Copy
Nieuwsbrief januari 2018
View this email in your browser


Nieuwsbrief
Januari 2018
Opening

Aan het begin van het jaar Anno Domini 2018 wensen wij u het allerbeste. We hopen dat 2018 in alle opzichten (geestelijk, psychisch, fysiek, relationeel en materieel) een goed jaar mag zijn. Ook wanneer u het nieuwe jaar in gaat met zorgen. ‘Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd’ (Søren Kierkegaard, Deens Filosoof, 1813-1855).
 
We hopen in het nieuwe jaar u de ondersteuning en begeleiding te blijven bieden zoals u dat van ons gewend bent: principieel, persoonlijk, praktisch, betrokken en betrouwbaar.
Daarbij hopen wij ons in het nieuwe jaar nog meer toe te leggen op de diepgaande en zwaar ingrijpende problematiek rondom seksueel geweld. De overheid (gemeente Rotterdam) heeft ons gevraagd om samen met de Waag (GGZ) deel te nemen aan de aanpak van veiligheid bij seksueel geweld. Meer informatie hierover hopen wij u ter zijner tijd te doen toekomen.
 
De laatste tijd zijn er veel mensen aan het verhuizen. Dat heeft alles te maken met de gunstige rentestand. De woningmarkt trekt aan en veel mensen proberen hier zo gunstig mogelijk gebruik van te maken. Tegelijkertijd horen we om ons heen van jonge mensen die wegvallen. In onze vorige nieuwsbrief hebben we dan ook stil gestaan bij het thema ‘rouw’. Wanneer we denk aan verhuizen én aan overlijden, staat het belangrijkste in 2 Korinthe 5: ‘WANT wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen…’
‘Het huis van een gezonde relatie’

John Gottman, een relatietherapeut uit Amerika, heeft een model ontwikkeld om de partnerrelatie in kaart te brengen. Hij noemt dit ‘The Sound Relationship house’ ofwel ‘het huis van een gezonde relatie’.
De twee zijmuren van het huis noemt Gottman ‘Trust’ en ‘Commitment’ ofwel ‘vertrouwen’ en ‘liefde’ (inzet, letterlijke vertaling). Met andere woorden: een relatie steunt volgens Gottman op twee belangrijke pijlers, namelijk trouw aan de ene kant en liefde/inzet aan de andere kant. Onder liefde  verstaan we dan ‘het iedere dag opnieuw ‘ja’ zeggen tegen mijn man of mijn vrouw in woord en daad. Die twee muren zorgen voor de stabiliteit van het huis. Wanneer de ene muur wankelt, gaat de andere muur ook wankelen.
 
Wanneer wij in een relatie zien dat één van de partners blijvend meer geeft, vreemd gaat, gewelddadig gedrag vertoont, een verslaving heeft, narcistisch gedrag vertoont of iets dergelijks, dan zien we dat de muur van het vertrouwen afbrokkelt. Soms langzaam, soms alsof er een sloophamer tegenaan is gebeukt. Direct heeft dit invloed op de muur van het commitment: het kost de bedrogen of gekwetste partner vaak moeite om opnieuw ‘JA’ te zeggen en zijn liefde te blijven ervaren.
 
Aan deze twee muren wordt als eerste gewerkt wanneer een echtpaar in relatieproblemen komt. Het huwelijk is voor Christenen een heilig verbond, dat je niet verbreekt. (De enige Bijbelse grond voor echtscheiding is overspel). Dit wil echter niet zeggen dat ook Christenen zich geconfronteerd zien met de vraag ‘Kies ik van binnen nog steeds iedere dag voor jou, en zo nee, wat betekent dit dan voor mijn huwelijk?’ Een goede relatietherapeut staat naast de mensen, spiegelt ze, stelt de vragen die prikkelen tot nadenken en nog belangrijker: een relatietherapeut onderzoekt de dynamiek in de relatie. Hoe verhouden de twee partners zich tot elkaar? Hoe zien hun kwetsbaarheden en overlevingsstrategieën eruit? Voor relatietherapie zijn dus ook altijd twee mensen nodig anders is er geen sprake van relatietherapie, maar van individuele therapie.
 
Wanneer het relatiehuis twee stevige zijmuren heeft, kunnen er ook verdiepingen in het huis worden gebouwd. Een belangrijke etage is die van het conflictmanagement. Het is in een relatie geen probleem als er conflicten zijn, mits deze op een goede manier worden gemanaged. Dit managen doe je door 3 dingen volgens Gotmann:
  • Laat invloed van je partner toe
  • Bespreek problemen
  • Zorg goed voor jezelf
Deze drie zaken lijken vanzelfsprekend. Ga echter eens na: laat je bij een ruzie/conflict de invloed van je partner toe? Of hou je stijf vast aan je eigen opvatting, is jouw idee/mening/gevoel uiteindelijk belangrijker dan die van je partner? Worden de problemen open en eerlijk besproken? Of heb je de neiging om problemen maar uit de weg te gaan om ‘gedoe’ te voorkomen? Daarbij is het binnen een conflict belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Dat kan betekenen dat je, wanneer de stoom uit je oren komt, je bijv. een time – out neemt. Even een rondje lopen, afkoelen, om met een afgekoeld gemoed het gesprek weer op te pakken. Goed voor jezelf zorgen doe je ook door op een persoonlijke manier op de ander te reageren. Begin je zin met IK, vertel de ander wat zijn of haar gedrag of reactie met je doet, hoe het voor je voelt, waar het je raakt enz. Snel zijn we in een conflict geneigd om met modder te gaan gooien. Zinnen beginnen dan vaak met JIJ: jij bent ook zo star, jij bent slordig, jij altijd met je gedoe, jij altijd met jouw gezeur enz. enz. Op deze manier wordt een conflict niet goed gemanaged. De oordelen die je over de ander uitstrooit doen de relatie eerder kwaad dan goed.
 
De verdieping eronder gaat over het investeren in een positief perspectief. Dat kan je tweeledig opvatten: een gezamenlijk positief toekomstperspectief nastreven, maar ook het positieve in de ander zien.
 
Verder richting de kelder van het huis zien we achtereenvolgens:
zoek elkaar op i.p.v. elkaar te vermijden, deel vriendschap en genegenheid, ontwikkel liefdeskaarten. Met name deze laatste is belangrijk in de relatie: hoe ziet de kaart van de ander eruit? Hoe voelt mijn man of vrouw zich geliefd, wat is zijn gebruiksaanwijzing in de liefde? Het is noodzakelijk voor een goede relatie om deze kaart te leren lezen.
 
Binnen de Praktijk werken er meerdere relatietherapeuten die, onder andere door het gebruik van EFT (Emotional Focussed Therapie), werken met deze problemen.
DISC en relatie

Zoals u wellicht weet werken wij in de praktijk veelvuldig met het DISC – Persoonlijkheidsmodel dat uw talenten en het daarop gebaseerde gedrag weergeeft (meer informatie hierover vindt u onder de volgende knop: DISC). Het DISC – model kunnen we ook inzetten als instrument binnen de relatietherapie. Door elkaars gedrag te gaan zien en begrijpen leidt dit in veel gevallen tot een verminderen van de conflicten en meer onderling begrip. Daarbij kunnen mensen zelfs gebruik gaan maken van elkaars kwaliteiten in plaats van alleen maar de tegenstellingen hierin te zien!
 
Wij bieden de DISC aan in verschillende vormen waaronder de Masterclass die door de praktijk is ontwikkeld in 2016. Inmiddels hebben een kleine 100 mensen deelgenomen aan de Masterclass. De teruggekregen feedback over deze training is positief. We combineren in de Masterclass de zeer praktische elementen van het DISC – Persoonlijkheidsmodel met (systeem)therapeutische ideeën over groeiprocessen. De Masterclass is aangekleed met verzorging van de ‘inwendige’ mens: wat inhoudt: koffie, thee, koek, een heerlijke lunch/diner en een borrel aan het einde van de tweede cursusdag.
 
De Masterclass wordt aangeboden op afwisselend de zaterdag en de dinsdagmiddag/avond. Klik voor het aanbod op de volgende knop: DISC Masterclass Helaas is in januari de Masterclass al volgeboekt.
Wel zijn er nog enkele plaatsen in de  Workshop ‘Overlevingsstrategieën en DISC’ voor diegene die de Masterclass al eerder gevolg hebben. Daarin komen overlevingsstrategieën aan de orde. Wel eens gehoord van je ‘overlevingsstrategie’? Ieder mens heeft ze. Het is bepaald gedrag dat je onbewust gaat vertonen op het moment dat je in de klem komt te zitten. Vaak vindt het zijn oorsprong in je kindertijd en was het nodig om te ‘overleven’. Soms letterlijk overleven, maar meestal figuurlijk. En die overlevingsstrategieën kunnen je behoorlijk in de weg zitten als je volwassen bent geworden. Het beïnvloedt je relatie. Je partner kan precies iets zeggen op een toon die je direct in vuur en vlam zet, en dan niet in positieve zin bedoeld… Het levert conflicten en ruzies op. Ook op het werk en in de familie – en vriendenkring kom je dit tegen.
Aan de hand van theorieën over hechting gaan we stil staan bij deze overlevingsmechanismes. We kijken hoe dit gepaard gaat met jouw DISC – profiel en wat dit zegt over je interne en externe zelfbeeld.
Nieuwe collega

Graag stellen we u in deze nieuwsbrief onze nieuwe collega voor: Jannie de Jong.
Jannie (1973) heeft na ruim 20 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben een gedeeltelijke omslag gemaakt naar de psychosociale hulpverlening. Zij heeft in het verleden de opleiding voor Speciaal Onderwijs met de leerroute orthopedagogiek aan de Hogeschool van Utrecht gevolgd. Mede door deze opleiding en haar werk in het Speciaal Basisonderwijs heeft zij expertise ontwikkeld in het hulpverlenen aan kinderen en volwassenen die problemen ervaren in gedrag en ontwikkeling. Te denken valt bijvoorbeeld aan AD(H)D, ASS, angst, hechtingsproblemen. Recent heeft zij de opleiding ‘Contextuele opleiding’ afgerond. In deze opleiding wordt gekeken naar het netwerk van relaties waarin ieder dagelijks leeft en opgroeit. Centraal daarin staat de loyaliteit tussen ouder(s) en kind: de belangrijkste verbinding die begint bij het geven en ontvangen van het leven zelf. Deze band kan nooit echt verbroken worden en blijft voortdurend in beweging. Echter, de balans tussen geven en ontvangen van passende zorg kan uit evenwicht zijn, waardoor er allerlei problemen kunnen ontstaan. Vanuit de contextuele therapie wordt preventief en herstellend gewerkt zowel individueel, in de partnerrelatie als in familie, gezins en ook werkrelaties. Momenteel volgt Jannie de opleiding voor gestalt- en systeemtherapeut met de daarbij behorende leertherapie, supervisie en intervisie.
Zorgverzekering 2018
 
Alle premies van de ziektekostenverzekeringen 2018 zijn weer bekend.
Alle therapeuten bij Praktijk den Uijl zijn door de verzekeraar erkend en geregistreerd. Dit houdt in dat ook dit jaar u en uw kinderen vanuit de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) worden vergoed.  En ook in 2018 is de Praktijk weer vrijgesteld van de eigen bijdrage en is een verwijzing van de arts niet nodig.
Lees via: http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars wat de verschillen zijn qua polis en informeer bij uw ziektekostenverzekeraar.
Door ons keurmerk “Ik zoek Christelijke hulp” vergoed ook Prolife (gedeeltelijk) de consulten afhankelijk hoe u verzekerd bent. Wij adviseren u dit na te gaan bij uw verzekeraar.
Copyright © 2018 Praktijk den Uijl, All rights reserved.


Uw email instellingen wijzigen?
U kunt hier uw instellingen wijzigen of uitschrijven van de lijst


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Praktijk den Uijl · Wormerhoek 14M · Capelle aan den IJssel, Zh 2905 TX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp