Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
Nieuwsbrief 2020 - Nummer 10

Inhoud

Webinars energietransitie I en II

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd zijn a.s. donderdag (17 december) en maandag 21 december de webinars over de energietransitie. Aanmelden voor één of beide webinars kan nog via de knoppen hieronder.

Aanmelden voor Webinar Handreikingen energietransitie I
Aanmelden voor Webinar Handreikingen energietransitie II

Uitstel wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers

Opnieuw is de behandeling van het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers uitgesteld, waarmee de kans klein wordt dat het wetsvoorstel nog voor de Kamerverkiezingen zal worden behandeld. Zo blijft de onduidelijkheid over de toekomst van rekenkamercommissies voortbestaan, iets wat het NVRR-bestuur ernstig betreurt. Klik hier voor het bericht hierover op de website, met daarin de link naar de brief van de minister van BZK.

Webinar opgenomen privacy sociaal domein

Op de website is de opname terug te kijken van de webinar over privacy in het sociaal domein. Een even actueel als gevoelig en complex onderwerp, waar veel
rekenkamer (-commissie)s onderzoek naar doen. Naast de webinar is ook een handreiking beschikbaar.

Doemee-onderzoek 2021: de praktijk van de Wob

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd is de praktijk van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) het onderwerp van het Doemee-onderzoek 2021. We merken dat het onderwerp aanspreekt, want bijna 20 rekenkamer (-commissie)s hebben zich al aangemeld en ook buiten de NVRR-kring leeft het thema. Het belooft een bijzonder project te worden. Er is plaats voor ongeveer 40 deelnemers, mocht blijken dat de belangstelling aanmerkelijk groter is dan gaan we op zoek naar mogelijkheden om de groep uit te breiden.

Meer informatie over dit onderzoek leest u via de link hieronder, aanmelden kan nog via info@nvrr.nl.

DoeMee-onderzoek 2021: de praktijk van de Wob

Focusgroep

Het ministerie van BZK is gestart met het traject Agenda versterking positie raad en staten. Er is een begeleidingsgroep voor dit traject gevormd vanuit de beroeps- en belangenverenigingen (naast de NVRR zijn dat de verenigingen van raadsleden, griffiers, burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen). Als onderdeel van het traject wordt gewerkt met focus-groepen met mensen vanuit de beroeps- en belangenverenigingen “… om input te verkrijgen voor de agenda versterking positie gemeenteraden en staten en de concrete acties en maatregelen die daartoe genomen kunnen worden.” 

Het bestuur doet hierbij een oproep aan de NVRR-leden om deel te nemen aan die focus-groepen. Aanmelden kan via info@nvrr.nl

Rapport Zicht op Rekenkamers verschenen

Onlangs is het rapport Zicht op rekenkamers verschenen met daarin beschrijvende informatie uit openbare bronnen over decentrale rekenkamers. Bijvoorbeeld over het aantal onderzoeken, het budget, de mate van activiteit en de vorm. Het rapport bevat gegevens uit 2019 en er wordt op onderdelen een vergelijking gemaakt met eerdere rapporten uit 2013 en 2015.

Feestdagen

Het secretariaat van de NVRR is van 28 december tot en met 3 januari gesloten.

Het bestuur wenst iedereen goede feestdagen en een heel mooi en gezond 2021!

Agenda

Vacatures

Tweet
Forward
Copyright © 2020 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp