Copy

Zacht~Zinnig~Bewegen - Feldenkrais Utrecht 

Januari '23 De wervelkolom beïnvloed door armen en benen. 

Forward Forward
MIJN WENSEN VOOR IEDEREEN IN 2023 ZIJN:

Lichtheid, heldere gewaarwordingen, mooie inzichten en inspiratie, weldadige rust én daadkracht.
 
TEGENWOORDIG SCHRIJF IK ONREGELMATIG NIEUWSBRIEVEN.

Niet iedereen weet waarom ik minder energie heb. In 2020  had ik een nare diagnose te verwerken, die gelukkig de goede kant op is ontwikkeld. Ik ben prima gestabiliseerd, blijf onder controle en ben in het alternatieve circuit goed geholpen.

Het bevalt me rustiger aan te doen en voelde me hierbij geïnspireerd ( zie foto's) door de bewegings-kwaliteiten van onze kat. Na wikken en wegen besloot ik de groepslessen in Culemborg te stoppen.
In 2023 zijn 34 weken gepland voor groepslessen. Er zijn wel individuele lessen mogelijk in de weken zonder groepslessen. In Culemborg hoop ik de individuele lessen in Integraal Gezondheidscentrum de Vrijstad uit te breiden. Mijn verbondenheid met het multidisciplinaire team in Culemborg en de intervisies zijn voedend.  
Moshe Feldenkrais zei: "We maken wat onmogelijk is mogelijk, wat mogelijk is makkelijk en wat makkelijk is elegant."

Geef je op voor groeps- of individuele lessen via mail of via het contactformulier op zachtzinnigbewegen.nl 

Online lessen Sinds 2020 ben ik online gaan lesgeven en van drie groepslessen per week naar vijf lessen gegaan. Vanaf nu geef ik weer drie groepslessen per week alleen in Utrecht. Of ik met de tijd weer naar vier of vijf lessen per week groei, hangt af van mijn energie.
Online lessen blijken voor sommigen mensen een prettige lesmethode te zijn om uiteenlopende redenen. Twee lessen in de zaal worden gecombineerd met lessen online. 
Denken in mogelijkheden: Je kunt in de zoom les niet zo makkelijk, als in een fysieke les even naar je buren kijken, “hoe denken zij dat de opdracht bedoeld kan zijn”. Toch zie ik dat hier oplossingen voor gevonden worden. Tijdens de les komen deelnemers dicht bij het scherm en kunnen zo visuele tips krijgen van de docent of andere deelnemers. Ook delen mensen over hun ervaringen direct na de les waardoor er vragen beantwoord worden. Was de les een eyeopener voor jou, of wil je haar verder uitpluizen bestel dan de audio.

Audio's van de online lessen.
a. Als nieuwe deelnemer, of als je voor februari terugkomt als deelnemer, ontvang je vier weken de Link naar de audio gratis. Daarna kun je de lessen bestellen. Zo bouw jij een eigen Feldenkrais bibliotheek op.
b. In de korte nabesprekingen geven de ervaringen van deelnemers anderen een nieuw inzicht, een ander perspectief. Deze ervaringen worden wekelijks als tips meegestuurd bij de Link van de audio’s.
c. Bestel vaker een les die jou een nieuwe ervaring bracht, herhaal de les wanneer jij maar wilt. Bevorder zo dat je nieuwe ervaringen integreert in je dagelijkse handelingen.
De komende periode zijn de lessen gericht op:
"KLEINE BEWEGINGEN VERSTERKEN EN VERSOEPELEN DE WERVELKOLOM. "
De
 wervelkolom én de invloed van de armen en benen op je lichaamscentrum.

Leer te voelen hoe je armen en benen samenwerken met je wervelkolom, je zult merken hoe dat doorwerkt in je dagelijkse handelingen. In de lessen bewegen we klein, zacht en zoeken het gemak en juist die combinatie heeft een groot effect. Zou je soepeler en eleganter willen bewegen? Wil jij ook met meer gemak: zitten, wandelen, sporten, muziek maken, knutselen of dansen?
W
ordt deze les ook jouw oplaad- en rustmoment van de week?

Feldenkrais is Leren leren
Het zorgvuldiger verwoorden van bewegingen is een uitdaging als docent in het lesgeven. Wie al een tijdje meedraait met de lessen weet dat opdrachten soms bewust eerst vaag zijn, zodat je jouw persoonlijke lichaams-beelden/ -oplossingen, het even niet weten en ingesleten bewegings-patronen tegen komt. Soms is dit "eerst zelf zoeken" een beetje frustrerend. In de loop van iedere les worden de instructies steeds specifieker. Hierdoor worden aansturingsvaardigheden (van je brein) geoefend. Je voelt je soepel aan het eind van iedere les als je gecompliceerde bewegingen gemakkelijk kunt coördineren.

Wat je eerst onmogelijk achtte en moeilijk vond wordt mogelijk, wat mogelijk is wordt makkelijk, wat makkelijk is, wordt een elegante manier van bewegen. Je bewegingskwaliteiten groeien.
 
In de les zoek je zoveel mogelijk naar, hoe vind ik het gemak, is mijn hele lichaam betrokken en worden meerdere gewrichten aangesproken. We bewegen ons lichaam vaak ongedifferentieerd dat betekent dat grote gehelen steeds als één geheel bewegen. Hierdoor bewegen veel gewrichten te weinig of een gewricht doet het meeste werk alleen.

Bijvoorbeeld: Als de ribbenkast als één geheel beweegt overbelast dit vaak de nek of onderrug. Als de knie beweegt zonder veel hulp van de enkel/voet én heup wordt de knie overbelast. Als de voetzool plat wordt neergezet, maakt dit niet-afwikkelen van de voet dat de gewrichten in de voeten stijf worden. Spreek je de 26 articulerende voetbotjes aan, dan krijg je blije voeten én een vitale elegante tred.

Bij deze lessen leer je je lichaam gedifferentieerder bewegen. Dit betekent dat je lichaamsdelen soepeler met elkaar leren samenwerken. Hierbij voel je hoe lichaamsonderdelen, natuurlijk na elkaar bewegen of tegelijkertijd starten met bewegen.

Hoe leer je dat tijdens de lessen?  Door telkens weer (op) nieuw waar te nemen in het hier en nu. Nieuwe ervaringen ( zintuigelijke waarnemingen) tonen zich in elke volgende beweging. De aandacht wisselt; van tast naar drukverschillen, naar vergelijkingen (is Links anders dan Rechts), naar hoe adem ik, hoe kan ik nog aardiger zijn voor mezelf en meer rust en ruimte nemen, hoe kunnen bewegingsrichtingen worden verhelderd en kan ik meer gemak en zachtheid toe laten.

In Feldenkraislessen is geduld behulpzaam. Je leert reizen met je aandacht in je lichaam, en mild zijn naar je eigen proces. Het open staan voor ontdekken is de weg én het doel.Meld je aan voor de groepsles. Je kunt instromen met een kortingsactie als je de 12 lesweken kaart aanschaft. Je kunt ook eerst een 4 weken kaart proberen. Of een gratis les volgen in de daarvoor aangewezen weken. Zie op de website zachtzinnigbewegen en klik op de button gratis les. 

Liever individueel kennismaken? Voor de individuele lessen is er ook een kortingsactie mogelijk. Dat kan live of via ZOOM waarbij je direct veel leert over jouw specifieke bewegings- en adempatronen. Hoe die je dienen of soms juist tegenwerken.

Stel je vragen via kathelinerotte@gmail.com of via het contactformulier van de website zachtzinnigbewegen.nl De groepslessen zijn momenteel niet groter dan 6 personen.  

3 GROEPSLESSEN PER WEEK in UTRECHT twee lessen via Zoom


Data                            
Waar 
Adres 
Tijd

Data
Waar
Adres
Tijd

Data
Waar
Adres
Tijd

Dinsdag namiddag
Zacht Zinnig Bewegen 
Turkooislaan 35, 3523 GK Utrecht 
17:15 uur tot 18:30 uur deze les is ook online 

Dinsdagavond
Zacht Zinnig Bewegen 
Turkooislaan 35, 3523 GK Utrecht
19:30 uur tot 20:45 uur op verzoek ook online

Woensdagochtend 
Zacht Zinnig Bewegen
Turkooislaan 35, 3523 GK Utrecht
9:30 uur tot 10:45 uur deze les is ook online

Welke weken er geen groepslessen zijn zie; zachtzinnigbewegen.nl Diensten onderaan
 

KOSTEN VOOR DE  GROEPSLESSEN

Kosten 12 lessen

Kosten serie 4 lessen
Kosten losse les
KennismakingstariefBetaling naar rekeningnr.


Aanmelden of info

€ 132 (12 lessen binnen 12 lesweken te gebruiken in Utrecht of online
€ 56  in 4 lesweken achter elkaar. Eenmalig.
€ 20 per les als er plek is
Start je met een 12 leswekenkaart of een individuele les dan is er €10 korting.
Af en toe een losse les wordt niet aangeraden. 
 

NL76 RABO 0329474901 tnv: E.H. Rotte, onder vermelding: ZZB, Voor- & achternaam deelneem(st)er, Data start  4 of 12 lessenkaart.
kathelinerotte@gmail.com

Onregelmatig deelt Zacht~Zinnig~Bewegen informatie over de lessen op  Facebook Zacht Zinnig Bewegen  of Facebook Feldenkraislessen-Utrecht. "Like" je die pagina, dat helpt mij om Zacht~Zinnig~Bewegen te laten groeien. Zou je het Facebook evenement van de lessen willen delen of je vrienden willen uitnodigen? Zo kunnen meer mensen uit Nederland evt via Zoom de prettige effecten ervaren van Feldenkrais lessen. Je kunt ook deze nieuwsbrief doorsturen aan mogelijk geïnteresseerden? 


Twijfel je of je deze mails nog wilt ontvangen, lees dan onderaan hoe ik omga met privacy. Wil je hem zelf niet meer ontvangen, schrijf je onderaan uit.

Wil je starten maar weet je niet of je groepslessen of online lessen kunt doen met je huidige klachten, maak dan een bel of zoom afspraak of plan een individuele les.

Hopelijk zie ik jou binnenkort op een groeps- of individuele les. 
 
met vriendelijke groeten 
Katheline Rotte  
Katheline Rotte
zacht~zinnig~bewegen
sms of Whapp 06 - 20509603
Forward Forward
Over Feldenkrais en zijn methode

Moshe Feldenkrais legde de basis voor de naar hem genoemde methode in de jaren 30 van de vorige eeuw. Hij studeerde mechanica en natuurkunde in Parijs en promoveerde daar aan de Sorbonne in toegepaste fysica. Feldenkrais was een enthousiast voetballer en meester in Judo de eerste oosterse gevechtskunst die in Europa werd werd beoefend. In deze omgeving, boordevol wetenschap en sport, groeide zijn interesse voor het functioneren van ons zenuwstelsel, in het bijzonder bij het leren anders te bewegen. Een hardnekkige knieblessure - die hem beperkte in zijn functioneren - bracht Feldenkrais ertoe zelf deze bewegingsmethode te ontwikkelen.
“What I’m after isn’t flexible bodies, but flexible brains. What I’m after is to restore each person to his human dignity. ”
De Feldenkrais Methode wordt gebruikt om
  • flexibiliteit te bevorderen of te behouden en behendigheid te ontwikkelen
  • blessures of beroepsklachten te voorkomen of te verminderen
  • zintuiglijke waarneming te verscherpen 
  • met aandacht bewuster te ervaren hoe je beweegt
  • het leervermogen van ons intelligente lichaam te verbeteren
De Methode wordt toegepast in individuele lessen (Functionele Integratie) én in groepslessen (Awareness Through Movement of wel Bewustworden door Bewegen). Door rustig uitgevoerde, niet-alledaagse bewegingen ervaren wij onszelf anders dan gewoonlijk en krijgen we een beter besef van onze bewegingspatronen, onze gewoonten en onze mogelijkheden.


Groepslessen: tijdens deze lessen bewegen we binnen de grenzen van ons eigen comfort op dezelfde nieuwsgierige wijze als een kind het eigen lichaam, de wereld en alle mogelijkheden ontdekt. De lessen lokken een doelmatiger gebruik van ons lichaam uit, met als effect een lichter en gemakkelijker bewegen.
 

Individuele les: we gebruiken dezelfde principes als bij de groepslessen op zoek naar welke unieke manieren van bewegen er zijn voor de persoon en wat het beste werkt. Het werken binnen grenzen van comfort en het gewaarworden van onszelf op andere manieren dan gewoonlijk wordt hier ook toegepast, echter hier in een één op één situatie met ‘hands on’.
 

Privacy De meeste van jullie krijgen deze nieuwsbrief maximaal 6 keer per jaar en minimaal eens per jaar. Omdat je ooit aan hebt aangegeven interesse te hebben in Feldenkrais lessen. Meestal vraag ik mensen als ze interesse hebben getoond in de lessen of ze een nieuwsbrief willen ontvangen. Mocht ik dat bij jou vergeten zijn en je stelt het niet op prijs deze nieuwsbrief te ontvangen, geef dat dan aan onder aan deze mail. De enige gegevens die ik, Katheline Rotte, voor deze nieuwsbrief bewaar zijn: mailadressen, naam en woonplaats. Deze gegevens deel ik niet met anderen. De woonplaats noteer ik omdat ik zo gerichter in de toekomst in specifieke gemeenten lessen kan gaan aanbieden. Bovendien kan ik in dit nieuwsbrief programma zien wie de mail heeft geopend. I.v.m. de privacy wetgeving verzoek ik je onderaan deze mail uit te schrijven als je deze mail niet meer wilt ontvangen. Ook kan je daar je gegevens aanpassen.

 
​Locatie in Utrecht :
Zacht~Zinnig~Bewegen Adres: Turkooislaan 35 3523 GK Utrecht zachtzinnigbewegen.nl 


Lessen inhalen.
Online of op twee andere tijden in die week in Utrecht.
Lukt het niet de les van die week in Utrecht of online in te halen dan ontvang je een link naar de audio. 
Meer informatie over Feldenkrais in Nederland: www.feldenkrais.nl

Copyright © 2023 Zacht~zinnig~bewegen, All rights reserved.


Wil je iets veranderen of je uitschrijven?
Je kunt hier je gegevens aanpassen of je uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp