Copy
Nieuwsbrief januari 2017
View this email in your browser


Nieuwsbrief
Januari 2017
In de tweede week van 2017 willen wij u allen graag een gezegend en goed nieuw jaar toewensen, zowel persoonlijk, privé als zakelijk.

We leven in een donkere tijd, waarin het wereldtoneel wordt beheerst door oorlogen en terreur. We geven u als wens graag mee, wat Mozes aan het volk Israël meegeeft vlak voor zijn dood: De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; (Deuteronomium 33:27)
Zonder Zijn hulp kunnen we in het komende jaar niets doen. 

Herinneringen

Fedor

Graag halen we wat herinneringen op aan het afgelopen jaar 2016. Een belangrijke plaats in onze herinnering is FEDOR, onze trouwe viervoetige collega die er sinds 27 oktober niet meer is. Hij nam, zoals in de vorige nieuwbrief al gezegd, een grote plaats in binnen onze praktijk. Zonder Fedor is het leeg op de praktijk. We hebben veel herinneringen aan hem. Tastbare herinneringen zoals een tennisbal, een knuffel, wat oude brokjes enzovoort. Maar natuurlijk hebben we vooral herinneringen aan hoe hij was en deed. Door alle reacties die we van u naar aanleiding hiervan hebben ontvangen, werd ons duidelijk dat hij niet alleen door ons wordt gemist. We hebben heel wat berichtjes gehad van verdrietige kinderen die Fedor als hun vriend beschouwde. Hij hielp hen door moeilijke dingen heen en soms via hem hun verhaal te vertellen wanneer het rechtstreeks naar mensen niet meer kon. Ook bij volwassenen zijn er die hem missen, de begroeting, zijn steun en de hulp bij het herstellen van hun zelfvertrouwen en zelfbeeld. Hoewel het wandelen er niet meer is met Fedor maken we nog steeds afspraken voor wandelsessies. Het leuke is dat mensen nu, in overleg, hun eigen hond meenemen. We hebben in de laatste weken al met heel wat soorten en maten honden kennis gemaakt. Iedereen hartelijk dank voor het meeleven, in het bijzonder de kinderen die prachtige tekeningen voor ons hebben gemaakt!
Klik hier voor een aantal foto's van Fedor

Twee gezichten, psychologische en pastorale handreiking bij narcisme

Een andere herinnering die we hebben is het uitkomen van ons boekje ‘Twee gezichten’! Een psychologische en pastorale handreiking. Klik http://praktijkdenuijl.nl/twee-gezichten/
We zijn verrast dat er al een tweede druk ter perse ging. De lezing die we hebben verzorgd samen met ‘Helpende Handen’ en ‘Een handreiking’ werd druk bezocht. Zo druk zelfs dat er 75 mensen op de wachtlijst terecht zijn gekomen. In 2017 hopen we nog vier keer deze lezing in dezelfde samenstelling te verzorgen op verschillende locaties in het land. De data, tijden en locaties hiervoor hopen we op kort termijn onder het kopje ‘agenda’ te plaatsen.  ZIE FOTO’S
 
Ook op het artikel in het Reformatorisch Dagblad heeft veel losgemaakt. LINK;
http://www.rd.nl/meer-rd/samenleving/jarenlang-vernederd-door-een-narcistische-man-1.1281371
Velen hebben zich erin herkent en gaven aan dankbaar te zijn dat er aandacht voor hen is binnen reformatorische kring. Maar ook dat er vanuit Gods Woord naar zowel de problematiek als naar de gevolgen gekeken wordt. Opvallend is ook dat zowel naar aanleiding van de lezing als van het artikel er meerdere mensen die kampen met narcistische kenmerken of zich erin herkende zich aanmeldde voor gesprekken. Niet zozeer vanuit zichzelf, meestal op aandringen van….. ook waren er enkele die zeiden dat ze gehoord hadden van de DISC en dat dit gedrag weergaf. Zij wilde daar wel aan deelnemen om te zien wat er uit kwam en om te zien of er iets aan was te doen. Ook hebben enkele echtparen daaraan deelgenomen. Geweldig, want hoewel diagnose niet gewenst is, kon de DISC al heel wat inzichten en behandeldoelen geven. Daarnaast is er een voorzichtig begin gemaakt iedere donderdagmorgen van 10.00 uur - 11.30 uur voor een Twee gezichten bijeenkomst, voor een ieder die te maken hebben (gehad) met narcistisch gedrag.
 
De recensie op dit artikel door dr Lely van Eleos is ( zoals sommige denken) geen tegenstelling maar eerder een aanvulling op het eerdere artikel. Wie ons boekje gelezen heeft begrijpt dat we iemand met narcistische kenmerken zeker niet zien als een ‘misdadiger”.  Juist in ons boekje doen we een pleidooi hiervoor. Veelal wordt er gedacht in termen van; kijk uit, pas op een narcist, wegwezen. Ook zijn we het volkomen eens met dr Lely dat diagnostiek zeer gewenst is. Het probleem is echter dat personen die ‘narcistische kenmerken’ vertonen dit veelal niet willen. Zeker hebben we in het boekje geen dader en slachtoffer tegen elkaar af gezet. Juist het verantwoording nemen van gedrag hebben we willen benadrukken. Alsook dat een goede reden geen excuus is voor slecht gedrag. De visie van Dr Lely en ons boekje sluiten daardoor juist op elkaar aan. link; http://www.rd.nl/opinie/zie-narcist-niet-als-misdadiger-1.1352786

EMDR

Als we het hebben over herinneringen,  is het goed om EMDR te bespreken. Want herinneringen kunnen mooi zijn, pijnlijk, verdrietig, maar soms ook traumatisch. In dat geval kan iemand een Post Traumatische Stress Stoornis oplopen, die diep in het leven van mensen ingrijpen. EMDR kan dan een passende methodiek zijn om deze herinneringen op een goede manier een plek te geven in het geheugen.  Met behulp van EMDR wordt de herinnering niet gewist, maar wordt de heftige lading die gepaard gaat met de herinnering, verwerkt. Dit levert rust op. Mensen kunnen weer terugdenken aan de gebeurtenis zonder dat zij in paniek raken of weer de angst van toen ervaren.
Er wordt soms gedacht dat EMDR ‘zweverig’ en on-Bijbels is. Dit is het echter niet. EMDR is een wetenschappelijk bewezen en onderbouwde methodiek waar we binnen Praktijk den Uijl, indien nodig en passend, gebruik van maken. Een  van onze medewerkers is hierin geschoold, bevoegd en gecertificeerd. 
Klik hier om meer te lezen over Emdr en om animatie EMDR te zien

EFT

Een laatste herinnering die we hier willen noemen is die aan de cursus Emotional Focussed Therapie, die wij als collega’s hebben gevolgd. De EFT, zoals we het verder zullen noemen, is een prachtige methodiek om te werken met koppels die problemen ervaren in hun relatie. Ook voor hen die hun relatie willen verdiepen is de EFT een schitterend instrument
EFT is een vorm van relatietherapie die zich richt op emoties. EFT is de laatste tijd erg in zwang. Veel relatietherapeuten werken hiermee. Ook wij als therapeuten van Praktijk den Uijl hebben de cursus gevolgd en we zijn enthousiast geworden.
Praten over emoties is vaak lastig voor veel mensen. Hierdoor kan er een destructief (kapotmakend) patroon ontstaan binnen de relatie. EFT is een methodiek die erop gericht is om emoties en behoeften bij jezelf te ontdekken, zodat je duidelijker aan je echtgeno(o)t(e), verloofde of vriend/vriendin kan aangeven waar je mee zit en wat je nodig hebt. Hierdoor wordt het negatieve patroon langzaam maar zeker doorbroken, en wordt de relatie voor het eerst of opnieuw een ‘veilige haven’. 
Klik hier om meer te lezen over EFT

Algemene info

Masterclass
We hopen op zaterdag 21 januari en 4 februari weer de DISC – Masterclass te verzorgen. De rode draad is aandacht voor de dynamiek tussen persoonlijkheid, gedrag en omgeving. Het is een prachtig model om mee te werken door de inzichtelijkheid en toepasbaarheid. Iedereen die op een heldere kernachtige manier inzicht in zichzelf of anderen wil krijgen en bereid is zichzelf daarbij te onderzoeken, krijgt met behulp van het DISC persoonlijkheidsmodel diepgaande kennis over zijn karakter en onbewuste drijfveren. Aan de hand van specifieke vragen en oefeningen ontdekt u uw mogelijkheden voor ontwikkeling. Hiervoor is geen speciale vooropleiding vereist en is het door de eenvoud voor een ieder toepasbaar.
In 2016 zijn wij gestart met de DISC – Masterclass waarvan we er al meerdere gegeven hebben. Deze werd door de deelnemers enthousiast ontvangen en gevolgd. Dit heeft ons dan ook gemotiveerd om met de Masterclass door te gaan en zoals gezegd: de eerste Masterclass start op DV 21 januari. Helaas is deze Masterclass volgeboekt, maar de volgende staat gepland op DV twee dinsdagmiddag- en avonden in maart. Ook de andere data voor de Masterclass disc dit jaar zijn inmiddels bekend. U kunt de data terugvinden in de agenda en zich aanmelden via de website. Ook kunt u hier meer informatie vinden over DISC!
Link: http://praktijkdenuijl.nl/over-disc/ 
 
Toerusting
In januari 2017 hopen wij tevens de eerste kerkraad toe te gaan rusten met de DISC.  Ambtsdragers komen op huisbezoek altijd met mensen in aanraking. Dit kan soms zorgen voor lastige situaties. Door aan de slag te gaan met DISC vergroot het begrip van de eigen manier van communiceren en die van de ander. Hierdoor ontstaat meer begrip en inzicht in hoe beter samen te werken en communiceren als kerkraad, op huisbezoek en tijdens andere (moeilijke) situaties. We hopen op een leerzame en waardevolle avond met elkaar!
 
     

Daarnaast verzorgt praktijk den Uijl naar tevredenheid al enkele jaren thema-avonden voor kerkenraden. Daarbij valt te denken aan onderwerpen als: narcisme, communicatie, relatieproblemen, contextuele therapie, seksueel misbruik, mediagebruik etc. voor  verdere informatie over deze avonden;
Link; http://praktijkdenuijl.nl/toerusting/kerken/
Ook het is het mogelijk om Praktijk den Uijl te vragen om een gemeenteavond te verzorgen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar Lezingen
 
Grenzen in balans
‘Ik heb last van onzekerheid en faalangst, ik voel me vaak geremd en verlegen in gezelschap. Ook voel ik me vaak onzeker en hier heb ik last van…’
Herkent u zich in deze beschrijving? Dan is de training ‘Grenzen in balans’ wat voor u! De training zal starten op D.V. donderdagmorgen 23 februari. Aanmelden kan via de website: http://praktijkdenuijl.nl/training/grenzen-in-balans/

Agenda

16 Januari

maandag
Grenzen in Balans
ook op: 23, 30 jan 6, 13, 20 febr

19:15 tot 15:30 uur

25 Jan & 4 Feb

zaterdag
Masterclass DISC 2 daagse

VOL
19:15 tot 15:30 uur

7 & 14 Maart

dinsdag
Masterclass DISC 2 daagse
 
Nog beperkt plaats
15:00 tot 21:00 uur

21 Maart

dinsdag
Verdieping Masterclass DISC, voor de gene die de Masterclass gevolgd hebben.
16:00 tot 21:00 uur
Bekijk meer op onze site

Blog

Ook de blog is een nieuw initiatief. Met enige regelmaat hopen we een nieuwe blog plaatsen. Voor het schrijven hiervoor hebben wij verschillende mensen bereid gevonden. 
Ga naar Blog
Copyright © 2017 Praktijk den Uijl, All rights reserved.


Uw email instellingen wijzigen?
U kunt hier uw instellingen wijzigen of uitschrijven van de lijst