Copy
Open webversie in je browser
Nieuwsbrief September

Leren voor MorgenWekelijks publiceren wij op onze website blogs en agenda-items. De nieuwsbrief is hierop gebaseerd. 

Volg ons op Twitter of LinkedIn om op te hoogte te blijven van nieuws en evenementen m.b.t. duurzaam onderwijs. Sinds kort hebben we ook Facebook!

Vragen? Tips? Vertel het de redactie.

Sluit je aan!

Je kunt je op meerdere manieren aansluiten bij de coöperatie Leren voor Morgen. Als organisatie kun je lid worden, en als individu kun je je aansluiten bij een van onze netwerken voor duurzaam onderwijs in het PO, VO, MBO of HO. 
Leren voor Morgen
Leren voor Morgen
Facebook
LinkedIn

Agenda


13 september  
Kennisdeelbijeenkomst SustainaBul MBO» MBO 
Informatie over SustainaBul MBO, de ervaringen en resultaten tot nu toe.
16 september 
Nascholing Bosecologie »   VO 
Gebruik het bos als klaslokaal
20 september
Slotsymposium NRO-onderzoeksprogramma Groen Beroepsonderwijs »  MBO 
Inzichten worden gedeeld
20 - 22 september
Kids Climate Conference » PO 
De junior klimaattop over natuur, klimaat, duurzaamheid en gezondheid
22 september 
ACT duurzaamheidsfestival »
ASN festival met muziek, speeches, theater en workshops
24 september
De didactiek van leren voor duurzame ontwikkeling » VO 
Nascholing voor docenten
 
25 september
SDG Action Day »
Wereldwijde aandacht van de SDG's
25 september 
VVM-café » HO 
Duurzaamheidstransitie als waardentransitie; een morele revolutie?
26 september 
Met de Blik naar Buiten » VO 
Het evenement voor de onderwijsinnovatie van nu en de toekomst
27 september
Landelijke Inspiratiedag Eco-Schools » VO MBO 
Eco-teams delen ervaringen en tips
27 september 
Klimaatstaking »
Kom mee staken in Den Haag!
1 oktober 
Katapultdag » MBO 
Over de meerwaarde van publiek privaat samenwerken
3 oktober 
Symposium duurzaamheid in het kappersvak » MBO 
Wat is duurzaamheid voor het kappersvak en hoe implementeren we dit in het onderwijs?

Geef je op!

Dag van de Duurzaamheid


Organiseer zelf een activiteit met jouw school op 10 oktober! Meld de activiteit aan op de website. Jaarlijks doen 5000 scholen mee aan de Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs. Ook is er dit jaar weer de voorleesactie, waarin op school het verhaal ’Sem en Saar geven positieve energie’ wordt voorgelezen. Deelnemers ontvangen kosteloos het boek dat geschikt is voor groep 3 tot en met 8.

Duurzame Docenten gezocht!


De Duurzame Docent verkiezing is van start. Meld jezelf, jouw collega of jouw docent aan! Want docenten met een hart voor duurzaamheid verdienen een podium. De bekendmaking van de meest inspirerende docenten is op 10-10, de aanmeldingen blijven echter het hele jaar open. 

Blogs

Hele school door een groene bril

Twee jaar lang werkten onderzoekers en docenten aan de implementatie van de ‘Whole School Approach to Sustainability’. De resultaten van het onderzoek werden gedeeld op de slotconferentie: De hele school door een Groene Bril. Lees er hier meer over.

Competenties duurzaamheid


'Leren voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs' vertaalt zich vaak in suggesties voor curriculumwijzigingen. Het is echter ook belangrijk dat docenten de vaardigheden bezitten om leerlingen voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Daarom identificeerde het project ‘A Rounder Sense of Purpose’ deze competenties.
Masterclass Duurzaam onderwijs 
In het cursusjaar 2019/2020 organiseert Duurzame PABO masterclasses Duurzaam onderwijs. Na de masterclasss weet je wat duurzaam onderwijs is, heb je voldoende kennis en verdiepingsmateriaal en kun je in de eigen beroepspraktijk (beter) aan de slag. Pabo-docent, leerkracht basisonderwijs of NME-professional? Meld je aan!

Duurzame les

Op 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. Al 10 jaar wordt er op deze dag een duurzaam verhaal voorgelezen op basisscholen. Dit jaar is er voor het eerst ook 'de duurzame les' waarin een interactief spel gespeeld wordt. Lees hier verder en meld jouw school aan of jezelf als quizmaster!

Duurzame docent: Mark Boode


Er is genoeg lesmateriaal te vinden over duurzaamheid, maar wat doen docenten eigenlijk zelf al? In deze nieuwe rubriek spreken we docenten die op hun eigen manier duurzaamheid integreren in hun lessen. Lees ons interview met Mark Boode, schrijver en docent drama. "Leerlingen moeten een toolkit meekrijgen om de uitdagingen van verduurzaming aan te kunnen gaan’’.
Ondersteun docenten in duurzame lesprogramma's!
Totdat de curriculumherziening van curriculum.nu volledig is doorgevoerd zijn de klassiek economische modellen nog altijd leidend in het onderwijs. Deze ouderwetse modellen vinden geen aansluiting in de huidige maatschappij. Er zijn regelmatig scholierenbijeenkomsten en stakingen om duidelijk te maken dat jongeren voorbereid willen worden op het werk van de toekomst. Tijdens de klimaatstaking op 27-09 zullen ze weer aanwezig zijn.
Binnen curriculum.nu zetten wij ons in om een ecocentrisch wereldbeeld onderdeel te maken van de eindtermen van het curriculum van zowel PO als VO. Die eindtermen garanderen dat duurzaamheid in de lesmethodes aan bod komt. Tot die curriculumherziening ervaren docenten een tekort aan tijd en handvatten om nu al aandacht te besteden aan duurzaamheid en daar moet wat aan gedaan worden! Deel deze oproep ook! Mail voor meer informatie.

Scholen besparen energie


Scholen besparen al snel 10% energie wanneer ze verschillende maatregelen combineren. Daarom geeft het programma ‘Scholen besparen energie’ advies aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs over goedkope energiebesparende maatregelen.
Wedstrijd Gezonde School
Welke Gouden Tip heeft jouw school om te werken aan een gezonde leefstijl? Deel deze en inspireer daarmee andere scholen. Wie weet wint jouw school de Inspiratieprijs Gezonde School. Alle PO, VO en MBO scholen mogen meedoen. De winnaar krijgt €1000,- om de tip verder te verankeren binnen de school. De deadline is 17 sept, meld je aan!

20 weken gratis schoolfruit


Tussen 2 en 13 september kunnen scholen zich aanmelden voor EU-Schoolfruit en groente. Gedurende 20 weken ontvangen scholen gratis groente en fruit voor alle leerlingen.
Hoe gezond is jouw school?
Gezonde leerlingen en studenten presteren beter! Gezonde School draagt bij aan de gezondheid, het welbevinden en de schoolprestaties van leerlingen en studenten. Scholen doen al veel aan gezondheid, maar wat precies? De test ‘Hoe gezond is jouw school?’ geeft een indicatie van hoe ver je al bent als school en inspireert over wat je nog meer kunt doen. Doe de test.

Gedragsverandering


Eco-schools heeft vijf tips opgesteld om scholen te helpen bij gedragsverandering rondom afval. Dit is gebaseerd op een handreiking van Afval op School. Gedrag werkt grotendeels onbewust en is beïnvloedbaar door wat anderen doen, hoe de omgeving eruit ziet en de toon van de boodschap. 
Mooie resultaten tijdens Eco-Schools auditmaand
Ecoschools lieten afgelopen maand mooie projecten en concepten maand zien: eco-hoeken, moestuinen, insectenhotels en creatieve prullenbakken. Veel scholen zijn bezig met afvalscheiding en daar mag je je brood en drinken alleen in broodtrommels en bekers meenemen. Ook was er een school met openbare eco-team vergaderingen, waarbij iedereen aanwezig mag zijn. Lees verder.

Lening voor verduurzaming


De Energiebespaarlening helpt scholen met het verduurzamen van het schoolgebouw. De Energiebespaarlening bestaat al voor particuliere woningeigenaren en VvE’s, het Nationaal Energiebespaarfonds start nu ook met een pilot voor scholen.
Beslisboom Verduurzaming Scholen 
Dit helpt schoolbesturen om een aanpak te kiezen voor verduurzaming en het eventueel aardgasvrij maken van hun bestaande schoolgebouw(en). De beslisboom geeft inzicht in integrale maatregelenpakketten, terugverdientijden, investeringskosten, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures. Bekijk het hier.

Duurzaamheid in de praktijk


Op Het Perron kunnen leerlingen ervoor kiezen de TL+ te volgen. Theorie wordt hierbij gecombineerd met  praktijkervaring. Zo worden leerlingen beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Één van de thema’s van de nieuwe leerweg is duurzaamheid. Dit thema heeft aansluiting met alle vakken.

Evenementen

Studentenkorting


Studenten van lerarenopleidingen krijgen nu korting voor het ‘Blik naar Buiten’ VO event! Kom op 26 september naar deze inspirerende dag over onderwijsinnovatie in Circl, Amsterdam. Centraal staat leren voor duurzame ontwikkeling. Thema’s als SDG’s en Design Thinking komen aan bod en best practices worden gedeeld. Er zijn ook nog reguliere tickets beschikbaar!
Design your own Trash Wheel
Op Keenschool in Bilthoven is WisMon een nieuw project gestart: Design your own Trash Wheel. Tijdens dit project ontwerpen leerlingen een apparaat dat plastic afval uit het water kan filteren. Ze leren programmeren zodat ze hun apparaat aan kunnen sturen en leren over de chemische eigenschappen van plastic, ecosystemen in het water en natuurlijk: duurzaamheid. Leerlingen leren onderzoekend en ontwerpend en maken kennis met biomimicry. Zo ontdekken ze hoe ze de natuur als inspiratie kunnen gebruiken en zijn de uiteindelijke Trash Wheel-ontwerpen gebaseerd op principes uit de natuur. Op woensdag 9 oktober is er een Trash Wheel-workshop speciaal voor docenten tijdens de T3 Inspiratiedag in Wageningen.

SMARTCirculair kick off


Tijdens de kick off van de ontwerp/ bouwwedstrijd SMARTCirculair op 10-10 worden de studententeams met hun opdracht door juryvoorzitter Ruud Koornstra voorgesteld. Als geen ander kan hij inspireren tot lef, out-of-the-box denken, innoveren en ontwerpen. In juni lieten zo'n 150 studenten al zien tot welke prestaties ze in staat zijn. Nu zullen 250 studenten laten zien dat ze niet onderschat moeten worden. Heb je tips voor een goede locatie?
Jongerenvertegenwoordiger gezocht!
Wil jij de mening van de Nederlandse jongeren laten horen op de VN-Klimaattop in Chili? Word dan VN jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling! Als VN jongerenvertegenwoordiger vorm je de schakel tussen jongeren en beleidsmakers. Je gaat actief op zoek naar de meningen en ideeën van veel verschillende jongeren en bespreekt die met (inter)nationale sleutelfiguren: van Ministers tot de Secretaris-Generaal van de VN. Geweldig voor je persoonlijke ontwikkeling en een perfecte kans om jouw skills in praktijk te brengen! Bekijk de vacature.

We Are Tomorrow


Op dit festival, met duizend bezoekers, barst het programma van inspirerende sprekers, workshops en verdiepingssessies rondom duurzaamheid en klimaat. Centraal staat de lancering van de nieuwe Jonge Klimaatagenda - de visie van de jongeren van Nederland in 2050. Een van de 5 thema's hiervan is onderwijs; verschillende sessies, stands en activiteiten zullen dan ook in het teken staan van verduurzaming in het onderwijs. Zo wordt er een sessie gehost door Schooldakrevolutie en Studenten voor Morgen.
Duurzame Introductie Stunt
De DIS is een project van Studenten voor Morgen waaraan verschillende introductieweken van steden en verenigingen mee doen. Het doel is om op een ludieke manier bij (eerstejaars) studenten bewustwording rondom duurzaamheid te creëren. 
Afgelopen zomer hebben ze weer veel introductieweken bezocht en waren positief verrast. Binnenkort wordt bekend gemaakt welke stunt het beste was. Voor de “Social Impact Price”, de stunt waarvan het publiek vindt dat deze het beste is, kan iedereen vanaf 27 september stemmen via de site of Facebook. Kijk hier om een beeld te krijgen bij de stunts.

Finale Slim Circulair


Ruim 180 MBO bouwkunde studenten werkten afgelopen tijd in opdracht van een organisatie. Een aantal van die circulaire ontwerpen worden gebouwd. Op 14 juni werden de ontwerpen gepresenteerd, deze ‘echte’ opdrachten boosten duurzaamheid in het MBO. Roos deed verslag van deze dag. 
MBO-ers ontwikkelen voedselconcepten voor Stadsboerderij Almere
Hoe laat je jongeren ervaren hoe duurzaam en gezond hun voedsel is? In Flevoland mochten studenten van het Aeres MBO in Almere binnen de lesmodule voedseltransitie in de adviseursrol kruipen. De opdracht bestond uit het ontwikkelen van innovatieve voedselconcepten voor het nieuwe ambachtscentrum van de stadsboerderij in Almere. Lees verder.

Katapult: opleiden voor de circulaire economie 


'Hoe versnellen we samen de transitie naar een circulaire economie?' Deze vraag stond centraal tijdens de ‘het-kan-dus-wel-sessie’ circulaire economie van 26 juni. Op deze dag werd de aftrap gegeven van het practoraat Circulaire Regionale Economie.
Earth Charter cursussen
Het onderwijs heeft een grote taak om ‘tegen 2030 op aanzienlijke wijze de toevloed te verhogen van gekwalificeerde leraren’. Earth Charter International, onder het framework van UNESCO, verzorgt een intensieve 5 maanden (4 cursussen van ieder 5 sessies plus 5 live webminars) durende Engelstalige online cursus om juist die kwaliteit en kennis te vergroten met hoog gekwalificeerde experts als Sam Crowell, Mark Hathaway and Rosalyn McKeown. Klik hier voor de brochure voor meer informatie.

Coöperatie Leren voor Morgen

Deze nieuwsbrief is een activiteit van de Coöperatie Leren voor Morgen. Samenwerken voor duurzaam onderwijs van peuter tot professional. Door middel van nieuws, agenda en projecten. Handig zijn de  startpagina's voor elke onderwijssector.
Vragen? Stel ze aan onze Helpdesk.   

Aanmelden Nieuwsbrief
Leren voor Morgen
Leren voor Morgen
Leren voor Morgen
Facebook
LinkedIn
Copyright © Leren voor Morgen. 2019 Leren voor Morgen


Afmelden voor deze Nieuwsbrief?  Schrijf me uit

Email Marketing Powered by Mailchimp