Copy
Open de webversie van deze nieuwsbrief in je browser
Nieuwsbrief Juni

Leren voor Morgen


Wekelijks publiceren wij op onze website blogs en agenda-items. De nieuwsbrief is hierop gebaseerd. 

Volg ons op TwitterLinkedIn en Facebook om op te hoogte te blijven van nieuws en evenementen m.b.t. duurzaam onderwijs. Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief van Circular Skills. 

Vragen? Tips? Vertel het de redactie.

Sluit je aan!

Je kunt je op meerdere manieren aansluiten bij de coöperatie Leren voor Morgen. Als organisatie kun je lid worden, en als individu kun je je aansluiten bij een van onze netwerken voor duurzaam onderwijs in het PO, VO, MBO of HO. 
Leren voor Morgen
Leren voor Morgen
Facebook
LinkedIn
Black Lives Matter
Diversiteit, inclusiviteit en gelijke kansen voor iedereen zijn randvoorwaarden voor
kwaliteitsonderwijs voor duurzame ontwikkeling. De afgelopen weken protesteerden miljoenen mensen overal ter wereld tegen racisme als onderdeel de Black Lives Matter-beweging. Ook het onderwijs in Nederland heeft te kampen met racisme, uitsluiting en discriminatie op basis van etniciteit, huidskleur en geloof. Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau komt 1 op de 10 scholieren in aanraking met racisme. Dit vinden wij schokkende cijfers. Wij beschouwen rechtvaardigheid en inclusiviteit als basis van een duurzame samenleving. Als landelijk coördinator van SDG 4 zetten wij ons in voor kwaliteitsonderwijs - voor iedereen. We zullen op korte termijn een blog plaatsen over de stand van zaken in het onderwijs en van welke lespakketten gebruik gemaakt kan worden ter bevordering van gelijkheid en het aankaarten van discriminatie. Heb je hiervoor input, tips of suggesties? Laat het ons weten.
Open deze nieuwsbrief in je browser om de gehele brief te lezen

Blogs

Toekomstgericht onderwijs


Het curriculum is gedateerd en lessen uit verschillende crises worden niet meegenomen. De Coronacrisis levert veel casussen waar het onderwijs op in zou moeten spelen. Uit onderzoek van LAKS blijkt dat 20% van de scholieren het onderwijs niet relevant vindt. Wat kunnen we doen om het onderwijs actueel en passend te maken? Lees hier ons verslag van de bijeenkomst over toekomstgericht denken in het onderwijs.

Uitslag SustainaBul HO


Worden de nieuwe studenten van nu klaargestoomd voor de toekomst? Afgelopen maanden hebben studenten onder leiding van Studenten voor Morgen onderzocht wat de hogeronderwijsinstellingen doen aan duurzame ontwikkeling. De uitslag lees je hier.

Inschrijving SustainaBul MBO 


Ben je op zoek naar een concreet toepasbaar en inspirerend hulpmiddel om te starten met duurzaamheid op jouw MBO? Met SustainaBul MBO kunnen we je helpen! Door mee te doen krijg je op strategisch, beleid en operationeel niveau inzicht in duurzaamheid. Lees meer over deze ranglijst. 

Voortgang SDGs in Nederland


Op de Verantwoordingsdag werd de SDG-rapportage gepubliceerd, waarin de voortgang per SDG staat. In dit artikel lees je welke rol kennisinstellingen hebben en hoe je in de klas aandacht kunt geven aan de SDG’s. 

Duurzaamheid in het HO


Hoe heeft duurzaamheid in het hoger onderwijs zich de afgelopen jaren ontwikkeld en waar liggen de kansen? We gingen hierover in gesprek met Studenten voor Morgen. Ook geven we tips voor docenten.

SDG Charter ondertekend


De MBO Raad heeft de SDG Charter ondertekend! Dit betekent dat de SDG’s worden verankerd in de meerjarenvisie en dat de MBO Raad nu onderdeel is van de SDG Community. 

Evenementen

Dag van de Duurzaamheid

Samen maken wij de beweging voor duurzaamheid in het onderwijs sterker. Leren voor Morgen heeft daarom met ruim 100 lidorganisaties het stokje van Urgenda heeft overgenomen in het organiseren van de Dag van de Duurzaamheid. Deze dag is een jaarlijkse inspiratie voor veel scholen om duurzaamheid invulling te geven. Op 9 oktober doen scholen uit het hele land mee aan een duurzame actie. Kijk op de website voor alle informatie en inspiratie.

- De voorleesactie. Basisscholen krijgen gratis het boek over duurzame kleding. Afgelopen jaren deden 4.000 scholen met 8.000 klassen mee.
- De verkiezing van duurzame docent. Meld jezelf of een collega aan die op school duurzaamheid een stapje verder brengt. Deze docenten inspireren zo weer anderen!
- Voor docenten komt er een congres op 9 oktober over duurzaam onderwijs. 
- En vele andere activiteiten en projectweken die scholen zelf organiseren of samen met gemeenten en bedrijven. Meld jouw initiatief nu al aan.
Webinar Circular Skills
Als we over stappen op de circulaire economie dan is het essentieel om zicht te hebben op de competenties die we met elkaar moeten hebben om dit vorm te geven. Vanuit Leren voor Morgen is het programma Circular Skills gestart. Er lopen onderzoeken en pilots naar de competenties voor de circulaire economie. In deze sessie bespreken we de de uitkomsten.

Webinar Lesgeven over circular skills in de bouw
Maandag 15 juni 15.00 – 16.30  - Opgeven bij r.devrind@kw1c.nl 
De bouw is een belangrijke speler in de circulaire economie. Daarom is het nodig dat circular skills een plek krijgen in het onderwijs van de bouw en installatiewereld. Als u hierin lesgeeft, horen we graag uw mening tijdens deze webinar. Zo kunnen we aan het einde van dit jaar materiaal aanbieden waar u wat aan heeft, gemaakt door Stichting Milieu-educatie en Duurzaam MBO.
Duurzame Week
Dit jaar vindt het festival voor de 5e keer plaats, van 20 t/m 28 juni 2020 in digitale vorm. We organiseren een week lang workshops, lezingen en activiteiten gelinkt aan de thema's Consumptie, Omgeving, Reizen, Voeding en Wonen. Dit jaar o.a. gegeven door Floortje Dessing, Dennis Storm en Teun van de Keuken. Bekijk hier het programma.  
Meet de waterkwaliteit in jouw buurt
Help mee met het wateronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ van ASN Bank en Natuur & Milieu. Vraag de gratis meetkit aan waarmee je het watertje bij jou in de buurt onderzoekt. Dat is belangrijk, want schoon water is goed voor mens en natuur. Op de website vindt je ook de verhalen en belevenissen van kleine gup die watermonsters tegenkomt.

Projecten: meld je aan!

MBO Challenge Voedselverspilling
In september gaat de Voedselverspillingschallenge 2020 van start. Onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties kunnen zich inschrijven tot 15 oktober. Heb je nog geen challenge maar wil je wel meedoen? Schrijf je dan toch in! Je kunt later nog een challenge indienen of mogelijk hebben wij een match voor je.
Gezocht: circulaire bouwopgave 
Voor het Project ‘Uw school circulair en toekomstbestendig’ word gezocht naar gemeenten en scholen die voor de renovatie- of nieuwbouwopgave staan voor hun schoolgebouwen. Is uw ambitie om deze te ontwikkelen tot een gebouw dat circulair, gezond, inspirerend en duurzaam is? In het project verdiepen we uw opgave uit en ontwikkelen met andere scholen en gemeente een strategie, waarmee de ambities worden verwezenlijkt.
Ik ben Geweldig
Ik Ben Geweldig is een jongerenstimuleringsprogramma waar jongeren t/m 24 jaar de kans krijgen om iets geweldigs te organiseren voor een ander. Zo worden jongeren in hun kracht gezet én maken ze de wereld een stukje mooier. NJR zorgt voor de support, tips en tricks en een financiële ondersteuning. Dien je plan in via www.ikbengeweldig.nl
Enquete voor techniek docenten (VMBO)
Stichting Technotrend brengt in beeld wat VMBO docenten in bouw en/of installatietechniek al doen aan circulaire vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan remontabel bouwen, werken met rest- of biobased materialen. Ben jij techniek docent? Vul hier de enquête in. Je kan deze invullen ongeacht waar je staat met circular skills, voorkennis is niet nodig. Dit kost nog geen 10 minuten. Hierna ontvang je lesmaterialen en een inspirerend document met praktische voorbeelden van circulair onderwijs.

Inspiratie

Best Practices MBO
Tijdens Sustainabul MBO 2019 hebben alle deelnemende scholen hun Best Practice gedeeld. Omdat dit inspirerend kan zijn voor andere MBO’s, delen wij die lijst. De voorbeelden zijn door ons geplaatst onder het onderdeel van de Whole School Approach waar het project de meeste impact op heeft. Bekijk ze hier. 
Inspiratie: Avans Duurzaam (HO)
De afgelopen zes jaar deed Avans hogeschool inzichten op over duurzaamheid en hoe je verandering organiseert. Die inzichten zijn gebundeld in het magazine: Pionieren met lef – van Avans Duurzaam naar Duurzaam Avans. Diverse betrokkenen vertellen over wat ze de afgelopen jaren hebben bereikt en hoe ze dat aanpakten. Een gedrukt exemplaar kan worden opgevraagd via collegevanbestuur@avans.nl.
Nascholingsagenda (VO)
Met het zicht op curriculumvernieuwing organiseert Food Valley Netwerk VO-HO Docent ontwikkelteams en nascholingen binnen de Teacher Academy voor docenten en TOA's havo en vwo. De activiteiten worden in samenwerking met het bedrijfsleven georganiseerd. Geef je les in natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, nlt, aardrijkskunde, maatschappijleer of economie? Hier krijg je inspiratie en nieuwe kennis voor in de klas.
Binnenmilieu en energiegebruik bij scholen aangepakt
Een goed geventileerd schoolgebouw bevordert de gezondheid en de prestaties van leerlingen en leerkrachten. Al ruim 10 jaar ligt een compleet pakket voor schoolbesturen klaar om aan zogeheten frisse scholen te werken. Er zijn ook steeds meer goede voorbeelden: in Groningen is het klimaat van alle basisscholen verbeterd en gemeente Rotterdam stelt een toets op het binnenklimaat verplicht. Lees verder.
WonderWel
Wonderwel ontwikkelt educatieve producten voor kinderen, hun ouders en docenten over natuur, techniek en duurzaamheid. Het boek 'Wonderwel, welkom in het huis van de toekomst' vertaalt de uitdaging van duurzaamheid op een vrolijke manier naar kinderen en hun ouders. Voor docenten in het PO en de eerste jaren van het VO biedt het inspiratie voor onderwijs over duurzaamheid waarbij kennis van wetenschap, natuur en techniek betekenisvol zijn geïntegreerd. Lees meer.
Nieuwe topopleiding Urban Green Development
De topopleiding Urban Green Development van het Wellantcollege gaat in op hoe je vraagstukken groen en duurzaam oplost. Je leert met een toekomstgerichte blik naar de leefomgeving te kijken. Je doet kennis op over biodiversiteit, circulair denken, het verduurzamen van gebouwen en de sociale aspecten van groen. De topopleiding is verdeeld in thema’s die je ook als separate masterclass kunt volgen. Werk je in het onderwijs? Dan geeft deze opleiding je handvatten om leerlingen en studenten te begeleiden bij het werken aan duurzame oplossingen voor klimaatproblemen.
Nieuwe opleiding Leefbare Stad & Klimaat
 Met Leefbare Stad & Klimaat gaat Wellant mbo jonge professionals opleiden die breed gevormd zijn om oplossingen te bieden voor de uitdagingen rond klimaat en water. Met deze nieuwe insteek slagen we er in om meer studenten te interesseren in een groene opleiding. Theorie- en praktijklessen, gastlessen, excursies, projecten en stages bij bedrijven wisselen elkaar af. Studenten gaan op stage in het buitenland, bezoeken vernieuwende bedrijven en werken met de nieuwste technologieën.

In de les

Masterclass Energietransitie (VO)
DAREL Education heeft hun eerste online masterclass energietransitie gegeven. Het was een groot succes! Tijdens presentaties, een quiz en groepsopdrachten ontdekten de leerlingen hoe het huidige energiesysteem in elkaar zit – en hoe ze kunnen meedenken over het energiesysteem van de toekomst. Interesse in een (online) masterclass voor jouw school of bedrijf?
Bosatlas van de Duurzaamheid (VO)    
Alle middelbare scholen in het land hebben een exemplaar van deze Bosatlas ontvangen. Alle lerarenopleidingen zijn uitgenodigd om samen een compilatie aan lessen te ontwikkelen rond deze bijzondere Bosatlas. De lancering van deze lessen is verplaatst naar het najaar. De lessen worden gekoppeld aan deze website.
JKB on Tour (MBO/HBO)
Na de zomer gaat de Jonge Klimaatbeweging langs diverse MBO- en HBO scholen. Ze geven dan creatieve en interactieve lessen over het klimaat en duurzaamheid, waarmee ze zoveel mogelijk jongeren willen bereiken om duurzamer te denken en doen. Ze staan open voor uitwisseling van ideeën en het bespreken van mogelijke samenwerkingen. Geïnteresseerd? Mail naar JKBonTour@jongeklimaatbeweging.nl
Lesprogramma Duurzaamheid en MVO (HBO)
Niko Roorda heeft een online lesprogramma ontwikkeld over duurzaamheid en MVO. Het pakket maakt gebruik van het basisboek Duurzame Ontwikkeling. Het is inzetbaar bij de opleidingen Bedrijfskunde, Economie, Techniek, Zorg, Groen en Educatief. En kan op aanvraag aangepast worden. Het pakket en de benodigde middelen zijn vrij te downloaden.
Wereldburgerschap, ondernemerschap en duurzame ontwikkeling
Ondernemerschap en duurzame ontwikkeling zullen steeds belangrijker worden. Geef je leerlingen een voorsprong, en laat ze nu alvast kennis maken met duurzaam ondernemerschap. Leren door te doen, dat is de Day for Change Actie! Zelf duurzaam ondernemen met een microkrediet, en met de winst ondernemende mensen in ontwikkelingslanden vooruit helpen. Een project op maat: fysiek in de klas of (gedeeltelijk) online.

Coöperatie Leren voor Morgen

Deze nieuwsbrief is een activiteit van de Coöperatie Leren voor Morgen. Samenwerken voor duurzaam onderwijs van peuter tot professional. Door middel van nieuws, agenda en projecten. Handig zijn de  startpagina's voor elke onderwijssector.
Vragen? Stel ze aan onze Helpdesk.   

Aanmelden Nieuwsbrief
Leren voor Morgen
Leren voor Morgen
Leren voor Morgen
Facebook
LinkedIn
Copyright © Leren voor Morgen. 2020 Leren voor Morgen


Afmelden voor deze Nieuwsbrief?  Schrijf me uit

Email Marketing Powered by Mailchimp