Copy
Open de webversie van deze nieuwsbrief in je browser
Nieuwsbrief Oktober

Leren voor Morgen


Wekelijks publiceren wij op onze website blogs en agenda-items. De nieuwsbrief is hierop gebaseerd, aangevuld met extra inspiratie en oproepen.

Volg ons op TwitterLinkedIn en Facebook om op te hoogte te blijven van nieuws en evenementen m.b.t. duurzaam onderwijs. Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief van Circular Skills. 

Vragen? Tips? Vertel het de redactie.

Sluit je aan!

Je kunt je op meerdere manieren aansluiten bij de coöperatie Leren voor Morgen. Als organisatie kun je lid worden, en als individu kun je je aansluiten bij een van onze netwerken voor duurzaam onderwijs in het PO, VO, MBO of HO. 
Leren voor Morgen
Leren voor Morgen
Facebook
LinkedIn

Agenda


29 oktober 
Klimaat Helpdesk: Online Premiere » 
Het platform is een initiatief van Scientists4Future NL en Utrecht Young Academy

4 november en 1 december
Roots & Shoots workshops » VO/MBO
Ahv interactieve opdrachten op zoek naar uitdagingen in jouw omgeving

9 november 
Ledenpanel whole school approach » 
Het projectteam presenteert de resultaten van het project en alle leden kunnen hierop te reageren

12/13 november 
DigiEduHacks » VO
Aan het werk met de ontwikkeling van toekomstig onderwijs

12 november en 3 december
Dialoog: kwaliteit van duurzaam onderwijsaanbod » VO
Voor aanbieders van lesmateriaal, docenten, scholen en scholennetwerken

19 november
Relatiedag Groen Kennisnet »
In gesprek over een nieuw interactief platform voor kennisdeling

Uitgelicht

LHBTI+ op school

Sinds 2012 is LHBTI+ acceptatie een verplicht onderdeel van het curriculum. Ook komen er steeds meer Gender and Sexuality Alliances (GSA) op scholen. Toch ervaren LHBTI+jongeren nog veel uitsluiting. In deze blog geven we tips voor scholen en ouders.

Inspirerende docenten

Veel innovatieve docenten dongen mee voor de titel Duurzame Docent 2020. De winnaars zijn inspirerend, vernieuwend, zorgen voor samenwerking buiten de school en een integrale benadering van duurzaamheid. Lees hier wie het zijn en wat hen zo inspirerend maakt! 

Inspiratie

Klimaat Helpdesk
Online Premiere donderdag 29 oktober 16:30-18:00
De Klimaat Helpdesk is een platform waar je terecht kunt met al je vragen over klimaatverandering. Het doel van dit project is om wetenschappelijke kennis over klimaatverandering toegankelijk te maken. We richten ons primair op scholieren, maar iedereen die vragen heeft en bijvoorbeeld wijs wil worden uit de stroom berichten in de media kan bij ons terecht. Het platform is een initiatief van Scientists4Future NL en Utrecht Young Academy.
Aanmelden voor SustainaBul VO
De SustainaBul VO biedt een concreet handvat om de duurzaamheids kartrekkers op de scholen hierbij te helpen en wel zodanig dat zij vooral ook elkaar helpen en stimuleren. Hoewel de ranking op het eerste gezicht een wedstrijd en benchmark is, biedt het vooral een kans voor onderwijsinstellingen om van elkaar te leren. De onderwijsinstellingen die mee doen aan dit traject krijgen inzicht in wat ze al doen en waar er nog kansen liggen rondom duurzame thema’s. 
Aanmelden Energy Challenges PO/VO
Bij Energy Challenges komen techniek en gedrag samen. Scholieren maken hier zelf het verschil. De jongeren worden uitgedaagd om op eigen wijze campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school. Ze ontdekken hierbij ook hun eigen talenten. Bijkomend voordeel: gemiddeld besparen scholen 15% op hun energierekening. Het project is geschikt voor groep 7 en 8 (po) en voor de brugklas (vo). Informatie en aanmelden.
Dialoog: kwaliteit van duurzaam onderwijsaanbod (VO)
Sessie 1: Donderdag 12 november: 15.00 – 16.30
Sessie 2: Donderdag 3 december: 15.00 – 16.30 
Dit dialoog is voor: aanbieders van lesmateriaal, docenten, scholen en scholennetwerken. 

VO voor Morgen wil hét netwerk voor duurzaam voortgezet onderwijs worden. Daartoe is het belangrijk om als leden van Leren voor Morgen samen het gesprek aan te gaan over de kwaliteit van onze producten en diensten. Het doel is te komen tot een gezamenlijk standpunt m.b.t. de kwaliteit die wij richting scholen willen leveren.

In de eerste sessie verkennen we met elkaar wat de kwaliteit van duurzaam onderwijs bepaalt en vergelijken dit met bestaande criteria. Op basis van deze sessie worden uitgangspunten voor de kwaliteit van duurzaam onderwijsaanbod opgesteld. In de tweede sessie worden deze getoetst, verdiept en aangescherpt. Meer informatie en aanmelden. 
Roots & Shoots workshops (VO/MBO)
 4 november en 1 december 19.30-20.30

Na deze workshop heb je hopelijk inspiratie om zelf een groep jongeren te begeleiden of om zelf een project te starten. We gaan op een interactieve manier aan de slag met o.a. leuke opdrachten en brainstorms, om op deze manier te leren welke uitdagingen jou aanspreken en hoe je deze uitdagingen kunt aanpakken om zo een positief verschil te maken voor mens, dier en/of natuur. Meer informatie. 
Sunnybag (PO)
De Sunnybag is een vrolijke goodiebag om de komst van zonnepanelen feestelijk te vieren met de hele school. In de tas zit van alles om aan de slag te gaan met communicatie en educatie. Zo leren kinderen spelenderwijs over de kerndoelen die passen bij het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ en bij W&T-onderwijs. Naast de tas ontvang je ook de 'digitale toolkit PR & communicatie' die handige handvatten biedt voor het vieren van een feestje en positieve media aandacht helpt te genereren. Meer informatie.
De Onderwijzer (VO)
Tot op heden word er in het onderwijs weinig aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit is bijvoorbeeld te zien in het economieonderwijs, waarbij wordt uitgegaan van het klassieke economische model, waarin winstmaximalisatie en de onzichtbare hand leidend zijn. Met het huidige economieonderwijs leren scholieren maar weinig over de complexiteit van de maatschappij bij economische keuzes, terwijl zij deze kennis wel nodig hebben tijdens hun studie en werk. Wij hebben hiervoor een oplossing: De OnderWijzer. Op dit platform kunnen docenten lesmateriaal vinden die uitgaan van een circulaire economie. Door gebruik te maken van dit lesmateriaal worden toekomstige studenten wel klaargestoomd voor de complexiteit en de duurzaamheidsopgaves waar alle bedrijven en onderwijsinstellingen mee kampen.
www.deonderwijzereconomie.nl 
Recensie over educatieve boeken
Komende tijd deelt Chris Maas Geesteranus (Lid via de VVM, sectie NME) recensies over onderwijsboeken mbt duurzame ontwikkeling. Heb je vragen of suggesties voor boeken: laat het weten via bronmaas@gmail.com 

Bespreking van het boek: 
Lesgeven over duurzame ontwikkeling. Didactische handreiking.

Martin de Wolf, Eefje Smit en Peter Hurkxkens, 2018
Recensie: Chris Maas Geesteranus en André de Hamer
Doelgroep: leraren in de bovenbouw van het po, vo en mbo; en voor leraren in opleiding

Het boek is samenhangend: inhoudelijk én als leerproces. Het doel is om (aankomende) leraren op goede ideeën te brengen 'om onderwijs over duurzame ontwikkeling te ontwerpen en uit te voeren’. In de verschillende inleidende hoofdstukken worden noodzakelijke denkvaardigheden beschreven: systeemdenken, multiperspectiefdenken en oplossings- en toekomstgericht denken. In hoofdstuk 5 geven de auteurs hun visie op het onderwijsontwerpproces en wordt de lezer uitgedaagd zich diverse vragen over dat ontwerpproces en didactische aanpak te stellen. 

Aan het eind van ieder hoofdstuk vindt de lezer een aantal concrete werkvormen over de behandelde vraagstukken (vaak mondiaal van aard). Inclusief een paar opdrachten; dat maakt het boek heel toegankelijk. Positief verrast waren de recensenten door de stevige aandacht voor morele vragen; ofwel, ethiek. Dat betekent dat de auteurs duidelijk willen aangeven dat kennis en vaardigheden in kwesties van duurzaamheid niet voldoende zijn. 

Lees hier de uitgebreide recensie. 
Smart Circulair (MBO)
De SMARTCirculair Bouw Ontwerp Challenge 2020 heeft tien winnaars. Een dooddoener misschien, bekent juryvoorzitter Ruud Koornstra, maar dan toch: alle teams die woensdag 7 oktober bij de finale in congrescentrum De Werelt in Lunteren aanwezig zijn, hebben zichzelf overtroffen, ondanks alle coronaperikelen. Maar uiteindelijk is er natuurlijk maar één hoofdprijs. Lees hier het verslag. 
GrowWizzKid webinars (PO/VO)

Stoei jij ook met de vraag hoe je zónder extra tijdsinvestering tóch betekenisvol kunt bijdragen aan een gezonde schoolomgeving? Volg dan de webinars van GrowWizzKid. Er zijn verschillende sessies voor PO, VO, speciaal onderwijs, Sterk Techniekonderwijs of algemeen. Aanmelden kan via www.growwizzkid.nl

Terugkijken: Inspiratiebijeenkomst VO

Op 14 oktober organiseerde CNME Maastricht en regio samen met Leren voor Morgen een bijeenkomst over de Whole School Approach (WSA) in het VO. Wij hebben de bijeenkomst opgenomen, zodat je alles terug kunt kijken! Laat je inspireren over hoe de WSA kan helpen om aan de slag te gaan met duurzaamheid!

In de klas

Plasticsoep lesmateriaal (VO)
Voor vmbo-bk(g) heeft Plastic Soup Foundation nu ook uitgebreid lesmateriaal over plasticsoep. Dit maakt het bestaande lesprogramma voor zowel primairalsvoortgezet onderwijs compleet. Op alle niveaus gaan de leerlingen na een introductieles zelf aan de slag en ontdekken zo de oorzaken, gevaren, uitdagingen en mogelijke oplossingen van plasticsoep. Meer informatie.
Krabbie Krab op School (PO)
 
25 september is de integrale digitale leerlijn begrijpend lezen ‘Krabbie Krab op School’ van start gegaan. De reden waarom ons project Krabbie Krab heet is omdat de meeste krabben niet recht op hun doel af kunnen gaan. Maar uiteindelijk komen ze met een boog toch waar ze moeten/willen uitkomen. Voor alle leerlingen die zich in zo’n positie bevinden is KKOS uitermate geschikt. 
E-waste Race pakt afvalstroom aan (PO)
De E-waste Race maakt het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en makkelijk en inspireert basisschoolleerlingen tot het maken van duurzamere keuzes. In elke race nemen bovenbouwleerlingen van telkens tien scholen in een regio het tegen elkaar op. Ze worden tijdens interactieve gastlessen bewust gemaakt van het belang van het inzamelen en recyclen van e-waste. De school die na vier weken de meeste punten heeft weten te scoren, wint een schoolreis. Lees verder.
Kracht van Groen (VO/MBO)
Er zijn drie korte films gemaakt waarin experts zicht geven op complexe vragen rond onze ‘commons’ lucht, water en de bodem en op wat zorg en inzicht voor de natuur kan doen om deze kwaliteiten te herstellen of gezond en vitaal te houden. De films kunnen in de opleidingen Tuin, Landschap & Recreatie worden gedraaid om jongeren (en docenten) beter bewust te maken van de regeneratieve kracht van hun werk. Ook is het idee om deze in te zetten bij voorlichtingsbijeenkomsten over groene opleidingen voor VMBO-TL en HAVO-leerlingen. Bekijk de filmpjes.
Noorderpoort interne leerlijnen
Duurzaamheid is één van de pijlers onder het Strategisch Kader van ROC Noorderpoort. Daarom heeft Noorderpoort drie interne online leerlijnen over duurzaamheid ontwikkeld. Voor medewerkers, docenten en studenten. Een basis-introductie waarin je op een speelse manier kennis maakt met het thema en de visie van Noorderpoort hierop. Daarnaast een leergang voor docenten waarin ze handvatten krijgen aangereikt om duurzaamheid in hun curricula te integreren. En tot slot een modulair lespakket voor studenten dat ze zelfstandig kunnen gebruiken, maar dat ook geschikt is voor bijvoorbeeld lessen Burgerschap. De drie leerlijnen hangen onderling samen en versterken elkaar. Noorderpoort heeft dit pakket ontwikkeld in samenwerking met Local Matters uit Heerenveen.
Leren voor Duurzame Ontwikkeling (PO,VO,MBO)     
Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO) heeft een aantal concrete 'leerpakketten' voor duurzame ontwikkeling voor docenten en schoolleiders in het PO, VO en MBO. Zoals de cursus 'SPARK the Future!' over wat je met je team kunt doen aan duurzaamheid in het curriculum. Ook bieden ze een docententraining geschikt voor scholen die bezig zijn duurzame ontwikkeling in het curriculum te integreren.  Meer informatie.
Lesmateriaal Bosatlas van de duurzaamheid (VO)
Alle hoofdstukken uit de Bosatlas van de Duurzaamheid zijn nu online gratis beschikbaar. Ieder hoofdstuk is afzonderlijk te raadplegen als bladerboek. Bij iedere les is een handleiding opgenomen voor de docent, met achtergrondinformatie en praktische tips. Bekijk ze hier!
Toekomstkunde (PO)
Afgelopen schooljaar introduceerde het Wereld Natuur Fonds (WWF) Toekomstkunde: gratis actuele lessen voor het basisonderwijs over natuur, klimaat, duurzaamheid en wilde dieren. Wekelijks verschijnen er nieuwe lessen. Leerkrachten kunnen zich hiervoor gratis inschrijven
Zonnepanelen op het schooldak
De 1e Montessorischool in Hoofddorp is de eerste school die 188 zonnepanelen heeft gekregen uit een samenwerkingsproject van NMCX (Centrum voor Duurzaamheid), schoolbesturen en de gemeente Haarlemmermeer. Egbert de Jong, bestuurder van de Montessorivereniging: “Deze school is al jaren actief met duurzame projecten. We scheiden afval, hebben een wormenhotel en in een verder verleden waren de kinderen van de school grondlegger voor de Groene Kapstok, het verduurzamingsprogramma voor het basisonderwijs. Daarom zijn we nu heel blij met onze zonnepanelen.” 

Coöperatie Leren voor Morgen

Deze nieuwsbrief is een activiteit van de Coöperatie Leren voor Morgen. Samenwerken voor duurzaam onderwijs van peuter tot professional. Door middel van nieuws, agenda en projecten. Handig zijn de  startpagina's voor elke onderwijssector.
Vragen? Stel ze aan onze Helpdesk.   

Aanmelden Nieuwsbrief
Leren voor Morgen
Leren voor Morgen
Leren voor Morgen
Facebook
LinkedIn
Copyright © Leren voor Morgen. 2020 Leren voor Morgen


Afmelden voor deze Nieuwsbrief?  Schrijf me uit

Email Marketing Powered by Mailchimp