Copy

200313

Het coronavirus grijpt om zich heen; iedereen volgt het nieuws hierover natuurlijk op de voet. De overheid heeft gisteren duidelijk gemaakt dat veel evenementen niet meer door kunnen gaan. Analoog aan dit besluit heeft het bestuur van Oud-Castricum vanochtend besloten dat alle door Oud-Castricum georganiseerde activiteiten tot en met 31 maart worden geannuleerd.

Dit betekent dus: zondag 15 maart geen open dag; 29 maart geen film ‘hoe het reilt in Castricum’. Maar dit betekent ook dat er geen werkavonden op maandag en woensdag zijn. Natuurlijk is De Duynkant geen verboden gebied. Maar gebruik wordt sterk ontraden, zeker als je koorts hebt en/of hoesterig bent. Het bestuur hoopt dat we vanaf 1 april weer met volle kracht vooruit kunnen gaan.

Copyright © 2020 Oud-Castricum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp