Copy
Nieuwsbrief 10
mei 2019
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
 1. Van het bestuur van de stichting WOC
 2. Zomerexpositie in De Duynkant
 3. Zanderij-overleg
 4. Uitnodiging aan nieuwe vrijwilligers
 5. Filmplannen
 6. Bescherming bijzondere bomen
 7. Het Salomonsoordeel
 8. Open Monumentendagen
 9. Gele weidester
 10. Archiefnieuws
 11. Nieuws uit de taakgroepen

NB Raadpleeg geregeld onze website www.oud-castricum.nl
1. Van het bestuur van de stichting WOC

Via deze nieuwsbrief wil Oud-Castricum graag weer wat actualiteiten met u delen. Na uitgebreide consultatie van de werkgroepleden zijn we bezig met de organisatie van onze werkgroep. Die discussie staat onze activiteiten niet in de weg. Er staat de komende maanden weer heel wat op stapel. Sinds kort hebben we in De Duynkant, Geversweg 1b, een nieuwe tentoonstelling, met het thema recreatie en toerisme. die in juli en augustus iedere zondag van 13.30 tot 16.00 uur geopend zal zijn. In het kader van de open monumentendagen volgt in september weer een nieuwe productie. In deze nieuwsbrief en op onze website vindt u steeds actuele informatie over al onze plannen. Het adres heeft een kleine verandering ondergaan. Nu zijn wij te vinden onder www.oud-castricum.nl
Met vriendelijke groet, 
Peter Sibinga
voorzitter
2. Zomerexpositie in De Duynkant

De nieuwe tentoonstelling ‘Groeten uit Castricum en Bakkum’ toont op vele manieren de toeristische trekpleisters in onze mooie gemeente. Via uitvergrote ansichtkaarten en andere documentatie wordt een beeld geschetst van het toerisme in de afgelopen decennia. Bij de entrée staat een speciaal bord waar u met uw fototoestel uw eigen ansichtkaart kunt maken In de filmzaal wordt afwisselend een filmpje over de opening van een speeltuin aan de Tetburgstraat in Bakkum en een vakantiefilm uit 1940 vertoond.
De Open dagen zijn elke eerste zondag en derde zondag van de maand. En in juli en augustus zelfs iedere zondag van 13.30 tot 16.00 uur. De toegang voor donateurs is gratis. Voor andere belangstellenden is de entrée 1 euro.

foto: Wim Sminia
3. Zanderij-overleg

Oud-Castricum neemt samen met zes andere organisaties deel aan een discussie over de toekomst van het noordelijk deel van de Zanderij. Het openhouden van dit gebied is een belangrijke doelstelling. Op lange termijn is natuurontwikkeling wellicht ook haalbaar.
Een deel van de Zanderij wordt door het PWN al omgetoverd tot natuurgebied. Dat deel is afgegraven en archeologisch onderzoek is in voorbereiding. Onder de oude duinen liggen cultuurlagen van voor het jaar 900.
4. Uitnodiging aan nieuwe vrijwilligers
 
Voor wie nog een interessante vrijetijdsbesteding zoekt, zijn er bij Oud-Castricum nog voldoende mogelijkheden. De taken binnen de club zijn onderverdeeld in groepen. Zo zijn er onder andere taakgroepen op het gebied van archiefonderzoek, archeologie, cultuurhistorie, educatie en tentoonstellingen.
De taakgroep cultuurhistorie en monumenten volgt het monumentenbeleid, bouwplannen en ruimtelijke ordening en heeft met verschillende instanties contact. De groep kan zeker versterking gebruiken. Info: Don van Lier 0251-650141 of dvanlier45@gmail.com.
De samenstelling van ons prachtige jaarboek is ook een heel grote klus. Belangstellenden die aan de redactie hiervan willen bijdragen kunnen zich oriënteren bij de secretaris van de werkgroep Folkert Bangma 06-39379208 of secretaris@oud-castricum.nl
5. Filmplannen

We hebben in de loop van de jaren films gemaakt of verzameld over verschillende onderwerpen. Nu wordt gewerkt aan een film over Castricum op basis van beschikbaar materiaal en nieuwe opnames. Het doel is te komen tot een algemene kennismaking met Castricum en zijn historie en met onderwerpen zoals kasteel Kronenburg, de Dorpskerk, archeologie en Tweede Wereldoorlog. Wij verwachten de film dit jaar nog te kunnen presenteren.
 6. Bescherming bijzondere bomen
 
De gemeente Castricum heeft in januari een plan van aanpak opgesteld voor de actualisering van de Lijst bijzondere bomen. Op deze lijst, die in juni 2018 gepubliceerd is, staan bomen met cultuurhistorische waarde, dan wel karakteristiek, zeldzaam of van groot belang voor de aankleding van de straat. Op deze lijst zijn diverse reacties ontvangen. De gemeente gaat voor de beoordeling een extern bureau inschakelen. Het voornemen is de actualisering nog dit jaar uit te voeren.
7. Restauratie schilderij Salomonsoordeel
 
De gemeente Castricum is in het bezit van een 17e eeuws schilderij van het Bijbelse verhaal dat het oordeel van koning Salomon weergeeft. Onderwerp is het geschil tusen twee moeders over een kind. Het schilderij is afkomstig van een van de schouten van Castricum. Dit schilderij verkeert al jaren in een zeer slechte toestand. Op aandrang van de monumentenraad en Oud-Castricum is de restauratie nu toch in gang gezet. Het was bijna te laat.
8. Open Monumentendagen
 
De Open Monumentendagen worden dit jaar gehouden op 14 en 15 september. Het landelijke thema is ‘Plekken van plezier’. Vrije tijdsbesteding van de inwoners vanaf de vijftiger jaren in de natuur, op cultureel, sportgebied enzovoort is het thema. Het is de bedoeling de tentoonstelling na de maand september nog even te verlengen.
Er zal weer een gidsje worden uitgegeven waarin alle te bezichtigen momumenten van Castricum en buurgemeenten vermeld worden.
9. De Gele weidester
 
Dit voorjaar bloeide op de begraafplaats aan de noordkant van de 11e eeuwse dorpskerk de Gele weidester weer. Het is een zeldzame wilde plant die soms op oude geestgronden en begraafplaatsen te vinden is. Het is nog een groet van de natuur uit de middeleeuwen, de tijd van de bouw van de dorpskerk. Hopelijk wordt het plantje bij het onderhoud van de begraafplaats gespaard.
 
10. Archiefnieuws

Vier archieven zijn voor de bestudering van de geschiedenis van Castricum en omgeving van veel belang.
Allereerst het Regionaal Archief, Bergerweg 1 in Alkmaar waar de meeste stukken van Castricum worden bewaard. Op woensdag 5 juni van 14.30 uur - 16.00 uur is daar een introductiemiddag. Aanmelden kan via 072-8508200.
In het Noord-Hollands Archief in Haarlem bevinden zich de archieven van Zuid- en Midden-Kennemerland, maar ook alle persoonsgegevens van de provincie. Op microfilm is er veel materiaal over de Abij van Egmond. In verband met een verbouwing is van mei tot oktober alleen de studiezaal geopend op de Kleine Houtweg 18. Op 4 en 18 juni van 10.00 uur – 12.00 uur zijn daar de laatste Voorouderspreekuren, met medewerking van de Genealogische Vereniging. Bij Oud-Castricum kunt u altijd terecht voor genealogische vragen. 
In het Waterlands Archief in Purmerend worden de archieven van de Zaanstreek en het poldergebied ten (zuid-)oosten van Uitgeest bewaard. 
In het Stadsarchief Amsterdam tenslotte kunnen de archieven van de kloosters en kerken en die van families als Geelvinck en Bicker interessante informatie bevatten.
11. Nieuws uit taakgroepen
 • De gemeente Castricum stelt een Klankbordgroep Duin en Bosch in. Daaraan zullen behalve bewoners ook meerdere organisaties kunnen deelnemen. Ook een vertegenwoordiger van de taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten heeft zich aangemeld. 
 • Samen met de Bibliotheek heeft Oud-Castricum een excursie georganiseerd naar de kunstschuilkelder waar de Nachtwacht in de oorlogsjaren was ondergebracht. In het 31e jaarboek 2008 (ook te vinden op www.oud-castricum.nl) staat de hele geschiedenis. Er zijn plannen voor volgende excursies. 
 • In samenwerking met de Castricummer publiceren wij periodiek in deze krant een bewerking van een artikel uit een van de jaarboeken, aangevuld met eventuele actualiteiten.
 • In de samenstelling van het bestuur van de werkgroep is een wijziging. Als secretaris is Folkert Bangma aangetreden als opvolger van Albert Lourens.
email
Website
Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via nieuwsbrief@oud-castricum.nl.
bezoekadres:
Geversweg 1b, 1901 NW Castricum

www.oud-castricum.nl
Uitschrijven voor deze Nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Oud-Castricum · Geversweg 1b · Castricum, NH 1901 NW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp