Copy
NIEUWSBRIEF 2018 - Nummer 6

Inhoud

Oriëntatiecursus Rekenkamerwerk 2018

Begin november 2018 gaat opnieuw de Oriëntatiecursus Rekenkamerwerk van start. Enthousiaste docenten staan klaar om u, tijdens vier bijeenkomsten, wegwijs te maken in de beginselen van onderzoek en organisatie van rekenkamers. Per bijeenkomst wordt een aparte module behandeld. De cursus vindt plaats in Zwolle.

Programma Oriëntatiecursus Rekenkamerwerk

  • Vrijdagmiddag 9 november 2018: kick off
  • Vrijdag 7 december 2018: module 1 - organisatie van het rekenkamerwerk en analyse van beleid
  • Vrijdag 25 januari 2019: module 2 - ontwerp onderzoek; aanbesteding onderzoek
  • Vrijdag 1 maart 2019: module 3 - analyse van uitvoering van beleid; en doorwerking van een onderzoek
Voor deelname aan de cursus wordt een bescheiden eigen bijdrage van € 100,- (excl. BTW) gevraagd.

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus schrijf u nu in via het inschrijfformulier op de website

Selectie Goudvink gestart

Wat een mooi resultaat! We hebben 15 aanmeldingen voor Goudvink 2018 ontvangen. Inmiddels is de selectie in volle gang! Een lastige klus gezien de verscheidenheid aan onderzoeksrapporten die zijn ingeleverd. Over enkele weken zijn de drie genomineerden bekend en gaat de expertjury aan de slag om te bepalen wie de Goudvink 2018 in ontvangst mag nemen! Net als voorgaande jaren zal de jury kijken of alle elementen van een goed rapport aanwezig zijn en wat het effect van het betreffende rapport is, wat heeft de raad/PS met het rekenkamerproduct gedaan?
De expertjury bestaat uit een aantal stakeholders en experts uit het veld van openbaar bestuur en toezicht:

  • Koos Janssen, burgemeester Zeist
  • Peter van der Knaap, directeur/bestuurder Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Den Haag
  • Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur, Universiteit Maastricht
  • Peter Peeters, raadsgriffier Brunssum

Wij houden u op de hoogte!

Save the date: 30 november - ALV

Op 30 november a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVRR plaats in Utrecht. Aansluitend is een mini-symposium georganiseerd met als titel: 'Financiële verhoudingen, beleidsvrijheid en verantwoording'. Drie inspirerende sprekers vertellen u die middag van alles over dit onderwerp. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging en hoort u meer over het totale programma. Aansluitend aan het mini-symposium zal de Goudvink worden uitgereikt.

Het belooft een interessante dag te worden. Dus reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Reactie NVRR op wetsvoorstel

Eind augustus heeft het NVRR-bestuur een officiële reactie op het wetsvoorstel 'Versterking decentrale rekenkamers' opgesteld en aan de minister verstuurd. Deze reactie is in de lijn die eerder in de vereniging is afgesproken en ook is neergelegd in een brief van de vereniging aan de minister in 2015. In de reactie wordt ook uitgebreid en zorgvuldig ingegaan op de voorstellen rond de bevoegdheden van rekenkamers.

Onze reactie kunt u vinden in de NVRR bibliotheek.

Even voorstellen: Marlies de Vries

Wellicht is de vraag uit een vorige nieuwsbrief u niet ontgaan. Daarin was de NVRR op zoek naar een netwerkondersteuner om het bestuur te helpen bij het verder uitbouwen van actieve netwerken. Met veel plezier wil ik mijzelf aan u voorstellen als netwerkondersteuner. Mijn naam is Marlies de Vries. Misschien kent u mij, want ik ben geen onbekende bij rekenkamers(commissies). Sinds 2006, met de komst van de dualisering, ben ik al actief voor de rekenkamercommissies in allerlei wisselende samenstellingen en functies. Gemeenschappelijk daarin was dat ik in alle rekenkamercommissies ook zelfstandig onderzoek heb verricht. In 2006 ben ik begonnen in Heemskerk, vandaar naar Opmeer, naar Haarlem en Bloemendaal. In Bloemendaal neem ik eind september na negen jaar afscheid van de rekenkamercommissie. Verder ben ik raadslid bij het waterschap Rijnland alwaar ik betrokken ben geweest bij de sollicitatieprocedures en evaluaties van de rekenkamercommissie. Verder heb ik een eigen organisatieadviesbureau en een boek geschreven over de netwerkmaatschappij. Ik ben geboren en getogen op de Veluwe, maar ben op de middelbare school verhuist naar Haarlem en woon nu al 20 jaar in Velserbroek (tussen Haarlem en IJmuiden).

Vanaf 17 september, zeg maar per direct, begin ik als netwerkondersteuner bij de NVRR. U kunt mij benaderen met al uw vragen die te maken hebben met netwerken en het versterken van de onderlinge samenwerking. Er zijn ook een aantal concrete thema’s die een belangrijke rol kunnen spelen bij de samenwerking, zoals professionalisering, scholing, kennisdeling en samenwerking bij onderzoek. Met de actuele ontwikkelingen op het gebied van de decentralisering en de omgevingswet wordt het ook steeds belangrijker om elkaar op te zoeken, informatie uit te wisselen en samen te gaan werken.
De komende tijd ga ik de netwerken/kringen, die er al zijn, bezoeken en kijken waar ondersteuning nodig is. Ook wil ik mij oriënteren op de mogelijkheden die er zijn, maar nog niet benut worden. Graag ga ik met u daarover in gesprek. Waar ziet u kansen bij samenwerking en zoekt u ondersteuning? Schroom niet om contact met mij op te nemen. Graag verken ik samen met u de mogelijkheden. Tot gauw!
Hartelijke groet,
Marlies de Vries, marlies.de.vries@NVRR.nl

Waterkring bijeenkomst op 9 november in Amersfoort

De Waterkring organiseert op 9 november 2018 van 10.00-15.00 uur in Amersfoort een tweetal workshops voor leden van rekenkamer-/auditcommissies bij waterschappen. De workshops gaan over het nut van een rekenkamer(commissie) voor adequate democratische controle en over het opzetten van goed onderzoek en doorwerking. Tijdens de bijeenkomst is ook voldoende ruimte voor netwerken en wordt aandacht besteed aan de waterschapsverkiezingen 2019. Binnenkort ontvangen alle waterschappen een uitnodiging met het volledige programma.

In opdracht van de Waterkring en met steun van de NVRR wordt een korte film gemaakt over de betekenis van rekenkamerfuncties bij waterschappen. De film is vooral bedoeld om na de verkiezingen de nieuwe bestuursleden te informeren over het nut van een rekenkamerfunctie.

Voor meer informatie, neem contact op met Flores Boom, secretaris Waterkring NVRR.

Landelijke Kenniskring

De do’s en don’ts, de tips en tricks voor succesvol gezamenlijk rekenkameronderzoek zijn in de landelijke kenniskring van 13 september in een geanimeerde discussie besproken. Ook de aanpassing van de werkwijze door de AVG en de FG van rekenkamers kwam aan de orde. De reacties op het voorstel ‘Wet Versterking decentrale rekenkamers’ en de opbrengsten van de werkgroep lokale rekenkamers is toegelicht. Het plan is om de volgende landelijke kenniskring op 11 december ondermijning te bespreken. Wilt u aansluiten of heeft u nog andere agendapunten, meld het via info@nvrr.nl.

Denktank Omgevingswet

De Omgevingswet komt er aan, sneller dan u denkt. Gemeenten experimenteren met nieuwe regelgeving, provincies formuleren visies. Om de kaderstelling en controle door gemeenteraden en provinciale staten te ondersteunen heeft de Denktank Omgevingswet in juli ’18 de handreiking Omgevingswet voor rekenkamer(cie)s gepubliceerd. In de volgende Denktank Omgevingswet worden rekenkamerrapporten over de Omgevingswet besproken. Met een datumprikker wordt de volgende bijeenkomst gepland. Bent u geïnteresseerd meld u aan bij info@nvrr.nl.

3D-denktank 


Voor de zomervakantie 2018 is de denktank sociaal domein afgerond. Een handreiking voor onderzoek is vanaf heden beschikbaar op de NVRR-site; diverse rekenkameronderzoeken zoals naar huishoudelijke hulp, veilig thuis en jeugdzorg zijn daarin toegelicht; 3D-rapporten zijn collegiaal kritisch besproken; samenwerking met Inspectie SZW kan van start en best practices zijn in kaart gebracht. De verantwoording in het sociaal domein is een aandachtspunt, dit komt in de Landelijke Kenniskring terug.   

Jubileumseminar 20 jaar Rekenkamer Rotterdam

Donderdag 1 november 2018 vindt het jubileumseminar 20 jaar Rekenkamer Rotterdam plaats met als thema 'Publieke waarde in de knel. Op zoek naar het juiste spoor'. 

Het jubileum wordt geopend door Jan van Belzen, burgemeester gemeente Barendrecht, waarna dagvoorzitter, Bart Dekker, een toelichting geeft op het programma. Sprekers tijdens het jubileum zijn onder andere Paul Hofstra, Kees de Waijer, Martijn van der Steen, Rosanne Stotijn en Scott Douglas.

Lees hier meer over het programma en de sprekers >>

Recente rekenkamerrapporten

De afgelopen maand zijn er weer een aantal interessante rapporten toegevoegd aan onze bibliotheek. Bent u op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp, kijk en zoek in onze bibliotheek! Wilt u ook een rekenkamerrapport uploaden, klik hier.

13-09-2018  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring
20-09-2018  Ateliersessie informatievoorziening Omgevingswet
24-09-2018  PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein
27-09-2018  Congres Omgevingswet: leren van de pioniers

Copyright © 2018 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp