Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 2020 - Nummer 5

Inhoud

Veel animo voor doe mee onderzoek

Zo’n 50 rekenkamer(commissie)s hebben zich aangemeld voor het doe mee onderzoek naar meldingen in de openbare ruimte. Dat is een mooi aantal temeer omdat benchmarking ook een van de doelen van het onderzoek is. Tijdens de goedbezochte digitale startbijeenkomst van 25 juni konden leden vragen stellen over het onderzoek aan de onderzoekers van PBLQ of de NVRR. Er zijn vragen gesteld over de planning, de uitvoering en het eindproduct. Het eindproduct is een soort ‘feitenoverzicht’ met benchmark informatie. Meerdere deelnemers hebben de wens geuit om gezamenlijk na te denken over mogelijke conclusies en aanbevelingen die op basis van het feitenoverzicht getrokken kunnen worden. Dit gaat de NVRR begin oktober organiseren.

Lees meer

Webinar Digitale democratie in tijden van Corona

3 juli hield Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden (Thorbecke leerstoel) aan de Universiteit Leiden voor de NVRR het webinar 'Digitale democratie in tijden van Corona'. Het webinar werd bijgewoond door 17 digitaal aanwezigen. De sheets van zijn presentatie tijdens het webinar zijn hier op de site van de NVRR te vinden.

Lees meer

Denktank Juridische Vraagstukken

Vorig jaar is de denktank Juridische Vraagstukken gestart, met de beantwoording van een aantal vraagstukken op juridisch vlak waar rekenkamer(commissie)s in hun werk tegenaan lopen. De vraagstukken variëren van de wettelijke plichten van de rekenkamer(commissie) als bestuursorgaan, via de rechten van degene die door de rekenkamer(commissie) wordt ingehuurd en inlichtingen inwinnen bij andere instellingen tot en met het opvragen en delen van gegevens die vertrouwelijk verklaard zijn. Een uitgebreide literatuurlijst en verwijzingen naar jurisprudentie maken uiteraard deel uit van het informatiedocument Juridische Vraagstukken, dat met behulp van subsidie van het Ministerie van BZK tot stand is gekomen.
Het ligt in de bedoeling dat de samenstellers van het informatiedocument, Arjan Kok, Rolf Willemse en Wouter Zorg, in het najaar een webinar houden om het document te presenteren en eventuele vragen te beantwoorden.

Het informatiedocument Juridische Vraagstukken is op de site van de NVRR te vinden.

Lees meer

Iedereen een prettige en zorgeloze vakantie en reces toegewenst van het bestuur van de NVRR, en alvast een gezonde start van het seizoen daarna.

Tweet
Forward
Copyright © 2020 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp