Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 2019 - Nummer 2

Inhoud

Zoek het conflict binnen je rekenkamer op
Landelijke kenniskring
Denktank Omgevingswet
Doe-mee-onderzoek

Zoek het conflict binnen je rekenkamer op

Naar buiten toe opereer je als rekenkamer als één instituut. Maar binnenskamers is het verstandig en leuk om soms het conflict op te zoeken met elkaar. Dan benut je de eigen wijsheid van álle leden. 

De meeste rekenkamers streven naar een goede spreiding van kennis en ervaring onder de leden en zetten de mensen dan vooral in ‘op hun kracht’. Dan begeleidt de ‘consciëntieuze controller’ Anke de degelijke onderzoeken, en de ‘innovatieve communicator’ Paul begeleidt de onderzoeken met creatieve werkvormen. Dus ieder doet lekker zijn/haar ding. Bij het bespreken van de voortgang tijdens de vergadering zal Paul Anke natuurlijk nog een beetje prikken: ‘denk je wel aan een leuke presentatie?’. En Anke vraagt wellicht tussendoor aan Paul of er ook nog een schriftelijk interviewverslag komt (‘Nee, daar doen we dit keer niet aan.’). En zo komt de rekenkamer in harmonie tot gevarieerde onderzoeken. De samenwerking is soepel en iedereen haalt af en toe zijn gelijk. Maar het kan ook spannender, scherper en effectiever.

Column: Zoek het conflict binnen je rekenkamer op
Rekenkamerkompas

Landelijke kenniskring

Op donderdag 14 maart is de landelijke kenniskring waarbij we ingaan op onderzoek naar klimaat en de energietransitie. Het onderzoek van vijf provinciale rekenkamers 'Energie in transitie' brengt in kaart hoever de twaalf provincies zijn met de energietransitie. Ook gaan we kort in op hoe je start met een rekenkameronderzoek naar klimaat.

Eerder bespraken we de samenwerkingsplannen met de Inspectie SZW. De plannen zijn concreter en o.a. gericht op het aanleveren van onderdelen voor evaluatie van het Participatiebeleid. Graag bespreken we de mogelijkheden en jullie mogelijke concrete medewerking.

Ook worden we bijgepraat over de stand van zaken op het 'Actieplan lokale rekenkamers', minisymposia en andere kwesties vanuit de NVRR. Voor nadere informatie: info@nvrr.nl.

Graag tot donderdag 14 maart van 10-12.15 u.

Mammoni Utrecht

Denktank Omgevingswet

Gemeenten experimenteren met nieuwe regelgeving omtrent de Omgevingswet, provincies formuleren visies. Om de kaderstelling en controle door gemeenteraden en provinciale staten te ondersteunen heeft de Denktank Omgevingswet in juli '18 de handreiking Omgevingswet voor rekenkamer(cie)s gepubliceerd.

Met een datumprikker wordt de volgende bijeenkomst in februari/maart '19 gepland. Ben je geïnteresseerd meld je aan bij info@nvrr.nl.

Doe-mee-onderzoek

Over het Doe-mee-onderzoek, dat de komende maanden van start gaat, communiceren we uiterlijk begin volgende week in een aparte mailing.

2019
01 maart - Oriëntatiecursus Rekenkamerwerk Module 3 | Zwolle
01 maart - Oriëntatiecursus Rekenkamerwerk Module 3 | Eindhoven
14 maart - Landelijke kenniskring | Utrecht
26 maart - Cursus Rekenkameronderzoek 2019 | Rotterdam

Tweet
Forward
Copyright © 2019 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp