Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 2019 - Nummer 7

Inhoud

Zo haal je onderwerpen op (en houd je onderzoeken uit de la)

De effectiviteit van een rekenkamer begint bij de onderwerpkeuze. Waar is behoefte aan? Om welk onderzoek zitten raadsleden verlegen? En wat willen burgers weten? We vroegen drie rekenkamers hoe zij onderwerpen ophalen.

Rondje en inloopochtend
Er zijn verschillende manieren om onderwerpen te verzamelen. Een rondje langs de fracties is een populaire: praten met vertegenwoordigers van alle fracties over de vraag welke feitelijke onderbouwing en inzichten ze missen in hun dagelijks werk. Ook goed voor het persoonlijk contact. Een bezoekje aan de auditcommissie kan een mooie aanvulling zijn.

Een variant op het rondje is de inloopochtend, zoals de rekenkamercommissie van Alphen aan den Rijn die organiseerde (zie Handreiking good practices Rekenkamerwerk, pag. 22). Raadsleden, bestuurders en belangengroepen schuiven aan om samen mogelijke onderzoeksvragen te bespreken. Voordeel: discussie en vervolgens (hopelijk) ter plekke al consensus.  

Lees meer

Winnaar Goudvink 2019

Rekenkamercommissies Koggenland, Medemblik-Opmeer en Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland (SED) winnen de Goudvink 2019
Ter afsluiting van het mini-congres 'Handhavingsonderzoek' van 29 november 2019, georganiseerd door Kring Noord, is bekendgemaakt dat de rekenkamercommissies Koggenland, Medemblik-Opmeer en Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland (SED) de Goudvink 2019 heeft gewonnen. De rekenkamercommissies hadden het onderzoek "Doelmatigheid afvalstoffenheffing in Koggenland, Op-meer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Een onderzoek naar de tariefstelling zoals in rekening gebracht bij burgers” ingezonden. De jury prees het concrete onderzoek naar een gemeenschappelijke regeling, en het mooie voorbeeld van succesvolle samenwerking. Het rapport had een duidelijke opbrengst voor de inwoners, namelijk een neerwaartse bijsturing van de tarieven. Uit handen van de vice-voorzitter van de jury, prof.dr. Klaartje Peters, ontvingen de rekenkamercommissies de oorkondes en het beeldje van de Goudvink.

De jury beoordeelde de kwaliteit van alle inzendingen als hoog. Daarbij kwam een onderzoek van de Rekenkamer Oost, winnaar van de Goudvink 2018, en een gezamenlijk onderzoek van de rekenkamers Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer op een gedeelde tweede plaats. Zij zonden respectievelijk de onderzoeken "Provinciaal geld op afstand. Een onderzoek naar Gelderse/Overijsselse revolverende fondsen" en "Samen sturen. Onderzoek naar de bestuurlijke en amb-telijke aansturing van de realisatie van de Uithoflijn” in. De jury vond deze onderzoeken naar actuele onderwerpen mooie voorbeelden van degelijkheid, diepgang en doorwerking. De rekenkamers kregen van de vice-voorziter van de jury een oorkonde voor genomineerden van de Goudvink.

Daarnaast kreeg Rekenkamer Nijmegen van de jury een eervolle vermelding voor het onderzoek “De knop om. Lessen voor de energietransitie”. In het geval van het onderzoek van de rekenkamer Nijmegen betrof het een actueel onderwerp met een concrete doorwerking voor burgers. Ook prees de jury de standvastigheid van de rekenkamer gedurende het onderzoek.

Uitgebreid verslag van de werkzaamheden en overwegingen van de jury vindt u in het Juryrapport NVRR Goudvink 2019.

Lees juryrapport

Nieuwe website

Het NVRR bestuur is voornemens de website aan te pakken. Hiervoor wordt onder meer een enquête georganiseerd, zodat het bestuur weet wat de leden van de website willen. Daarnaast is er een werkgroep die het bestuur adviseert.

Aanvankelijk zouden we dit pas later doen. De prijs voor het bouwen van een website is echter sterk verlaagd, waardoor het reeds eerder gereserveerde bedrag al voldoet. Bovendien is de situatie enigszins nijpend, want de huidige website kan niet meer goed worden onderhouden. Om meer flexibiliteit te hebben, is gekozen voor een website in WordPress. Dat maakt het mogelijk om voor het onderhoud niet meer afhankelijk te zijn van één leverancier. 

We hopen dat u de tijd vindt om de enquête in te vullen, zodat we een optimaal beeld hebben van de wensen van de leden van de NVRR.

Enquête

Kwartiermaker Kirsten Veldhuijzen

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) zet volgende stap in haar ontwikkeling.
Het bestuur van de NVRR gaat het bestuurlijke functioneren van de NVRR professionaliseren. De minister van BZK werkt aan positieverbetering van de rekenkamerfunctie en de NVRR wil daar niet bij achterblijven. Door de verschillende decentralisaties worden de lokale en regionale rekenkamers steeds belangrijker; sterke rekenkamers dragen bij aan de kwaliteit van het decentraal bestuur.

Op uitnodiging van het bestuur van de NVRR zal Kirsten Veldhuijzen, strategisch adviseur bestuurlijke en financiële verhoudingen bij de Algemene Rekenkamer, gedurende een half jaar in de rol van kwartiermaker aan de slag gaan. Zij zal een profiel opstellen voor een toekomstig secretaris/directeur die het bestuur ondersteunt bij het verstevigen en versterken van de positie van de rekenkamers. Zij doet dit gemiddeld één dag in de week en rapporteert aan het NVRR-bestuur. Regionale en lokale rekenkamers worden van harte uitgenodigd om suggesties, ideeën en overwegingen aan te reiken die bijdragen aan de professionalisering en positionering van de NVRR. Zij is bereikbaar via kirsten.veldhuijzen@nvrr.nl.

Gratis coachingsgesprek

Nieuw: meld je aan voor een gratis coachingsgesprek 
Had jullie laatste onderzoek het effect waar je op hoopte – of bleef het een beetje stil? Heeft jullie rekenkamer het nieuwe jaarprogramma al klaar of is het nog zoeken? Is er wel eens onderling discussie over jullie positie en prioriteiten? Hapert het daar wel eens?

Elke Rekenkamer(commissie) vult zijn rol naar eigen inzicht in. Dat geeft vrijheid, maar soms ook twijfel. Heb je behoefte om eens met een onafhankelijk deskundige te sparren over hoe jullie het doen? En hoe dat effectiever kan? Vraag dan nu een gratis coachingsgesprek aan. 

De NVRR biedt rekenkamers de mogelijkheid om zich te professionaliseren. Een coachingsgesprek kan daarbij helpen. Het gesprek vindt op locatie of telefonisch plaats. Je kan het alleen voeren, of met een aantal van je rekenkamercollega’s. Jullie vragen zijn uitgangspunt voor het gesprek. 

Tijdens het coachingsgesprek tref je als gesprekspartner Vincent van Stipdonk, lid van de Delftse Rekenkamer, of Marije van den Berg, lid van de Leidse Rekenkamercommissie. Samen maakten zij het Rekenkamerkompas, dé handreiking voor lokale rekenkamers. 

Interesse of een vraag vooraf? Mail naar kompas@nvrr.nl. 

Datum Bijeenkomst Plaats
28-01-2020 Bijeenkomst Landelijke Kenniskring Utrecht
28-02-2020 Dag 1 van de Driedaagse introductiecursus Utrecht
24-03-2020 Cursus Rekenkameronderzoek 2020 Rotterdam
17-04-2020 Dag 2 van de Driedaagse introductiecursus Utrecht
29-05-2020 Dag 3 van de Driedaagse introductiecursus Utrecht
Tweet
Forward
Copyright © 2019 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp