Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
Nieuwsbrief 2020 - Nummer 7

Inhoud

2 Webinars over goede vragen en onderzoeksbureaus (5 november en 10 december)

De NVRR organiseert lunch-webinars over lokale rekenkamers. Vincent van Stipdonk en Marije van den Berg spitten steeds in drie kwartier een praktisch onderwerp uit. Ze delen inzichten en ervaringen. En passen die meteen toe! Zo kun je jouw rekenkamerwerk nog effectiever maken.

  • Donderdag 5 november, 12:15 -13:00 uur: Nog verder vragen?
    Doorvragen zonder drammen, bij het rondje fracties, bij onderzoek en bij feedback.
  • Donderdag 10 december, 12:15 - 13:00 uur: Was dat de opdracht?
    Slimmer samenwerken met externe onderzoekbureaus. 

Deelname is gratis voor leden, voorzitters, secretarissen en onderzoekers van lokale rekenkamer(commissie)s.

Gratis aanmelden

Rappel

Welke invloed hebben opdrachtgevers op beleidsonderzoek?
Begin oktober is een oproep in onze nieuwsbrief geplaatst om deel te nemen aan een onderzoek naar het handelen van opdrachtgevers in extern aanbestede beleidsevaluaties. Opdrachtgevers van beleidsonderzoek vormen de doelgroep van deze vragenlijst. Dit onderzoek is min of meer een herhaling van een onderzoek in Zwitserland en de VS.

De respons op de vragenlijst kan nog wel wat beter, zeker vanuit de wereld van de Rekenkamers. Daarom bij deze de oproep om alsnog mee te doen aan dit onderzoek. Deelname is uiteraard anoniem.
Het invullen van de vragenlijst kost naar verwachting gemiddeld 10 minuten. De resultaten zullen als artikel aangeboden worden aan het open access e-journal BeleidsonderzoekOnline.

De vragenlijst is te bereiken via de volgende link: https://regioplan.datacoll.nl/pljgyikqjh?l=nl

Ook collega’s die tot de doelgroep van dit onderzoek behoren (opdrachtgevers en begeleiders van extern uitbesteed beleidsonderzoek) kunnen worden gewezen op de mogelijkheid deel te nemen via de bovenstaande link.

Dit onderzoek is een initiatief van prof.dr. F.L. Leeuw (Emer. Hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek Maastricht University) en dr. J.W.M. Mevissen (redactievoorzitter BeleidsonderzoekOnline en zelfstandig adviseur voor evaluatie-onderzoek). 

Webinar Privacy sociaal domein

De NVRR heeft door Necker een handreiking opgesteld voor rekenkamer(commissie)s die onderzoek willen (laten) doen op privacy in het sociaal domein. Een onderwerp met vele haken en ogen. De handreiking wordt gepresenteerd tijdens een webinar op dinsdag 1 december, 12.00-13.00 uur. Tijdens het webinar kan in discussie gegaan worden met de opstellers van de handreiking.

Geïnteresseerd? Dan kun u zich aanmelden voor het webinar door een mail te sturen naar info@nvrr.nl. U ontvangt twee dagen voor aanvang van het webinar de link naar het webinar.

Gratis aanmelden

Webinar Juridische Vraagstukken Rekenkamer(commissie)s

De NVRR nodigt u uit voor een webinar op donderdag 19 november, 12.00-13.00 uur over Juridische Vraagstukken van rekenkamer(commissie)s.

De leden van de denktank Juridische Vraagstukken, Arjan Kok (Rekenkamer Metropool Amsterdam), Rolf Willemse (Rekenkamer Rotterdam) en Wouter Zorg (Rekenkamercommissie BUCH), gaan in op de handreiking die deze zomer is gepresenteerd en behandelen vraagstukken van deelnemers. 

U kunt zich hier voor de webinar opgeven en eventuele vragen stellen.

Gratis aanmelden

Vooraankondiging ALV op 27 november,
10-12 uur

Op 27 november is de volgende ALV. Belangrijke agendapunten zijn het jaarplan en de begroting voor 2021. Daarnaast staat de voortgang met de professionalisering van de vereniging op de agenda. Het bestuur zal de stand van zaken schetsen, aangeven hoe de werving van een directeur wordt aangepakt en hoe bij de leden daarvoor input zal worden opgehaald.

De ALV wordt op digitale wijze gehouden. De agenda met stukken en de vergaderlink worden op 13 november verstuurd.

Webinars Energietransitie

Handreikingen energietransitie I en II.
In deze twee webinars worden de handreikingen energietransitie I en II gepresenteerd. De handreikingen beschrijven onderzoekstechnieken in het energiesysteem. De eerste webinar, handreiking energietransitie I, geeft een heldere inleiding in het energiesysteem en energiebeleid. Het accent ligt op ex post onderzoek naar energiebesparingsbeleid. Besproken wordt waar je bij dit type ex post rekenkameronderzoek aandacht voor dient te hebben. Wat de do’s en do nots zijn. Deze webinar wordt gegeven door Piet Boonenkamp. Expert in monitoring en evaluatie van nationaal energiebeleid.

De tweede webinar, handreiking energietransitie II, geeft inzicht in de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategien. Besproken wordt welke vormen van rekenkameronderzoek gedaan kunnen worden tijdens het ontwerp van deze strategieën, ex durante, of vooruitblikkend, ex ante. Deze webinar wordt gegeven door Yvonne Hofman, expert in de regionale energietransitie.

Tijdens de webinars wordt de materie toegelicht met praktijkvoorbeelden. Beide handreikingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met rekenkamerleden, de NVRR en beide experts.

De data zijn nog niet bekend, deze worden op de website gecommuniceerd. Mocht u willen deelnemen aan beide of een van beide webinars, meld u dan aan bij ons bureau. Dat kan tot twee dagen voor aanvang.

Naar agenda

Agenda

Vacatures

Tweet
Forward
Copyright © 2020 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp