Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 2020 - Nummer 6

Inhoud

Uitstel behandeling wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers

Het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers zou deze week in de Tweede Kamer worden besproken. De bedoeling was dat dan de laatste knopen zouden worden doorgehakt. Maar dat gaat niet door. De behandeling wordt weer uitgesteld. Maar nu vanwege een hele goede reden. De minister overweegt om in de wet ook een verplichting voor waterschappen op te nemen om een rekenkamer in te richten. Daar zijn we als vereniging blij mee. We proberen dit al jaren lang op de bestuurlijke agenda in Den Haag te krijgen. Waterschappen behoren tot de oudste democratische instituties in Nederland en zijn een belangrijk onderdeel van het lokaal en regionaal bestuur. Bij veel waterschappen zijn er nu al rekenkamers en vindt er goed rekenkameronderzoek plaats. Maar waterschappen zijn nog niet verplicht om een rekenkamer in te richten. Hopelijk gaat dat dus nu veranderen. Minister Ollongren wil het gewijzigde wetsvoorstel voor het eind van het jaar naar de Tweede Kamer sturen. Hopelijk gaat dat lukken, want het zou toch wel prettig zijn als dit traject dat toch al behoorlijk lang duurt voor de verkiezingen wordt afgerond.

Lunch-webinars “Reken op Resultaat”

De NVRR organiseert dit najaar vier lunch-webinars over lokale rekenkamers. Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk spitten steeds in drie kwartier een praktisch onderwerp uit. We delen inzichten en ervaringen. En passen die meteen toe! Zo kun je jouw rekenkamerwerk nog effectiever maken.

Deelname is gratis.
Doelgroep: leden, voorzitters, secretarissen en onderzoekers van lokale rekenkamer(commissie)s.

  • Donderdag 24 september: “Ducttape en WD-40”
  • Donderdag 8 oktober: “Je hebt wat onder de leden”
  • Donderdag 5 november: “Nog verder vragen?”
  • Donderdag 10 december: “Was dat de opdracht?” 
Gratis aanmelden

Congres en landelijke enquête VNG en Rekenkamer Rotterdam over “publieke waarde in knel” op 29 oktober 2020

Het rapport ‘Publieke waarde in de knel’ dat de Rekenkamer Rotterdam in september 2019 heeft gepubliceerd, beschrijft een reeks van hardnekkige beleidsproblemen waar Rotterdamse gemeentebesturen op zijn gestuit in het streven naar publieke waarde. Naar aanleiding van dat rapport voeren VNG en Rekenkamer Rotterdam een landelijke enquête uit om een beeld te krijgen in hoeverre de hardnekkige (beleids)problemen uit dat rapport worden herkend in andere gemeenten. De enquête wordt gehouden onder verschillende actoren binnen het gemeentelijk domein, waaronder rekenkamer(commissie)s.

Wij stellen het op prijs als zoveel mogelijk van onze gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies meedoen aan dit onderzoek (de enquête is niet bedoeld voor rekenkamers en rekenkamercommissies van provincies en waterschappen). De uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd in een landelijk congres voor gemeentebestuurders en ambtenaren op 29 oktober 2020 met als thema ‘Publieke waarde in de knel, op zoek naar het juiste spoor’.

Lees meer

Voortvarende start/verloop doe mee onderzoek

Ondanks de start van het doe mee onderzoek in de zomer was de eerste reactie op de informatie-uitvraag binnen 3 uur binnen. Medio september heeft een ruime meerderheid van de deelnemende gemeenten informatie aangeleverd en momenteel is PBLQ druk bezig met de verwerking. Aan het eind van de maand starten de eerste verificatiegesprekken. Begin oktober komt de begeleidingscommissie weer bijeen en bespreken we de factsheet die naar de deelnemende rekenkamers gaat. In november volgt dan een digitale bijeenkomst waar deelnemende leden met elkaar van gedachten kunnen wisselen over mogelijke conclusie en aanbevelingen. Een uitnodiging volgt binnenkort.

Lees meer

Welke invloed hebben opdrachtgevers op beleidsonderzoek?

Het thema ‘onafhankelijkheid van beleidsonderzoek’ wordt doorgaans benaderd vanuit de ervaringen en meningen van beleidsonderzoekers. In 2018 publiceerden de Zwitserse wetenschappers Pleger en Horn in het door Sage uitgegeven tijdschrift “Evaluation”, de resultaten van hun onderzoek naar beïnvloeding van onderzoek volgens opdrachtgevers (Evaluation, 2018, vol 24(4) 456-474). 

Het onderwerp is interessant genoeg om ook in Nederland te onderzoeken. Daarom vragen prof.dr. F.L. Leeuw (Emer. Hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek Maastricht University) en dr. J.W.M. Mevissen (redactievoorzitter BeleidsonderzoekOnline en zelfstandig adviseur voor evaluatie-onderzoek) langs deze weg rekenkamer(commissie)s als opdrachtgevers en begeleiders van beleidsonderzoek/beleidsevaluaties om hun medewerking.

Lees meer

Afscheid van Francine Giskes

Francine Giskes gaat stoppen als lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Daarmee vertrekt ze ook als adviseur van het bestuur van onze vereniging. Francine heeft vanaf het moment dat ze benoemd was tot lid van het college in 2015 in ons bestuur geparticipeerd. Het was voor haar geen pro forma klusje. Wij hebben dat in ieder geval nooit kunnen merken. Ze was er bijna altijd en daarbij ook erg betrokken. Francine deed vol overgave mee aan de discussies en de meningsvorming in het bestuur. We zullen haar inbreng missen. Ze kende niet alleen Den Haag goed, maar ook het lokaal bestuur uit eigen ervaring. Haar advies was altijd waardevol. Onze laatste gezamenlijke vergadering was digitaal en dus als afscheid wat kaal. Hopelijk zijn de Coronatijden snel afgelopen en kunnen we dat nog op een meer gepaste wijze overdoen. Maar nu alvast vanaf deze plaats en namens de hele vereniging: Francine bedankt voor je inzet voor onze vereniging in de afgelopen jaren.

Agenda

Vacatures

Tweet
Forward
Copyright © 2020 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp