Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 2018 - Nummer 8

Inhoud

Nieuw verenigingsbureau
Nieuwe adresgegevens
Aansturen op succesvol onderzoek?
Winnaar Goudvink
Omgevingswet
Landelijke Kenniskring
Doe mee-onderzoek
Wat gebeurt er allemaal in de kringen….

Nieuw verenigingsbureau

De NVRR heeft geen eigen kantoor of personeel, maar laat zich ondersteunen door professionals en een gespecialiseerd bureau. Dat bureau moet er voor zorgen dat de verenigingsactiviteiten worden geborgd en soepel lopen. Het bestuur zorgt in de rol van opdrachtgever ervoor dat de kwaliteit van de dienstverlening op niveau blijft.

Na een periode van twaalf jaar van intensieve samenwerking met MOS, gaan we vanaf 2019 met een ander verenigingsbureau in zee. Na zo’n lange periode is het zinvol om te kijken of er andere mogelijkheden zijn. Dat was ook een wens die in de algemene ledenvergadering naar voren kwam. Deze marktoriëntatie is door het bestuur in de tweede helft van 2018  uitgevoerd en we hebben vervolgens ook een tender uitgeschreven waaraan verschillende aanbieders hebben meegedaan. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om vanaf 1 januari 2019 in zee te gaan met Interactie.

We proberen ons best te doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar er komt toch nog wel heel wat bij kijken en we kunnen niet garanderen dat er zich in het begin van 2019 geen enkel probleem zal voordoen. Maar na een paar maanden moet het toch allemaal weer gestroomlijnd draaien. Gelukkig stelt MOS zich erg professioneel op en helpt op allerlei mogelijke manieren om de overgang soepel te laten verlopen en is onze nieuwe ondersteuningsbureau Interactie al voor de start van de contractdatum hard aan het werk met de voorbereiding. Het gaat goed komen!
 
Jan de Ridder, Voorzitter NVRR

Nieuwe adresgegevens

Vanaf 1 januari zijn onze nieuwe gegevens:

NVRR
Horapark 9
6717LZ  EDE
Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl

Het bestuur van de NVRR wenst u allen goede feestdagen en een gezond 2019! 

Aansturen op succesvol onderzoek?

De Goudvink zet jaarlijks een rekenkamerrapport in het zonnetje. Daarbij kijkt de jury naar de kwaliteit van het rapport en naar de doorwerking in raad/PS. Er zijn echter veel meer manieren waarop je als rekenkamer kunt aansturen op succesvol onderzoek. Het is jammer dat we als rekenkamers maar zelden gericht nadenken over waar dat succes ‘em nou precies in zit (of zat). 
Om gerichter te werken aan succesvol onderzoek en rekenkamers met impact, ontwikkelde de NVRR het Rekenkamerkompas. Maar instrumenten werken alleen maar als je weet welke klus je ermee wilt klaren: hoe ziet succesvol onderzoek er dan uit? Om daarachter te komen, kwamen in regionale bijeenkomsten in Utrecht, Arnhem en Haarlem een aantal rekenkamers bij elkaar. Op de agenda stonden steeds twee – ogenschijnlijke simpele - vragen: “Wanneer was een van je onderzoeken succesvol? En waar zat ’em dat in?” 
Lees meer of download het korte format.

Rekenkamer Oost wint de Goudvink 2018

Rekenkamer Oost wint de Goudvink 2018 met het rapport Handvatten PS voor netwerksturing!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 november is de Goudvink uitgereikt aan de Rekenkamer Oost voor het rapport Handvatten PS voor netwerksturing, lessen uit het programma Stad en Regio

In het rapport wordt onderzocht welke lessen er getrokken kunnen worden uit de ervaringen met Stad- en Regiocontracten ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de Provinciale Staten bij de gebiedsopgaven. 

Het onderzoek richt zich op het democratisch legitieme programma Stad en Regio. De Provinciale Staten (PS) hebben hiervoor kaders gesteld en hebben die kunnen controleren. PS hebben dit echter gedaan vanuit de traditionele sturingsfilosofie (met focus op doelen, middelen en inhoudelijke verantwoording).

Lees het nieuwsitem van de website.

Omgevingswet

De datumprikker voor een bijeenkomst in januari volgt. Wil je aansluiten? Meld het bij info@nvrr.nl.

Landelijke Kenniskring

Op dinsdag 11 december verzorgde Erik de Ruiter voor de landelijke kenniskring een boeiende toelichting over ondermijning. Aan de hand van de levendige discussie werd de relevantie voor rekenkameronderzoek onderstreept. De opgave voor integriteit van bestuur en tegengaan van ondermijning is de opgave voor de toekomst voor het borgen van de democratische waarden. Steden werken intelligence based. Dat levert relevante vragen op over bijvoorbeeld geheimhouding, privacy en de effectiviteit. Gezien het aantal vragen en opmerkingen is de ‘sense of urgency’ in de kring hoog.

Als je relevante onderwerpen met interessante sprekers wil agenderen in de kring meld het info@nvrr.nl dan krijgt het een  vervolg in 2019. 

Terugblikkend op 2018: plezierige, leerzame bijeenkomsten met boeiende discussies waarin we elkaar weten te bevragen en te vinden. Echte kennisdeling dus in de kenniskring.  In 2019 beoogt de landelijke kenniskring aan te sluiten bij de minisymposia die georganiseerd worden. Nadere informatie volgt in januari op www.nvrr.nl.

Doe mee-onderzoek naar gemeentelijke beleid en toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Het doe mee-onderzoek dat in 2019 wordt georganiseerd naar gelijke toegang voor mensen met een beperking zal, zoals het er nu naar uitziet, bestaan uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft een beleidsscan. Gemeentelijke rekenkamers kunnen het beleid in hun gemeente opvragen en door de NVRR laten toetsen en benchmarken. Het tweede onderdeel betreft het observeren van de toegankelijkheid van stemlokalen tijdens de Europese parlementsverkiezingen op 23 mei. Hiervoor wordt een checklist ontwikkeld waarmee rekenkamerleden zelf (of raadsleden en burgers) de toegankelijkheid van hun eigen stemlokaal kunnen toetsen.
De NVRR organiseert het doe mee-onderzoek samen met het College voor de rechten van de mens, dat toezichthouder is op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Ook wordt getracht mensen uit de doelgroep erbij betrokken.
 
Doe mee en meld je aan!
Aanmelden voor het doe mee-onderzoek kan via doemee@nvrr.nl. Met het doe mee-onderzoek stelt de NVRR u in staat om met een beperkte tijdsinvestering licht te laten schijnen op dit belangrijke onderwerp. U kunt u aanmelden voor de beleidsscan, voor het observeren van de toegankelijkheid van stemlokalen, of voor beiden. Ook zoeken wij nog gemeentelijke rekenkamers voor het uitvoeren van een pilot bij de Provinciale Statenverkiezingen op 21 maart. Meer informatie over de rechten van personen met een beperking en de rol van gemeenten hierbij is hier te vinden.

Wat gebeurt er allemaal in de kringen….

Inmiddels ben ik ruim drie maanden bezig als netwerkondersteuner en heb ik een aardig beeld gekregen van wat er allemaal aan kringactiviteiten wordt georganiseerd… en dat is heel wat. Ik heb daar enorm respect voor, zeker omdat het vrijwel allemaal vrijwilligerswerk is. Het leek mij daarom leuk om de kringen maar eens in het zonnetje te zetten.

Lees verder

2019
25 januari - Oriëntatiecursus Rekenkamerwerk Module 2 | Zwolle
25 januari - Oriëntatiecursus Rekenkamerwerk | Eindhoven
01 maart - Oriëntatiecursus Rekenkamerwerk | Eindhoven 
09 maart - Oriëntatiecursus Rekenkamerwerk Module 3 | Zwolle
26 maart - Cursus Rekenkameronderzoek 2019 | Rotterdam

Tweet
Forward
Copyright © 2018 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp