Copy
Nyhetsbrev februari 2017
View this email in your browser
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du står på Riksförbundet Visan i Sveriges kontaktlista. Många av er som mottar det här är kontaktpersoner för våra visföreningar. Vi förutsätter att du skickar detta vidare till medlemmarna i din förening. Vi menar att det blir en säkrare distribution av våra nyhetsbrev eftersom det är betydligt lättare för dig att hålla ordning på aktuella e-mejladresser till din medlemmar. 
Styrelsen

Vi behöver Visor!

Enligt er egen önskan prioriterar vi arbetet med att göra Visan mer synlig och intressant hos allmänheten för att tillföra Visan och våra medlems-organisationer ny publik. Tidskriften Visor är central i detta arbete och läses också av kulturmyndigheter och press.

Förutsättningen för att vi skall bli framgångsrika är att vi klarar att motverka de fördomar många idag har om att Visan tillhör det förgångna. Det är därför viktigt att vår tidskrift och vi själva arbetar aktivt för att ge en bild av Visan som motsvarar dagens mångsidiga och dynamiska verklighet.

Att vi har så många originella, fängslande och tidsriktiga visor och visartister är det alltför få som känner till.

För att vistidskriften Visor skall kunna föra fram detta budskap är det viktigt att medlemsorganisationerna sluter upp om den och gör en liten investering i visans framtid genom en föreningsprenumeration. Det handlar inte bara om tidskriftens ekonomi, där det är en prioritet att kunna börja honorera bidrag, utan ännu mer om att antalet läsare ger omvärlden en signal om hur många som sluter om tidskriftens budskap.

 
Ni behöver Visor!
Tidskriften Visor är också ett medel för internutbildning. Ju bättre uppdaterade era medlemmar är om vad som sker inom Visan desto bättre ambassadörer för Visan blir de. Våra nuvarande föreningsprenumeranter har också upptäckt att tidskriften nu uppfattas som en medlemsfördel som ökar värdet på medlemskapet.

Så här tecknar ni en medlemsprenumeration
Vi går ut med budskapet nu, innan era årsmöten, för att ni, om nödvändigt, skall kunna årsmötesbehandla frågan. En föreningsprenumeration omfattar alla föreningsmedlemmar med egen adress. Den kostar då bara 50:- ( 100:- normalt) pr. år och medlemsadress. Ni kontaktar er kontaktperson eller mig direkt, sänder en medlemsförteckning till oss och vi fakturerar centralt.
De medlemsorganisationer som idag har föreningsprenumeration(10 stk) har haft olika lösningar när det gäller finansiering. Några har höjt medlemsavgiften motsvarande, några har höjt med hälften och några har själva tagit kostnaden på föreningen eftersom totalkostnaden i kronor oftast inte blir så stor. Responsen har varit lika positiv oavsett lösning.

Vi ser fram till er positiva insats - tillsammans är vi oövervinnerliga!

Med VisVänlig Hälsning,
Håkan Hultin

E-post: hakahult@hotmail.se                
Tel:      0501-16207
Mobil:  076-7928569

 
Copyright © 2017 Riksförbundet Visan i Sverige, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp