Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser

Nieuwsbrief 2021 - Nummer 7

Inhoud

Themanummer Bestuurswetenschappen over rekenkamers

Vorige week is het themanummer van Bestuurswetenschappen over rekenkamers verschenen. Als lid van de NVRR krijg je een papieren exemplaar toegezonden. Daarnaast is het themanummer te lezen via het ledenportaal van onze website.

Lees het artikel

Arbitrage VNG en Rijk over de jeugdzorg

Op 18 mei heeft de arbitragecommissie uitspraak gedaan en advies gegeven inzake het geschil tussen Rijk (ministerie van VWS) en gemeenten (VNG) over de structurele financiering van de jeugdzorg. 

Gemeenten en Rijk hebben daarin onder meer de opdracht gekregen om voortvarend aan de slag te gaan met de inrichting en uitvoering van een Ontwikkelagenda 2022-2028. Deze Ontwikkelagenda dient uiterlijk op 1 januari 2022 vastgesteld te zijn door VNG en Rijk en geeft een concrete tijdsplanning van de ingangsdatum van maatregelen die in (tabel 1) de uitspraak worden genoemd, alsmede een monitoring en evaluatie van de uitvoering ervan in kwantitatieve en kwalitatieve zin. 

Ook op gemeentelijk niveau dient de voortgang van de Ontwikkelagenda jaarlijks te worden gemonitord en beoordeeld, ook op het punt van de toerusting van gemeenten en de kwaliteit van hun prestaties, zowel inhoudelijk als financieel. Daarvoor dient een standaard set indicatoren ontwikkeld te worden. De arbitragecommissie heeft daarbij de suggestie gedaan dat gemeenten daarbij zoveel mogelijk een beroep doen op lokale (respectievelijk gezamenlijke) rekenkamers. De uitspraak van de arbitragecommissie is te lezen via deze link.

De NVRR zal iedereen actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit onderwerp. Mogelijk komt er op korte termijn ook een oproep om je beschikbaar te stellen voor een Denktank die aan de slag gaat met het ontwikkelen van de indicatoren.

ALV vrijdag 2 juli 2021 - digitaal

Op vrijdag 2 juli van 10 tot 12 uur staat de ALV gepland. Op de agenda staat onder meer het jaarverslag, de contributiestructuur en de onderwijsvisie. Ook zal Peter van Enk van PBLQ een presentatie geven over de projectgroep lokale rekenkamers. Deze projectgroep zal in juni door het ministerie van BZK ingesteld worden en zal gaan bestaan uit drie burgemeesters, drie griffiers en drie rekenkamerleden. De belangrijkste taken van de projectgroep zijn: 

  • Het adviseren van gemeentebesturen die ondersteuning willen of kunnen gebruiken bij de inrichting en/of het functioneren van hun lokale rekenkamer en het versterken van de relatie met de raad en het college; 
  • Het delen van kennis en informatie over de versterking van lokale rekenkamers, zodat andere gemeenten hiervan kunnen leren. 

Democratiefestival 2021 gaat niet door

De organisatie van het Democratiefestival heeft de NVRR vorige week laten weten dat de editie van 2021 helaas geen doorgang kan vinden. De organisatie geeft aan dat de omstandigheden wegens de Coronacrisis te onzeker zijn om op 3 en 4 september een prachtig festival de organiseren. Het is dus wachten op 2022. Gelet op de brede en laagdrempelige manier waarop het festival wil werken, zal de NVRR zeker deelnemen aan een volgende editie. De kerndoelgroepen van het festival zijn: jongeren tot 30 jaar (inclusief millennials), maatschappelijk betrokken burgers en professionals (inclusief bestuurders). De idee is dat er enerzijds maatschappelijke partijen aan deelnemen, “van hersenstichting tot en met NVRR” en anderzijds bijvoorbeeld ook dichters, rappers en muzikanten. Streefbeeld is dat van de Parade. 

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws rond het festival, dan kan via: www.democratiefestival.nu.

Jaarcongres op 10 september 2021

Op vrijdag 10 september zal vanaf 10:30 uur het jaarcongres van de NVRR plaatsvinden. Als de omstandigheden het toelaten zal het congres fysiek in Utrecht in de Bar Beton plaatsvinden. Aan het programma voor het jaarcongres wordt op dit moment volop gewerkt. Het thema van het congres luidt: Dreigt een bestuurlijke patstelling? 

Meer informatie over de exacte invulling van het programma en de inschrijving voor het congres volgt zo spoedig mogelijk.

Goudvink 2021 – aanmelden kan tot half juli 

Welk rekenkamerrapport verdient een prijs of eervolle vermelding? Laat het voor half juli weten. Nieuw in de aanmeldingsprocedure is dat anderen dan de rekenkamer(commissie) zelf mogen signaleren of er een goed rekenkamerrapport is gepubliceerd. Daarbij kan gedacht worden aan griffiers, raadsleden, burgemeesters enz. Het is dan aan de rekenkamer(commissie) zelf om zich aan te melden voor de procedure. Aanmelden kan hier.

De jury buigt zich over alle inzendingen en maakt na de zomer de shortlist bekend. De Goudvink wordt in november aan de winnaar uitgereikt.

Tweet
Forward
Copyright © 2021 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp