Copy
Nieuwsbrief Dorpsraad Radio Kootwijk
Februari 2017
 
Bekijk deze email in de browser

Dorpsraad/Belangenvereniging Radio Kootwijk’ Sinds 1980

Beste Leona & Jan-Willem

ONS DORPSHUIS...

.... is geopend! Met veel belangstelling hebben we het nieuwe dorpshuis in gebruik mogen nemen. Door het donker vonden we onze weg naar ons nieuwe dorpshuis. Met een glaasje bubbels in de hand, wachtend tot het moment de wethouder Nathan Stukker het lintje doorknipte en we het nieuwe Dorpshuis konden bewonderen. Het dorpshuis is overladen met cadeaus van bewoners en samenwerkingspartners en buren van het zendcomplex. Ook had Staatsbosbeheer nog een heerlijk erwtensoepbuffet geregeld. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen om dit een succes te laten zijn!

'JA!', hebben we volmondig gezegd, 'Het dorpshuis is de ziel van ons dorp!'

En ja, het Dorpshuis is ook nog iets te kaal. Er zijn wel al voldoende plannen onder leiding van Robert Suhre, onze dorpshuisbeheerder. Natuurlijk moeten we meerdere zaken verder gaan inkleuren alsook de afspraken voor het gebruik van het dorpshuis. We streven naar eenduidigheid over dit gebruik naar bewoners en in de afspraken met de samenwerkingspartners Staatsbosbeheer en de gemeente Apeldoorn. In deze nieuwsbrief alvast een eerste aanzet. Mocht je hier vragen over hebben, kom naar ons toe!

                                                                                               
voorzitter Dorpsraad Radio Kootwijk

Kosten en subsidie Dorpshuis
 

Met trots hebben bewoners op 10 december het nieuwe dorpshuis mogen openen. Het nieuwe dorpshuis in Radio Kootwijk is het resultaat van afspraken met de gemeente en Staatsbosbeheer in het bestemmingsplan. Er is ook een extra subsidie toegekend door de provincie Gelderland, met als doel een locatie met een maatschappelijke betekenis voor de bewoners en voorzien is van energiebesparende maatregelen. Voor dit nieuwe Dorpshuis betalen we, in tegenstelling tot het verleden, wel maandelijks huur. De subsidie die wij van de gemeente krijgen dekt een deel van die kosten. De Dorpsraad heeft daarmee wel een opgaaf om, binnen de kaders van deze gemeentelijke subsidie, alle kosten te financieren. Dat betekent voor 2017 een bezuiniging op een aantal kostenposten.  Op de jaarvergadering in mei zal de penningmeester dit verder toelichten.

 

GEBRUIK VAN HET DORPSHUIS

Zoals gebruikelijk was, kan ook dit dorpshuis door bewoners worden gebruikt voor activiteiten. De gemeente Apeldoorn heeft hiervoor wel voorwaarden opgesteld, die samenhangen met de subsidie. Staatsbosbeheer is hierin volgend maar kan, als gecontracteerde partij en eigenaar van de grond, ook aanvullende voorwaarden stellen. Binnenkort zal de Dorpsraad een huurovereenkomst sluiten waarin die bepalingen zijn opgenomen. Om de bewoners van Radio Kootwijk duidelijkheid te geven over het gebruik van het Dorpshuis, volgen hieronder een aantal uitgangspunten:

  1. Het dorpshuis kan gratis worden gebruikt voor activiteiten door-bewoners-voor bewoners en met activiteiten die een sociaal, besloten karakter hebben zoals een inloop koffiemorgen, Malabar en Open Monumentendag. Dus als u ideeën hebt, meldt u!
  2. Wanneer een bewoner een vergelijkbare activiteit voert, maar met genodigden zoals een verjaardagsfeestje, dan zijn de kosten 25 euro per dagdeel (4 uur).
  3. Activiteiten door bewoners met een bescheiden commercieel belang, beperkt aantal bezoekers en een besloten karakter kunnen ook in het dorpshuis gehouden worden; een yogales, workshop etc. De kosten hiervoor zijn 35 euro per dagdeel (4 uur).

De Dorpsraad is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gehouden activiteiten in het Dorpshuis. Dit betekent, dat zij ook de eerste toets zullen doen en schriftelijk toestemming zullen geven aan een gebruiksverzoek. Wilt u gebruik maken van het dorpshuis? Neemt u dan contact op met Robert Suhre (beheerder) of Mirjam Knulst (penningmeester).


Tot slot kiest de Dorpsraad ervoor om (voorlopig) geen derden gebruik te laten maken van het Dorpshuis. Dus uitsluitend gebruik door bewoners. De Dorpsraad blijft de gebruiksverzoeken aankomend jaar volgen om te bekijken of deze afspraken goed werken. Wij horen ook graag wat u vindt en hoe u het gebruik ervaart.

FAIR vindt niet plaats in het Dorpshuis

Helaas kan bovenstaande FAIR niet plaatsvinden in het Dorpshuis. Bij verdere navraag bleek dat deze aanvraag niet beperkt bleef tot een besloten groep, maar heeft het een openbaar, commercieel karakter. Wij hebben de aanvragers op de hoogte gesteld, dat wij naar aanleiding van de aanvraag en de voor ons recent beschikbare informatie over de activiteit, opnieuw in overleg met de gemeente Apeldoorn zijn getreden. Met het nieuwe Dorpshuis zijn we verplicht om ons aan de voorwaarden van de subsidie te houden en binnen het gebruik te blijven, dat is afgesproken met de gemeente Apeldoorn en SBB. Het commerciële, open karakter van de fair, past niet binnen deze afspraken. De organisator heeft zelf wel melding gedaan bij de gemeente Apeldoorn en ook toestemming gekregen van de vergunningverlener van de gemeente Apeldoorn. De Dorpsraad is hierin niet geraadpleegd en belangrijke (veiligheids-)informatie over de locatie en gemaakte subsidie afspraken, zijn dan ook niet bekend bij de vergunningverlener van de gemeente Apeldoorn. Wij nemen deze informatie wél mee in onze overweging. 

We hebben de aanvragers aangeraden om een andere locatie te zoeken waar de Fair wèl binnen het gebruik van het gebouw past. Wij hebben de aanvragers op de hoogte gesteld, dat wij dit besluit communiceren met de bewoners. De voorzitter en penningmeester zijn beschikbaar voor mondelinge toelichting voor bewoners en aanvragers. 

De Dorpsraad snapt dat het heel vervelend is voor de aanvragers om nu nog een nieuwe locatie te moeten zoeken. Het is een enorm goed idee om de krachten te bundelen tussen ondernemers in Radio Kootwijk! 
Helaas kunnen wij daarin niet faciliteren, maar wij wensen, ondanks deze tegenslag, de aanvragers en meerdere bewoners die belanghebbenden zijn bij deze Fair heel veel ondernemerssucces!

  • Vrijdag 10 februari: Malabar avond met try-out van een muziekband
  • Woensdag 15 februari: Dorpsraad vergadering
  • Vrijdag 17 februari: Partneroverleg Wisenten
  • Woensdag 15 maart: Dorpsraad vergadering
  • Woensdag 22 maart: Algemene Ledenvergadering
Heeft u klachten, opmerkingen of suggesties?

Over het zendterrein, de gebouwen en evenementen?
Bel 06 5120 7116 of mail e.schurer@staatsbosbeheer.nl
Over (wisent-)excursie, terreingebruik, recreatieve voorzieningen, wisenten en SBB-communicatie? 
Bel 06-2355 2435 of mail l.jansen@staatsbosbeheer.nl
Over in het bos vuilstort, dode dieren en verdachte situaties?
Calamiteitennummer BOA's SBB  06-1188 2512.
Over parkeeroverlast, woonoverlast e.a.  
Bel 14055 of  055 580 1555, handhaving gemeente Apeldoorn

Verdachte situaties? Bel 112
Kan de politie ook iets later komen? Bel 0900-8844

De Dorpsraad is bereikbaar op 06 2071 7449 of mail dorpsraad.radio.kootwijk@gmail.com.
Copyright © 2017 Dorpsraad Radio Kootwijk, Alle rechten voorbehouden.


Wil je veranderen hoe je de emails ontvangt? 
Je kan jouw voorkeuren wijzigen of je afmelden van de lijst


This email was sent to jwudo@hetnet.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dorpsraad Radio Kootwijk · Turfbergweg 24 · Radio Kootwijk, NL 7348 BD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp