Copy
Nieuwsbrief maart 2017
View this email in your browser


Nieuwsbrief
Maart 2017
De eerste maanden van 2017 zijn al weer voorbij. De lente komt eraan! In Hooglied 1 lezen we: ‘(11) Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan; (12) De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land.’ In eerste instantie zijn hier geestelijke lessen voor de Kerk uit te trekken. De kanttekeningen zijn daar duidelijk over. Wat wij echter ook voor u hopen, is dat met het voorbijgaan van de winter en de komst van de lente de sombere gevoelens die u wellicht in hun greep hielden verminderen.
 
Het onderwerp van deze nieuwsbrief is hechting. In de blog (die voor ons is geschreven door Ferdinand Bijzet) gaat het over ‘autonomie en verbondenheid’. Zoals u zult lezen in het hoofdonderwerp hebben deze begrippen alles te maken met hechting.

De 10 basisprincipes van hechting

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief al hebben aangegeven is de Emotionally Focused Therapy (EFT) momenteel erg in zwang. De therapeuten van Praktijk den Uijl zijn hiervoor opgeleid. Klaasje en Jantine volgen op dit moment de verdiepingsopleiding en hopen daarop aansluitend de registratie gaan volgen. Het is een methodiek die veelvuldig wordt gebruikt binnen relatietherapie. De EFT is gebaseerd op de principes van hechting. Edward John Mostyn Bowlby (Londen, 26 februari 1907 - Skye, 2 september 1990) was een Britse psychiater die bekend is geworden door zijn theorieën over hechting tussen opvoeders en kinderen. Hij benadrukte het belang van een goede interactie tussen hen om een goede hechting tot stand te laten komen. Bowlby geloofde dat met name een sensitieve houding van de moeder voor de signalen van het kind een veilige hechting tot stand liet komen. De wijze waarop de hechting tot stand komt, heeft volgens hem een voorspellende waarde voor de emotionele ontwikkeling van een kind op latere leeftijd. Het niet-veilig gehecht zijn kan leiden tot verschillende moeilijkheden, zoals leerproblemen, problemen met zelfwaardering en eigenwaarde en moeite hebben met het aangaan van relaties. (Bron: Wikipedia).
De onderzoeken van Bowlby waren nieuw en baanbrekend. De principes over hechting zijn volgens hem samen te vatten in een tiental basisprincipes
Meer Lezen

‘Hou me vast’

‘Hou me vast’ is de titel van één van de boeken van Sue Johnson. Het is gebaseerd op de theorie en de toepassing in de praktijk van EFT. Het is een programma dat bestaat uit 8 onderdelen, waardoor koppels leren om hun relatie beter te begrijpen en te verbeteren. EFT gaat ervan uit dat het centrale probleem van een paar met relatieproblemen het verlies van een stabiele emotionele verbondenheid en het bijbehorende patroon van negatieve interacties is. Dit patroon is het gevolg van het verlies van verbondenheid, maar is op zijn beurt ook weer de oorzaak van het gebrek aan verbinding. Door het Hou me Vast-programma krijgen koppels hier inzicht in. De 8 onderdelen zien er als volgt uit:
  1. Liefde en hechting begrijpen
  2. Waar het fout gaat in de liefde: de destructieve dialogen
  3. De pijnplekken in de destructieve dialogen vinden
  4. Het herstellen van fouten en het scheppen van een veilige basis – terugkijken op een crisis
  5. Houd me vast – betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen
  6. Kwetsuren vergeven en het vertrouwen herstellen
  7. De band versterken via seksuele gemeenschap en aanraking
  8. Je liefde levend houden en je relatie voeden
Het programma is eenvoudig helder en boeiend om te volgen binnen een Bijbels kader. Aan de hand van videomateriaal en opdrachten krijgen de deelnemers langzaam maar zeker veel inzichten.
Het mooie van het ‘Houd me vast’ – programma is dat het toe te passen is binnen de relatietherapie, maar zeker ook van grote waarde is voor koppels die graag willen werken aan hun relatie! Met andere woorden: het heeft een sterk preventief karakter!

Praktijk den Uijl biedt het ‘Hou me vast’ – programma aan. Nu nog individueel, maar in de toekomst hopen we het programma ook aan te bieden binnen een groep van koppels. Hiervoor vinden wij het van belang om van u te weten of u daar eventueel interesse in heeft. Wilt u dat laten weten via de website.
Via onze website en nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de start van de eerste groep!

Algemene info

Masterclass DISC
De eerste Masterclass van 2017 is weer gegeven. We hebben met een tiental mensen hard gewerkt om de DISC onder de knie te krijgen en toe te passen op de praktijk van het dagelijks leven. In de training was er  ruimte om met elkaar na te denken over de diepere drijfveren van ons gedrag. Hierbij kwamen we uit op gevoelige thema’s als angst. Zo konden we de principes over hechting (die we hierboven hebben besproken) ook binnen de DISC – Masterclass mooi toepassen. Hierdoor kreeg de Masterclass een extra verdieping. Het blijft voor ons inspirerend om met mensen op deze manier te werken!
Hieronder wat reacties van deelnemers:
‘Het onderwerp angst was voor mij heel leerzaam. Wat je doet is wat je kiest!’
‘Ik heb inzicht verkregen in mijn gedrag qua reageren en wat het gevolg daarvan is’
‘Ik heb het meeste gehad aan: …het herkennen van zaken. Bijv. het ei van de toegestane en niet – toegestane delen!’
 
De volgende Masterclass hopen we te geven op twee dinsdagmiddagen – en avonden. Deze Masterclass zit helaas al vol. De aanmeldingen voor de volgende Masterclass op DV zaterdag 29 april en 6 mei zijn alweer binnen, er zijn nog enkele plaatsen. De Masterclass daarna hopen we in Juni te geven waar nog meerdere plaatsen zijn. Aanmelden kan via de website
 
DISC voor kerkraden
Praktijk den Uijl biedt ook toerustingsavonden voor kerkraden aan met behulp van de DISC. Meerdere ambtsdragers hebben hiervan gebruik gemaakt zowel als kerkenraad als individueel tijdens de Masterclass DISC. Veel ambtsdragers beschikken over natuurlijke talenten en persoonlijke kwaliteiten. De Heere heeft hen die gegeven. Niet ieder mens heeft dezelfde kwaliteiten in dezelfde mate. Daarom hebben wij zoals de Catechismus dat zegt met hun gebreken geduld te hebben. Dit is het uitgangspunt van waaruit wij ons werk wat betreft het toerusten van ambtsdragers doen. We hebben geenszins de intentie om modern te doen. Het uitoefenen van het ambt is echter niet eenvoudig, zo horen wij ambtsdragers nogal eens zeggen. Persoonlijke kwaliteiten mogen worden ingezet en mogen ook worden verbeterd. De impact van woorden en daden zijn groter wanneer je een ambt hebt. Een ambtsdrager heeft een positie gekregen en om deze zo vruchtbaar mogelijk te maken ten dienste van degenen over wie zij gesteld zijn. Het kan het goed zijn om toegerust te worden. Het ambt is van de Heere gekregen. Hier kunnen en willen wij niets aan af – of toedoen. Waar wij echter ons op willen richten is op gedrag en vaardigheden. Hierbij kunnen we de DISC inzetten om dit op een heldere en eenvoudige wijze duidelijk te maken. Inzicht in eigen gedrag én dat van de ander zorgt ervoor dat ambtsbroeders binnen de kerkraad op een prettige manier met elkaar kunnen samenwerken. Ook kan duidelijk worden wat de reden is dat tijdens vergaderingen veelal dezelfde personen aan het woord zijn. Tijdens huisbezoeken kan sneller worden ingeschat wie men tegenover zich heeft. Een ‘stugge’ man blijkt opeens gewoon wat meer D te zijn in plaats van stug. En die jonge man die het alleen maar over koetjes en kalfjes lijkt te willen hebben, heeft een meer ‘I – aanpak’ nodig. Naast deze algemene DISC – toerusting is er ook de mogelijkheid om met voorbeelden aan de slag te gaan. Of bespreken wij met de broeders tijdens een toerustingsavond ook meer ingewikkelde cases, die we vervolgens aan de DISC koppelen. Kortom, de DISC geeft vele mogelijkheden om ‘gedrag en vaardigheden’ verder te ontwikkelen.
Ook geïnteresseerd? Neem contact op via de website
 

Twee gezichten, een psychologische en pastorale handreiking bij narcisme

Narcisme kan ingrijpende gevolgen hebben zowel voor de persoon die eraan lijdt als voor zijn of haar omgeving. Is leven met iemand met narcisme haalbaar? Is de situatie te behandelen?
Praktijk Den Uijl, Helpende Handen en Vereniging Een Handreiking organiseren wederom enkele landelijke avonden over narcisme. De regionale avonden zijn in Rotterdam, Kapelle, Veenendaal en Staphorst.
Opgeven is noodzakelijk en kunt u doen via deze link:  http://www.helpendehanden.nl/narcisme
 
De eerste regionale avond is D.V. dinsdag 28 maart 2017 - Rotterdam
Locatie:          kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Alexanderpolder
Adres:             Romanohof 10
Sprekers:        Maarten van Dijk, Jantine den Uijl- van Loon en ds. C. van Ruitenburg
Tijd:                 Van 19.30 – 21.30 uur

NARCISME, EEN GEVOELIG ONDERWERP
In de Saambinder, 10/11/2016 stond bijgevoegde artikel te lezen.
Narcisme, er zijn boeken vol over geschreven, op internet is er veel over te vinden, ook zijn er allerlei artikelen over verschenen. Aan informatie geen gebrek. Waar het wél aan ontbreekt is informatie over de problemen rondom het leven met narcisme vanuit Bijbels perspectief.   
Link naar artikel https://praktijkdenuijl.nl/narcisme-gevoelig-onderwerp/

Agenda

Dinsdag

28 Maart

Narcisme Regionale Avond
Romanohof 10, Rotterdam


19:30 tot 21:30 uur
Aanmelden / Meer info
Zaterdag

29 April & 6 Mei

Masterclass DISC
tweedaagse bijeenkomst

Nog Beperkt Plaats
09:15 tot 15:30 uur
Meer info
Dinsdag

9 Mei

Verdieping Masterclass DISC
voor degenen die de Masterclass gevolgd hebben

16:00 tot 21:00 uur
Meer info
Dinsdag

6 Juni

Narcisme Regionale Avond
Goessestraatweg 18, Kapelle


19:30 tot 21:30 uur
AanmeldenMeer info
Dinsdag

13 & 20 Juni

Masterclass DISC
tweedaagse bijeenkomst


15:00 tot 21:00 uur
Meer info
Dinsdag

27 Juni

Verdieping Masterclass DISC
voor degenen die de Masterclass gevolgd hebben

16:00 tot 21:00 uur
Meer info
Zaterdag

1 & 8 Juli

Masterclass DISC
tweedaagse bijeenkomst


09:15 tot 15:30 uur
Meer info
Dinsdag

29 Augustus

Verdieping Masterclass DISC
voor degenen die de Masterclass gevolgd hebben

16:00 tot 21:00 uur
Meer info
Woensdag

6 September

Grenzen in Balans
6 bijeenkomsten start op 6 sept.
Yerseke

ook op: 13, 20, 27 sep en 4, 11 okt
09:15 tot 11:15 uur
Meer info
Donderdag

7 September

Grenzen in Balans
6 bijeenkomsten start op 7 sept.
Capelle a/d IJssel

ook op: 14, 21, 28 sep en 5, 12 okt
09:15 tot 11:15 uur
Meer info
Dinsdag

12 September

Verdieping Masterclass DISC
voor degenen die de Masterclass gevolgd hebben

16:00 tot 21:00 uur
Meer info
Zaterdag

16 & 23 September

Masterclass DISC
tweedaagse bijeenkomst


09:15 tot 15:30 uur
Meer info
Dinsdag

26 September

Narcisme Regionale Avond
Regio Veenendaal


19:30 tot 21:30 uur
Aanmelden / Meer info
Dinsdag

3 & 10 Oktober

Masterclass DISC
tweedaagse bijeenkomst


09:15 tot 15:30 uur
Meer info
Dinsdag

31 Oktober

Verdieping Masterclass DISC
voor degenen die de Masterclass gevolgd hebben

16:00 tot 21:00 uur
Meer info
Dinsdag

7 November

Narcisme Regionale Avond
Regio Staphorst


Tijd onbekend
Aanmelden / Meer info
Dinsdag

21 November

Verdieping Masterclass DISC
voor degenen die de Masterclass gevolgd hebben

16:00 tot 21:00 uur
Meer info
Bekijk meer op onze site
Copyright © 2017 Praktijk den Uijl, All rights reserved.


Uw email instellingen wijzigen?
U kunt hier uw instellingen wijzigen of uitschrijven van de lijst


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Praktijk den Uijl · Wormerhoek 14M · Capelle aan den IJssel, Zh 2905 TX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp