Copy
NIEUWSBRIEF 2017 - Nummer 8

Inhoud

Afscheid van Gerrit Hagelstein als bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 november jl. hebben we, na 12 jaar, afscheid genomen van ons bestuurslid Gerrit Hagelstein.

Gerrit kon er zelf niet bij zijn wegens andere verplichtingen, maar we willen hem toch niet zomaar stilletjes laten vertrekken. Tijdens de vergadering kreeg Gerrit al applaus voor zijn inzet en werk. Ook via deze nieuwsbrief willen we Gerrit nogmaals bedanken voor al zijn activiteiten als bestuurder van de NVRR.

Zijn laatste wapenfeit in het bestuur was de organisatie van een sessie met Denkkracht Utrecht. Denkkracht Utrecht is een netwerk van 25 jonge professionals uit Utrecht die op vrijwillige basis advies willen geven over de publieke zaak. Tijdens de Algemene Ledenvergadering  hebben we gekeken naar een kort filmisch verslag van de sessie met deze jonge professionals.

In de afgelopen jaren heeft Gerrit vele kleine en grotere activiteiten vanuit het bestuur ondernomen. Het zal wennen zijn voor ons als bestuur. Gerrit was er altijd als er problemen dreigden te ontstaan. Opbouwend en steeds op zoek naar het goede compromis in ons bestuur en ook in de vereniging. We hebben een vereniging waarin de diversiteit groot is. Dat vraagt om mensen zoals Gerrit die de boel bij elkaar wil houden zonder stil te blijven staan. Gelukkig is Gerrit zeker nog niet vertrokken uit de vereniging. We hopen en gaan er van uit dat Gerrit actief blijft en zo op een andere manier deze rol in zal vullen.

Nogmaals: Gerrit, hartelijk dank namens ons allen voor je inzet in de afgelopen jaren als bestuurslid.

Voortgang Wet Open Overheid

In het gepresenteerde regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staat onderstaande passage over het initiatiefvoorstel Open Overheid.

  • Het kabinet hecht eraan dat de overheid transparant en open is. Er is een initiatiefvoorstel Open Overheid aanhangig. Er wordt onderzocht hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering. Het kabinet treedt daartoe in overleg met de initiatiefnemers.
Het wetsvoorstel is inderdaad al geruime tijd bij de Eerste Kamer aanhangig. De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning heeft nu bij de initiatiefnemers (i.c. mw Voortman en dhr van Weyenberg) verzocht om hun visie op de mogelijkheid en wenselijkheid van het opschorten van de behandeling van het wetsvoorstel totdat de uitkomsten van het in het regeerakkoord verzochte overleg duidelijk zijn.

Het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel, oorspronkelijk gepland voor 31 oktober aanstaande, zal in afwachting van hun reactie voorlopig worden aangehouden.

Succesvolle tweede Spotdag!

Tijdens de Spotmaand november hebben lokale rekenkamer(commissie)s in meer dan tien verschillende gemeenten burgers ondervraagd over wat zij willen weten over publieke uitgaven van hun gemeente en de resultaten die daarmee bereikt worden. Twee rekenkamers zijn nog bezig met hun onderzoek en ronden dit komende week af.
De onderzoeksresultaten worden gebundeld in een gemeenschappelijk rapport, dat gepubliceerd zal worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Lees verder >>

Mini-congres NVRR 24 november 2017, Mammoni Utrecht

Het goed bezochte mini-congres van de NVRR had twee onderwerpen. Eerst kwam het Rekenkamerkompas aan bod, na de lunch werd aandacht gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens door rekenkamers en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees hier de complete terugblik >>

Dag van de Lokale Democratie

Vrijdag 17 november 2017 was het zover, de Dag van de Lokale Democratie! In de Woonindustrie in Nieuwegein kwamen ruim 950 lokale spelers bij elkaar voor een dag vol inspirerende sprekers, goede praktijkvoorbeelden en praktische handvatten. Deelnemers konden binnenlopen in de spellenwinkel, de ‘app-store’ en de boekwinkel en producten meenemen waar ze direct mee aan de slag kunnen om hun lokale democratie een impuls te geven. Er waren meer dan 100 lezingen, workshops, debatten, ontwerpateliers, speeddates met experts, productpresentaties en rondetafelgesprekken.

Lees verder >>

DenkkrachtCentrale: Innovatie in rekenkameronderzoek

Op 30 september organiseerde Denkkracht Utrecht een 'DenkkrachtCentrale' over innovatie in rekenkameronderzoek. De resultaten van deze bijeenkomst is een adviesdocument aan de NVRR. De NVRR vindt het belangrijk om het debat over publieke verantwoording op een innovatieve manier te intensiveren. 

Lees hier het adviesdocument en bekijk het filmisch verslag >>

3D-denktank

Op 3 november was al weer de vijfde landelijke 3D-denktank bijeenkomst. Onder ruime belangstelling lichtte Herbert ter Beek de resultaten van de onlangs opgeleverde actualisatie van het 3D-informatiedocument toe. Ook zijn Best Practices in 3D-onderzoek zijn in kaart gebracht. Deze informatie is gepubliceerd op de NVRR website en biedt handreikingen en actuele achtergrondinformatie voor rekenkameronderzoek in het sociaal domein. Deze informatie wordt actueel gehouden door de NVRR.

Lees verder >>

Omgevingswet

In januari 2018 beleggen we de eerste bijeenkomst met de aangemelde geïnteresseerden. Daarna gaan we snel stappen zetten om dit complexe, ingrijpende thema voor PS en gemeenteraden vanuit de rekenkamer te versterken. Wil je aansluiten, meld je aan bij info@nvrr.nl.

Landelijke Kenniskring

Op dinsdag 12 december van 10.00 tot 12.15 uur vindt de bijeenkomst van de Landelijke Kenniskring plaats bij Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht.

De volgende punten worden besproken:

  • Wijzigingen in de BBV 
  • De Duisenbergmethode en de rekenkamer
  • Opbrengsten van de 3D-denktank en stand van zaken Denktank Omgevingswet
  • Mededelingen van het NVRR-bestuur

12-12-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring  
27-03-2018  Cursus Rekenkameronderzoek 2018
25-05-2018  NVRR Jaarcongres 2018

Copyright © 2017 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp