzitter Peter Sibinga overhandigde het eerste exemplaar aan mevrouw Chaja Kause-van Bergen. Haar levensverhaal is door Peter Mol opgetekend voor de nieuwe rubriek ‘Achter de Voordeur’. 
Het jaarboek omvat 120 bladzijden en een grote variëteit aan onderwerpen. Ook deze keer hebben we over de kwaliteit en inhoud van het jaarboek lovende en zelfs ontroerende reacties ontvangen. 
Tegelijk met de verspreiding van het jaarboek ontvingen de donateurs een uitnodiging voor de jaarlijkse donateursavond. Op 14 november konden we in het Clusius College ruim 200 belangstellenden verwelkomen. Archeoloog Jan de Koning gaf inzicht in de resultaten van recent onderzoek in het vroeg-middeleeuwse Castricum en omgeving. Na de pauze werden 5 van 18 filmpjes over Castricums historie getoond, gemaakt door Henk de Waal, in samenwerking met Rino Zonneveld.  Op ons YouTube-kanaal (www.youtube.nl/oudcastricum/playlists) en op onze Open dagen zijn intussen 12 korte filmpjes te zien van de serie Castricumse Streken en alle 18 andere over de geschiedenis van Castricum en Bakkum.
In de Duynkant zijn in oktober ook enkele oudere films vertoond waar zeer grote belangstelling voor bleek te zijn. Heel fijn was het dat we daarbij 30 nieuwe donateurs konden noteren. Op 29 maart zal de werkgroep nog éénmaal de film 'Hoe het hier reilt en zeilt' in De Duynkant vertonen.

Voorzitter Peter Sibinga overhandigt 42e jaarboek aan mevrouw Chaja Kause-van Bergen
2. Nieuwe tentoonstelling
 
Na de succesvolle tentoonstelling ‘Plekken van Plezier’ wordt nu de laatste hand gelegd aan een tentoonstelling over het brandweerkorps, dat 100 jaar geleden werd opgericht.  Oud-leden van de brandweer en Gerard Veldt als verbindingsman hebben eraan meegewerkt. Er is doorlopend een film te zien met oude beelden en interviews. Vanaf zondag 19 januari (13.30 tot 16.00 uur) zijn bezoekers welkom. De toegang voor donateurs is gratis en voor andere bezoekers 1 euro. Tot eind april is de tentoonstelling elke eerste en derde zondag van de maand te bezichtigen.  

Brandweer met slangenwagen (circa 1925) . V.l.n.r. Johan Weda, machinist Jaap Lute, commandant Jan Tromp, Jan Houtenbos, Dorus de Groot en Dirk de Winter. 
3. Plannen Castricum 2020
 
De gemeente Castricum heeft diverse voornemens voor het komende jaar. Oud-Castricum is erin geïnteresseerd of erbij betrokken: 
- er is een herziening van de erfgoedverordening aangekondigd; 
- onderzocht wordt de uitbreiding gemeentelijke monumenten in Bakkum; 
- er is een plan in ontwikkeling voor een visie op de toekomst van kerkgebouwen in de dorpskernen;
- er wordt gediscussiëerd onder andere over zonneweiden (in het kader van de transitie), over het herstel van de tankgracht in Bakkum-Noord (overleg o.a. met het Hoogheemraadschap) en een plan voor een nieuw woonwijkje rond de voormalige veilinggebouwen / kaaspakhuizen;
- we nemen deel aan een Groenplatform, opgericht voor een update van de lijst beschermde bomen, denken mee in een Klankbordgroep voor het landgoed Duin en Bosch en zijn betrokken bij de inrichting van de begraafplaats aldaar door het PWN. Dit bedrijf heeft de realisering van een uitkijktoren nabij de Papenberg op het programma gezet. 
Kortom er zijn veel zaken waar we in het nieuwe jaar verwachtingsvol naar uitzien en waaraan we hopelijk een bijdrage kunnen leveren.

Luchtfoto WOII met de tankgracht ten oosten van de Heereweg


 
4. Organisatie werkgroep
 
Binnen de werkgroep functioneren zo’n 10 taakgroepen, die periodiek overleg hebben met het dagelijks bestuur. Cor Smit en Rino Zonneveld zien toe op de onderlinge contacten. Het zijn de taakgroepen archief (o.a. beeldbank en bibliotheek), archeologie, archiefonderzoek en genealogie (hierbij ook de redactie van het jaarboek), beheer en onderhoud gebouw, educatie, fotografie en film, ict, publiciteit/website, tentoonstellingen, cultuur en monumenten. 
Sommige taakgroepen zijn vooral gericht op de interne organisatie. Daarentegen treden taakgroepen, zoals die voor publiciteit, educatie, tentoonstellingen, cultuur en monumenten (ook ruimtelijke ordening), uiteraard vaker naar buiten.
5. Nieuws uit de taakgroepen
 
De taakgroep Educatie is volop bezig met de voorbereiding van een fietsroute waarbij gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in herinnering worden teruggeroepen.  De werkgroepen van Akersloot, Limmen, Castricum en Uitgeest werken hierbij samen. De taakgroep Tentoonstellingen heeft een expositie over WO II in voorbereiding.
 
De taakgroep Archief is ver gevorderd met de voorbereiding van een uitgave van het Oorlogsdagboek van de drie Castricumse kapelaans over de jaren 1942 tot en met de capitulatie van Japan in 1945. De bedoeling is dat het boek ter gelegenheid van de viering van 75-jaar bevrijding zal verschijnen.

De redactie van het Jaarboek uit de taakgroep Archiefonderzoek en genealogie is gestart met de invulling van het 43e Jaarboek. Naar aanleiding van de oproep voor de werving van nieuwe redactieleden, hebben zich maar liefst vier kandidaten aangemeld. Er wordt nu onderzocht hoe deze kandidaten kunnen worden ingezet.
 
De taakgroep Cultuur en monumenten heeft plannen voor een groot project in samenwerking met andere taakgroepen over de ontwikkeling van Castricum in de afgelopen twee eeuwen. Doel is de gedigitaliseerde topografisch kaarten van verschillende tijdstippen tussen 1832 en 1940 te combineren met kadastrale gegevens en met informatie over eigenaren en bewoners. Dit sluit aan op het landelijke ‘HisGis project’, waaraan al meegewerkt wordt. Dit kan verrijkt worden met gegevens over veldnamen, genealogische gegevens en informatie over roerende bezittingen uit akten en verkopingen, die door de taakgroep Archiefonderzoek zijn verzameld. 
Bij de gemeente en de monumentenraad is de wens neergelegd meer aandacht te besteden aan het stimuleren van onderhoud aan monumenten. Verder vraagt de voorbereiding van een omgevingsvisie de nodige aandacht.

De onlangs gevonden kapfibula
 
De taakgroep Archeologie is bijna dagelijks bezig met het detecteren van gebieden in en rond Castricum. Interessante vondsten worden gedeeld met professionele archeologen en het NMF, steunpunt voor monumenten en archeologie Noord-Holland (nmferfgoedadvies.nl). Kort geleden heeft Marc le Mair in Bakkum een bijzondere vondst gedaan: een romeinse kapfibula, mantelspeld uit de eerste eeuwen van de jaartelling. Deze soort dankt haar naam aan het brede kopgedeelte, een zogenaamde kap. Ook in 2017 is een dergelijk zeldzaam voorwerp in deze omgeving gevonden.
Leden van de taakgroep zijn op de werkavonden al ruim een jaar bezig met het herinrichten van de zolder en de nieuwe archiefruimte. Inmiddels staan er ruim 2.700 objecten in de registratielijst. Het doel is alles een vaste plek te geven zodat het snel teruggevonden kan worden. 

Belangstellenden voor kennismaking met en hopelijk deelname in een van de taakgroepen zijn van harte welkom. U kunt contact opnemen met een van de coördinatoren: Rino Zonneveld   0251-656060 of met Cor Smit 06-20768393 
 
6. Nieuws uit regionale archieven en organisaties.

1. Alkmaar, Regionaal Archief Alkmaar, Bergerweg 1.
Op de woensdagmiddagen 5 februari en 4 maart, van 14.30 – 16.30 uur vinden introductiemiddagen plaats in het gebruik van het archief.
Op 24 en 31 maart, van 14.30 tot 17.00 uur wordt in twee bijeenkomsten een cursus aangeboden 'Op zoek naar uw familiegeschiedenis'.
2. Haarlem. Het Noord-Hollands Archief in de Jansstraat 40 is weer open. De vaste archieven zijn weer gemakkelijk toegankelijk. Bepaalde gedeelten die in de Kleine Houtweg bewaard worden, dient men van te voren aan te vragen.
- Voorouderspreekuur: op dinsdag 4 februari van 10.00 - 12.00 uur, verzorgd door de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), afd. Kennemerland. Het spreekuur vindt ook op zaterdag plaats (o.a. 15 februari, zelfde tijd).
- Wie geïnteresseerd is in kranten en tijdschriften van Zuid-Kennemerland vindt in de Krantenviewer (https://nha.courant.nu/) een collectie van digitaal toegankelijke kranten, tijdschriften en adresboeken (!).
De mooiste krantensite is natuurlijk www.delpher.nl/ Daar vindt u kranten van 1618 tot 1995 met talrijke mogelijkheden om te zoeken op plaats, naam, tijd enz.
Denkt u er svp aan bij verhuizing aan de penningmeester uw nieuwe adres mee te delen! Dit kan via: penningmeester@oud-castricum.nl
email
Website
Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oud-castricum.nl.
bezoekadres:
Geversweg 1b, 1901 NW Castricum

www.oud-castricum.nl
Uitschrijven voor deze Nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Oud-Castricum · Geversweg 1b · Castricum, NH 1901 NW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp