Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 2019 - Nummer 7

Inhoud

Denktank evaluatie en monitoring energiebeleid

We starten een Denktank evaluatie en monitoring energiebeleid, wilt u meedoen? Meld u aan!

Om de energietransitie en het klimaatakkoord te realiseren is er energiebeleid op nationaal en lokaal niveau. Beleid waar een aanzienlijke maatschappelijke bijdrage mee gemoeid is. Beleid dat ook innovatief en flexibel moet zijn om op efficiente en snelle wijze stappen te kunnen maken. Beiden elementen die monitoring en evaluatie niet altijd gemakkelijk maken maar gezien de enorme investeringen deste noodzakelijker. In het najaar start de NVRR een denktank evaluatie en monitoring energiebeleid. Gezien de overwegende nadruk lokaal op energiebesparing, zal in deze denktank allereerst gekeken worden naar energiebesparingsbeleid. Samen met een expert op het terrein van monitoring en evaluatie van energiebeleid zal er gezocht en gekeken worden naar handvatten voor rekenkamerleden en rekenkameronderzoek. De uiteindelijke uitkomst van deze denktank zal een handleiding zijn voor dit type onderzoek.

We zijn voor deze denktank op zoek naar deelnemers die ervaringen hebben opgedaan met dit type Rekenkamer(commissie)onderzoek. Mocht u bij willen dragen aan of mee willen denken met deze denktank, meld u dan aan bij ons bureau via het volgende emailadres: energietransitie@nvrr.nl. We starten eind november/begin dec, en zullen ook in januari en februari een bijeenkomst hebben. Eind maart hopen we de handleiding te hebben afgerond. De bijeenkomsten zullen in de middag of avond plaatsvinden in Utrecht in de nabijheid van Utrecht Centraal.

Lees meer

Gratis coachingsgesprek

Nieuw: meld je aan voor een gratis coachingsgesprek 

Had jullie laatste onderzoek het effect waar je op hoopte – of bleef het een beetje stil? Heeft jullie rekenkamer het nieuwe jaarprogramma al klaar of is het nog zoeken? Is er wel eens onderling discussie over jullie positie en prioriteiten? Hapert het daar wel eens?

Elke Rekenkamer(commissie) vult zijn rol naar eigen inzicht in. Dat geeft vrijheid, maar soms ook twijfel. Heb je behoefte om eens met een onafhankelijk deskundige te sparren over hoe jullie het doen? En hoe dat effectiever kan? Vraag dan nu een gratis coachingsgesprek aan. 

De NVRR biedt rekenkamers de mogelijkheid om zich te professionaliseren. Een coachingsgesprek kan daarbij helpen. Het gesprek vindt op locatie of telefonisch plaats. Je kan het alleen voeren, of met een aantal van je rekenkamercollega’s. Jullie vragen zijn uitgangspunt voor het gesprek. 

Tijdens het coachingsgesprek tref je als gesprekspartner Vincent van Stipdonk, lid van de Delftse Rekenkamer, of Marije van den Berg, lid van de Leidse Rekenkamercommissie. Samen maakten zij het Rekenkamerkompas, dé handreiking voor lokale rekenkamers. 

Interesse of een vraag vooraf? Mail naar kompas@nvrr.nl. 

Rondetafelgesprek 9-10-2019 Tweede Kamer over decentrale rekenkamers

De commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft op 9 oktober een rondetafelgesprek georganiseerd over decentrale rekenkamers. Commissieleden wilden zich laten informeren door vertegenwoordigende organisaties waaronder de NVVR en woordvoerders van verschillende rekenkamers en rekenkamercommissies. Van te voren was gevraagd om op papier een aantal vragen te beantwoorden. Dit zogenaamde position paper is ook op de site van de NVRR te vinden. De bijeenkomst zelf duurde twee uur en staat integraal op internet.

Lees meer

Netwerker

De NVRR heeft in 2019 geëxperimenteerd met een netwerker. Het doel was om het contact tussen de afzonderlijke leden enerzijds en tussen leden en het bestuur te verbeteren. Hoewel er wel enkele successen te melden zijn, heeft het bestuur besloten de functie nader te bezien in het kader van een meer effectieve inrichting van de aansturing en ondersteuning van de vereniging. Het bestuur heeft in de ALV van 30 september aangekondigd daartoe stappen te gaan zetten.

Het NVRR bestuur heeft daarom besloten om in overleg met de netwerker, Marlies de Vries, de functie af te bouwen. Ze zal de komende maanden contacten blijven leggen en bijv coachingsgesprekken op basis van het rekenkamerkompas aan (groepen) leden aanbieden. Na beëindiging van haar werk zullen contacten tussen leden plaatsvinden in bestaande Kringen en op ledenvergaderingen en bijeenkomsten van de NVRR. Vertegenwoordigers van de kringen – en afzonderlijke leden – kunnen altijd direct contact opnemen met het bestuur van de NVRR als ze ergens tegen aan lopen.

Website

Eén van de middelen om contact met leden te onderhouden is de website van de NVRR. Met de overgang van het ondersteuningsbureau is de ondersteuning van de website weggevallen. Ook ziet de huidige website er niet echt modern uit. Onderzoeken kunnen nog steeds worden geplaatst en de agenda kan ook nog steeds worden aangevuld, maar de structuur kan niet meer worden aangepast.

Doordat het bouwen van een nieuwe website waarschijnlijk goedkoper uitvalt dan begroot, heeft het bestuur besloten te onderzoeken hoe de website eerder dan begroot kan worden vervangen.

Minicongres, 29 november 2019, Zwolle 

Op 29 november organiseert Kring Noord in samenwerking met de ALV het mini-congres in het Noorden. Het onderwerp wordt: Handhaving en rekenkameronderzoek. 

Handhaving en gebrek aan handhaving krijgt regelmatig veel aandacht op de voorpagina van nationale, regionale en sociale media. Gemeenteraden worden regelmatige verrast door de gevolgen van gebrekkige handhaving. U herinnert zich vast nog wel de cafébrand in Volendam en de voorwerkramp in Enschede.

Op het minicongres dat door Kring Noord wordt georganiseerd, zal de focus zich richten op de openbare orde-taak van de burgemeester en vooral: hoe kan de rekenkamer op dit beleidsterrein de raad bijstaan bij haar rol op dit beleidsterrein.
Het congres zal worden ingeleid door prof. dr. Vols van de Rijksuniversiteit in Groningen. Verder zullen in drie workshops resultaten een rekenkameronderzoek worden gepresenteerd. Eén onderzoek naar handhaving en veiligheidsbeleving, één onderzoek naar handhaving bij de drank en horecawet en de derde is een benchmark veiligheidsplannen en handhaving.

Ina Middelkamp zal de onderdelen aan elkaar praten. Het minicongres wordt georganiseerd door Kring Noord in samenwerking met het NVRR-bestuur.

Inschrijfformulier
Datum Bijeenkomst Plaats
15-11-2019 Verdiepende module P&C-cyclus Utrecht Utrecht
22-11-2019 Symposium Waterkring Lelystad
29-11-2019 Mini-congres in het Noorden Zwolle
24-03-2020 Cursus Rekenkameronderzoek 2020 Rotterdam
Tweet
Forward
Copyright © 2019 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp