Copy
Nieuwsbrief NVRR Ontwikkelteam
In deze tweede nieuwsbrief van het Ontwikkelteam praten we u graag bij over de ontwikkelingen die we met elkaar het afgelopen half jaar hebben ingezet, zoals het ondersteunen van het AVG-proof maken van rekenkamers, en over ontwikkelingen waar we ons komend half jaar mee gaan bezig houden, zoals het NVRR-opleidingsprogramma voor leden en medewerkers van rekenkamers.
Daarnaast staan op onze agenda voor 2018 onder andere ook de Goudvink (de juryprijs voor het beste rekenkamerrapport), ons jubileumcongres (op 25 mei; aanmelden kan nog!) en de brochure over effectiviteit en doorwerking.

We hopen met deze producten te voorzien in behoeften van onze leden. Zijn er zaken die u mist? We gaan er graag met u over in gesprek! Zijn er onderwerpen waar u aan wil meewerken? We zijn altijd op zoek naar extra hoofden en handen. Voor beide zaken kunt u ons mailen op ontwikkelteam@nvrr.nl.

AVG

De NVRR heeft enige tijd geleden al haar leden een nieuwsbrief gestuurd over de AVG, de verordening over privacy en gegevensbescherming. Daarin stonden de aandachtspunten waar rekenkamer(commissie)s rekening mee moeten houden. We hebben toen aangekondigd om een aantal modellen op te stellen. Afgelopen week hebben alle leden een mail ontvangen met daarin een model privacyverklaring en een model verwerkingsregister, plus een uitleg bij het register. Deze zijn in samenwerking met Arjan Kok van de Rekenkamer Metropool Amsterdam opgesteld.

De leden krijgen medio mei nog een model verwerkingsovereenkomst, voor verwerking door derden van gegevens waar de rekenkamer(commissie) verwerkingsverantwoordelijke voor is. En een 'Q&A'-lijst, met antwoorden op vragen die we de Autoriteit Persoonsgegevens hebben gesteld over vraagstukken op privacy en gegevensbescherming die specifiek bij rekenkamers spelen. Daarin zullen we ook ingaan op de vraag hoe rekenkamer(commissie)s met de functionaris gegevensbescherming (FG) om kunnen gaan. Met al deze hulpmiddelen kunnen rekenkamer(commissie)s gaan voldoen aan de vereisten van de AVG.

Het Ontwikkelteam zoekt versterking, doet u mee?

Wilt u ook meedenken en -helpen om uw vakgebied te professionaliseren? Wilt u meewerken aan een project en/of wordt u ons nieuwe teamlid? Meld u dan nu aan en neem contact op met het NVRR secretariaat.

Het Ontwikkelteam (O-Team) houdt zich bezig met de ontwikkeling en professionalisering van rekenkamers en haar leden door kennis en materialen te verzamelen en te ontwikkelen. Het afgelopen jaar heeft het Ontwikkelteam onder andere gewerkt aan:
  • Manieren om de effectiviteit van rekenkamers in kaart te brengen
  • Een vernieuwd stappenplan voor het meten van doorwerking van de rekenkamerproducten.
  • Het organiseren van het NVRR-congres op 25 mei 2018

Good practice in de praktijk

Rekenkamers en rekenkamer(commissie)s (hierna rekenkamers) werken veelal zelfstandig, maar hebben allen een vergelijkbare opdracht en kunnen daarom veel van elkaar leren. Om het delen van inspirerende voorbeelden te faciliteren, heeft de NVRR in 2017 een aantal goede praktijkvoorbeelden van rekenkamerwerk laten verzamelen en gebundeld in de Handreiking Good Practices

In deze handreiking worden in totaal 15 goede voorbeelden beschreven, die ingaan op goede voorbeelden over verschillende aspecten van rekenkameronderzoek, maar ook op andere werkzaamheden van rekenkamers, zoals het formuleren van doelen en visie, de organisatie, zichtbaarheid en communicatie.

Lees verder >>

Doorwerking

In 2017 heeft het Ontwikkelteam, samen met Margot Gerritsen, het vernieuwde stappenplan voor het meten van doorwerking van rekenkamerproducten ontwikkeld. Op basis van de ervaringen van een aantal testpilots is ten opzichte van de vorige versie een aantal veranderingen aangebracht. Zo is het cirkelmodel vervangen door een menukaart met de niveaus waarop de doorwerking kan worden gemeten (zie afbeelding). En is het aantal stappen van het oorspronkelijke model uitgebreid van 7 naar 10.
Het vernieuwde stappenplan is zowel digitaal als in print te verkrijgen. 
Wij zijn geïnteresseerd in ervaringen van rekenkamer(commissie)s die met het nieuwe stappenplan aan de slag zijn gegaan, reacties graag naar ontwikkelteam@nvrr.nl.

Goudvink

Zoals bekend is in 2017 geen Goudvink, de NVRR-prijs voor het beste rekenkamerproduct, uitgereikt. Dat hebben veel leden van de NVRR als een gemis ervaren. Het Ontwikkelteam heeft 2017 gebruikt om de Goudvink-uitreiking van de voorgaande jaren te evalueren. We hebben besloten de toekenning van de Goudvink door een expert-jury te laten plaatsvinden.

De leden van de jury worden op het congres van 25 mei aanstaande, in Bar Beton Rijnsweerd te Utrecht, bekend gemaakt.
De inzendtermijn start in juni en loopt door tot en met augustus. De Goudvink wordt in november, tijdens de najaars-ALV en het mini-congres (waarover later meer) uitgereikt.

Opleiding

In 2016 en 2017 organiseerde de NVRR de cursus Rekenkamerwerk. Op basis van de inzet van de betrokken docenten en deelnemers is medio vorig jaar de syllabus “Kennismaken met Rekenkamerwerk” uitgebracht. Komend najaar wordt deze oriëntatiecursus, gericht op beginnende rekenkamerleden en -medewerkers, secretarissen en raadsleden opnieuw gegeven. Precieze data zijn nog niet bekend, maar u kunt uw belangstelling alvast hier aangeven.
In aanvulling op de introductiecursus hebben we, ook voor het najaar, een vervolgmodule in voorbereiding. Meer informatie volgt.

Voorlichtingsfilm Waterkring

Het bestuur is akkoord gegaan met een verzoek vanuit de Waterkring om middelen voor een voorlichtingsfilm over rekenkamers. De film is bedoeld voor aanstaande leden van besturen van waterschappen en hoogheemraden. Het is de bedoeling dat (een deel van) de voorlichtingsfilm breed inzetbaar is, dus ook bruikbaar voor andere bestuurslagen. Op 20 maart 2019 zijn namelijk de verkiezingen voor zowel de waterschappen als de provinciale staten.
De productie van de film wordt mede begeleid door het Ontwikkelteam.
Copyright © 2018 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp