Copy
Nummer 11
Nieuwsbrief openen in browser
NIEUWSBRIEF 2016 - Nummer 11

Inhoud

Samenwerkingsdag NVRR en AR
Resultaten Spotdag - 'smaakt naar meer'
Uitreiking Goudvink
Belang van aanpassingsvermogen
NVRR Jaarcongres 2017

3D denktank
Masterclass Publieke aandeelhouders
Onderzoek naar uitvoering WMO in zestien Friese gemeenten
5 vragen aan de VvG
Waterschappen
Bijeenkomsten

Terugblik op Samenwerkingsdag NVRR en AR

Op 17 november was de Samenwerkingsdag van de NVRR en AR. Ruim 180 collega’s van lokale en provinciale rekenkamer(commissie)s en de Algemene Rekenkamer waren aanwezig. Zij hebben zich in verschillende workshops gebogen over de kansen en uitdagingen voor rekenkamers in het digitale tijdperk. De presentaties van workshopleider staan nu op de website. 

Lees meer

Resultaten Spotdag - 'smaakt naar meer'

Ook hebben we 17 november stilgestaan bij de resultaten van de zogenoemde Spotdag; het gezamenlijke onderzoek van de lokale rekenkamer(commissie)s en de Algemene Rekenkamer. Tijdens de Spotdag van 10 oktober zijn we als rekenkamer(commissie)s met burgers in gesprek gegaan over hoe gebruiksvriendelijk zij de digitale dienstverlening van de overheid ervaren. Het is voor de eerste keer dat rekenkamers gezamenlijk op deze manier onderzoek doen. De overall uitkomsten van de Spotdag zijn opgenomen in een factsheet.

Lees meer 

Uitreiking Goudvink

De Samenwerkingsdag was ook hét moment om een aantal prijzen uit te reiken, waaronder de Goudvink. De rekenkamer Utrecht heeft met haar rapport ‘Een paleis voor de muziek’ de Goudvink 2016 gewonnen, de prijs voor het rekenkamerrapport dat ‘het verschil heeft gemaakt’.

Lees meer 

Belang van aan-passingsvermogen

De dag werd afgesloten met een inspirerende presentatie van Menno Lanting. Menno geldt als de expert op het gebied van de impact van digitale technologie op leiderschap, ondernemerschap en hoe wij werken. In zijn presentatie heeft hij de deelnemers aan de samenwerkingsdag gewezen op het belang van ‘aanpassingsvermogen’. De wereld verandert razendsnel, het vermogen van een organisatie om mee te kunnen veranderen is van groot belang voor het succes van een organisatie.

NVRR JAARCONGRES 2017

Reserveer vrijdag 12 mei 2017 voor ons jaarlijks congres! Dit jaar is gekozen voor het actuele thema ‘Samen werken’.
Bij Antropia te Driebergen is er volop gelegenheid om naast de keynote speakers en de workshoprondes met elkaar van gedachten te wisselen tijdens lunch en afsluitende borrel. Binnenkort volgt meer informatie over de sprekers en het programma van de dag.

Lees meer

De minister reageert op vragen Tweede Kamer

Op 7 juli 2015 stuurde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van de aangenomen motie-Fokke het Actieplan lokale rekenkamers naar de Tweede Kamer. Wij reageerden daar als NVRR in november 2015 schriftelijk op, na een levendige discussie binnen onze vereniging. Ook leidde het actieplan tot een aantal Kamervragen. De minister stuurde op 28 november 2016 een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij ingaat op de Kamervragen.

Lees meer

3D denktankhjsdhjshfhfsj

Na de bijeenkomst in oktober waarin de stand van zaken in 3D-onderzoek is besproken en is ingezoomd op het verantwoordings- en inkoopproces is onderzoek uit Haarlemmermeer nader toegelicht. 
Met het NVRR bestuur zijn mogelijkheden tot ondersteuning besproken. Enkele leden hebben zich aangemeld om verslagen te reviewen en inmiddels verschijnen meer 3D-rekenkamer-rapportages.  
Rode draden worden geanalyseerd en relevante items benoemd. In samen-werking met de AR en de landelijke kenniskring maken we afspraken voor een slagvaardig 3D-2017.

Masterclass publieke aandeelhouders

Het Erasmus Governance Institute, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, organiseert in het najaar van 2017 een Masterclass Publieke Aandeelhouders. Deze Masterclass is bedoeld voor ambtenaren, politiek verantwoordelijken en andere geïnteresseerden die werken op het snijvlak van publiek en privaat (aandeelhouderschap) en/ of zich bezighouden met deelnemingen en verbonden partijen.
In deze drie (afzonderlijke) dagen durende Masterclass wordt het publieke aandeelhouderschap en het daarvoor verantwoording afleggen vanuit verschillende optieken belicht; wetenschappelijk, juridisch en financieel. Daarnaast biedt deze Masterclass ook ruimte om individuele casusposities in te brengen en gebruik te maken van de kennis en ervaring van de docenten, maar ook zeker van andere deelnemers in deze class.
 
Lees meer

Onderzoek naar de uitvoering van de WMO in zestien Friese gemeenten

Zestien Friese rekenkamer(commissie)s gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de uitvoering van de WMO in zestien Friese gemeenten. Op 31 oktober jl. was de officiële start van het onderzoek in Drachten, dat ongeveer  een half jaar in beslag zal nemen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe de zestien gemeenten hun WMO-dienstverlening hebben georganiseerd. Gemeenten kunnen daarbij verschillende keuzes hebben gemaakt.
 
Unieke samenwerking
Elke gemeente moet volgens de wet een rekenkamer of rekenkamercommissie hebben. Die toetst of de gemeente zijn werk rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitvoert. Het is voor het eerst dat zoveel rekenkamers en rekenkamercommissies in Friesland samen een onderzoek uitvoeren.
Deelnemende rekenkamer(commissie)s van zestien gemeenten zijn: Achtkarspelen, Ameland, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Littenseradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland en Weststellingwerf. Het laten uitvoeren van een onderzoek in verschillende Friese gemeenten door dezelfde onderzoekers vanuit hetzelfde perspectief heeft als voordeel dat er onderlinge vergelijkbaarheid ontstaat en gemeenten van elkaar kunnen leren. Ook is  deze werkwijze efficiënter dan wanneer elke gemeente afzonderlijk zo’n onderzoek uitvoert.    

5 vragen aan de VvG

De roep is aanwezig voor experimenten om de lokale democratie te (re)vitaliseren en de gemeenteraad een andere rol te laten vervullen. Veel adviezen roepen op dat raadsleden meer verbinding moeten zoeken met burgers/instellingen.
De rekenkamer maakt net als de griffier onderdeel uit van de lokale democratische topografie. Sommigen spreken van een rol voor griffie, en in de 'slipstream' van deze de rekenkamer, in de zin van checks and balances in het bestel. Vandaar de volgende 5 vragen....

Lees meer   

Waterschappen

Waterschappen hebben geen wettelijke verplichting voor het hebben van een rekenkamercommissie. Desondanks hebben van de 23 waterschappen in Nederland er tien een rekenkamercommissie of een daarmee vergelijkbare commissie, die onderzoek doet naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het werk van het waterschap. De Waterkring is een onderdeel van de NVRR en bestaat uit de voorzitters van de actieve rekenkamercommissies van waterschappen. De waterkring is samen met de NVRR bezig om op 6 april 2017 een bijeenkomst te organiseren voor mensen die betrokken zijn bij de waterschappen.

Meer informatie volgt spoedig.

16-02-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring 
04-04-2017  Start cursus Kwantitatieve methoden en analyse
11-04-2017  Cursus Rekenkameronderzoek 2017
12-05-2017  NVRR Jaarcongres 2017
12-09-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring
25-09-2017  Masterclass Publieke Aandeelhouders
12-12-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring  

Copyright © 2016 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp