Beste <<First Name>>
 
“En, wanneer vertrek je nu Leen?”
Dat is een vraag die mij de laatste tijd vaak gesteld wordt. Heel enthousiast heb ik in het voorjaar mijn droom gedeeld en ben ik van start gegaan met het plannen van mijn toekomst. “Najaar 2016 hoop ik te vertrekken”, waren toen mijn woorden.
Inmiddels is wel duidelijk dat ik die deadline niet ga halen. Ik heb de afgelopen maanden op verschillende plaatsen mogen vertellen van mijn droom en mensen enthousiast mogen maken om mij te ondersteunen. Maar met name de toegezegde financiële steun is nog lang niet toereikend om te kunnen vertrekken. Van de 1500 euro die ik per maand nodig ga hebben, is nu ongeveer een derde deel gedekt.
Het lijkt misschien heel teleurstellend, en het is best ook wel even moeilijk geweest om mijn vertrek te moeten uitstellen. Maar door alles heen zie ik dat God erbij is, dat Hij nog steeds een plan voor mij heeft en dat Hij met mij aan het werk is.
Oktober is een heftige maand geweest. Ik werk nu al zeven jaar bij defensie en mijn leidinggevenden weten dat ik graag een keer op uitzending zou willen. Toen bleek dat iemand die binnenkort op uitzending zou gaan ineens vervangen moest worden, ging het balletje aan het rollen. Binnen een paar dagen was het rond: ik zou op korte termijn naar Afghanistan vertrekken. Zowel voor mij als voor mijn Thuisfront Commissie was dit een gebedsverhoring: het zou mijn financiële toestand aanmerkelijk verbeteren en daarnaast een heel goede gelegenheid zijn om meer ervaring op te doen.
Op het moment dat ik mijn pakket met kleding en andere zaken voor de uitzending ophaalde, werd ik gebeld dat het niet doorging: er was een interne fout gemaakt en die ander kon toch wel gewoon gaan. Een enorme teleurstelling, maar wat heb ik juist op dat moment Gods hand gezien. Vijf jaar geleden was ik waarschijnlijk compleet uit mijn stekker gegaan: nu ben ik rustig gebleven. Natuurlijk heb ik me een paar dagen beroerd gevoeld hierdoor, maar de gedachte dat de vijand mij hierin aanviel, kwam al gauw in mij op. Juist daarom koos ik me niet door deze tegenslag naar beneden te laten trekken. Ik wil samen met God Zijn kant op en niet de afgrond in met de tegenstander!
In het weekend dat daarop volgde, zijn voor mij een paar dingen duidelijk geworden. Vrijdag al schoot de gedachte door mij heen om ontslag te gaan indienen en ik heb God gevraagd om dit heel duidelijk te bevestigen als het Zijn wil zou zijn. Op zondag kreeg ik hier driemaal duidelijk antwoord op. Door de preek ‘smorgens liet God mij zien dat je bij tegenslag door het moeilijke heen het goede moet zoeken en een Goddelijk doel
moet stellen. In mijn geval: een deadline, een moment vastzetten waarop ik stop met werken in het vaste geloof dat Hij erin gaat voorzien dat de middelen er zijn om te vertrekken. ’s Avonds was ik bij een jeugdavond waar ik ineens zo’n rust in mijn gemoed kreeg tijdens het bidden, waardoor ik alles los kon laten. De derde bevestiging was dat één van de jeugdleden tijdens het bidden het idee kreeg om het volgende aan mij door te geven: ‘Wat je ook aan het doen bent, waar je nu ook mee bezig bent, wat je ook wilt beslissen: Hij heeft je bij de hand en zal je begeleiden.’ Dit waren voor mij genoeg antwoorden om de maandag erop mijn ontslag in te dienen. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd: per 1 april mag ik defensie verlaten.
Bij YwaM Wollongong gaat het werk intussen gewoon door. Er is een DTS (discipelship training school) begonnen die nu middenin de theoretische fase zit. Begin december vertrekken de teams naar verschillende landen voor hun outreach. Eén team zal in Griekenland hulp gaan verlenen bij de opvang van vluchtelingen. Kijk voor verhalen en filmpjes eens op de website van YwaM Wollongong.  
Afgelopen week heb ik nog een gesprek gehad met de leider van de basis daar. Zij vertelde dat ik, als het me lukt begin april te komen, meteen aan de slag kan met het opstarttraject van de DTS die in juli start. Dat betekent dat ik in juli meteen een groep jongeren mag gaan leiden tijdens hun school en hun outreach! Het is ook mogelijk dat ik aansluit bij een project dat voorlichting en informatie verspreid in Azië over malaria. Dit past natuurlijk goed bij mijn medische opleiding en werkervaring.
Dit filmpje geeft een mooi beeld van de basis van Jeugd met een Opdracht in Wollongong. Daarnaast krijg je een kijkje bij hoe het gaat bij een DTS, zowel tijdens de theoretische fase als tijdens de outreach.
Tot die tijd blijf ik gewoon werkzaam bij defensie en hoop ik meer mensen enthousiast te mogen maken voor mijn missie, mijn verlangen om me in te zetten in Gods koninkrijk.
Er is al een groep mensen die mij maandelijks wil gaan ondersteunen met gebed en/of een financiële bijdrage en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Maar zoals gezegd heb ik nog tweederde van de financiën niet gedekt en dat is wel nodig om te kunnen vertrekken.

Ik wil jullie dan ook van harte vragen om dit in gebed mee te nemen en om – mocht jij/u dit nog niet doen – het geven van een structurele financiële bijdrage te overwegen.
Vo
or vragen kunt u/kun je terecht bij mijzelf of bij mijn Thuisfront Commissie. 

Hartelijke groet, Leen
Leen on a Mission
Leenhokke91@hotmail.com
 
Thuisfront Commissie:
tfcleen@hotmail.com
 
Financiële steun:
NL05 RABO 0341 5245 49 tnv. Evang. Gem. 'Bommelerwaard' o.v.v. YWAM Australië
Copyright © Leen on a Mission, All rights reserved.

Je kunt ons mailen op:
tfcleen@hotmail.com
Wil je de wijze waarop je deze mails ontvangt veranderen?
Je kunt je voorkeuren wijzigen of je voor deze mails uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Thuisfront Commissie Leen on a Mission · p/a Kerk met Passie, Pand 9 · Van Heemstraweg West 9 · Zaltbommel, Gelderland 5301WJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp