Copy
NIEUWSBRIEF 2018 - Nummer 2

Inhoud

Jaarcongres NVRR
15 jaar NVRR: aan de slag!

Op 25 mei aanstaande organiseren wij ons lustrumjaarcongres in Bar Beton Utrecht. Het belooft een boeiende dag te worden die begint met de Algemene Ledenvergadering. Vervolgens leidt dagvoorzitter Jacques Handelé ons door het dagprogramma, dat start met een presentatie van key note spreker prof.dr. Paul Frissen, decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. 
Deze plenaire sessie wordt gevolgd door twee workshoprondes over actuele onderwerpen, zoals de betrokken burger (Jan de Ridder, Rekenkamer Metropool Amsterdam), het sociaal domein (Rien Fraanje, Rob/Rfv, samen met Tineke van de Biggelaar, Rekenkamercommissie Eindhoven), informatiebeveiliging (Kees Hintzbergen, IBD), publieke waarden (Kirsten Veldhuijzen, Rob/Rfv)  en de Omgevingswet (Nico op de Laak, Rekenkamercommissie Roermond en Bernheze).
Na de afsluitende plenaire presentatie van Jacques Handelé over ‘de vier kardinale deugden’ ronden we de dag af met een informele borrel, die u alle gelegenheid biedt om bij te praten met andere rekenkamerleden.

Houd de website in de gaten voor meer informatie! U kunt zich al aanmelden en gaat gegarandeerd geïnspireerd naar huis, met informatie waar u de volgende dag direct mee aan de slag kunt in uw eigen werkomgeving.

Informatiefolder nieuwe raadsleden

De verkiezingen staan voor de deur! Veel raadsleden zullen voor het eerst toetreden tot de raad. Om de nieuwe raadsleden te informeren en ondersteunen over wat de rekenkamer voor ze kan betekenen, is een informatiefolder samengesteld. In deze folder wordt eenvoudig uitgelegd wat een rekenkamer doet, wat je ze kunt vragen en hoe ze de raad kan ondersteunen.

Begin volgende week wordt de digitale folder via een speciale mailing naar alle NVRR-leden gestuurd. Deze folder kan men delen met de griffier van de betreffende gemeente ten behoeve van het inwerkprogramma. Indien men een gedrukteversie wil, dan is deze via een link in de speciale mailing te bestellen.

NVRR Waterkring

De NVRR Waterkring bestaat uit rekenkamercommissies van de waterschappen. Door samenwerking versterken de leden de positie van de rekenkamerfunctie in hun bestuur en organisatie.
 
Een aantal leden van de Waterkring is 7 maart jl. bijeen geweest om terug te blikken op het inspirerende en succesvolle symposium van 6 oktober 2017 over de rekenkamerfunctie bij waterschappen. De Waterkring heeft veel positieve reacties ontvangen en bedankt nogmaals Jacques Wallage, Ans Hoenderdos en Gerhard van den Top voor hun bijdragen.

Tevens is vooruitgeblikt op de activiteiten van de Waterkring in het komende jaar in aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2019.
In mei vindt de volgende bijeenkomst plaats.
 
Voor meer informatie: Flores Boom, flores.boom@agv.nl

3D-denktank

De rapportage staat op de website van de NVRR. De Denktank heeft een stevige bijdrage geleverd aan het positioneren van rekenkamer(commissie)s in het complexe werkveld van de 3D's. Het resultaat is een handreiking voor de NVRR en haar leden. Voor toekomstige onderzoeken is een overzicht van best practices gegeven en is er een duidelijke structuur in relevante onderwerpen voor de gemeenteraad en voor de rekenkamer(commissie)s.

De volgende 3D-denktankbijeenkomst is op dinsdag 3 april a.s. van 10.00 tot 12.15 uur bij Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht. Aanmelden kan via info@nvrr.nl.

Omgevingswet

Hoewel de wet is uitgesteld naar 1 januari 2021 gaan alle voorbereidingen op rijks-, provinciaal en lokaal niveau onverkort door. Kernvragen voor gemeenteraden zijn: wat voor een type gemeente willen wij zijn, hoe geven wij vorm aan onze kaderstellende rol in het fysieke domein en op welke wijze optimaliseren wij kijkend naar de uitgangspunten van de Omgevingswet. Een tweede bijeenkomst van de Denktank Omgevingswet wordt voorbereid. Meld u ook aan via info@nvrr.nl en u wordt opgenomen op de verzendlijst én op de hoogte gehouden van de komende bijeenkomst.

NVRR zoekt onderzoeker Omgevingswet

Voor de Denktank Omgevingswet is er subsidie om een externe onderzoeker aan te trekken voor het opstellen van een rapport . De aanpak is er op gericht om te komen tot een goede informatie-uitwisseling, een beeld van de huidige stand van zaken te krijgen en een duidelijke lijn in de mogelijke rol van de rekenkamer(commissie)s te schetsen. Gezien de uitgangspunten van de wet, meer en betere kaderstelling door de gemeenteraad in combinatie met het definiëren van de lokale bestuurlijke afwegingsruimte, ligt er een breed palet van uitdagingen voor de rekenkamer(commissie)s om de raden te faciliteren. Kortom: na de 3D's een volgende stap voor het lokale bestuur. 

 

Lees hier de vacature en reageer uiterlijk voor 17 maart >>

Landelijke Kenniskring

Afgelopen 6 maart vond weer een bijeenkomst plaats van de Landelijke Kenniskring in Utrecht. Belangrijke agendapunten waren: wijzigingen in de BBV, de Duisenbergmethode en de rekenkamer, de opbrengsten van de 3D-denktank en stand van zaken Denktank Omgevingswet. Zoals altijd een grote opkomst, een levendige discussie en een uitstekende informatie-uitwisseling! Deelnemen aan de Landelijke Kenniskring? Meld u aan via info@nvrr.nl.

De volgende bijeenkomsten zijn:

  • 13 september   
    10.00 - 12.15 uur
  • 11 december
    10.00 - 12.15 uur

NVRR ondersteunt implementatie AVG

Op zeer korte termijn schakelt het NVRR-bestuur een deskundige in om een informatiedocument AVG voor rekenkamer(commissie)s op te stellen. Dat document informeert rekenkamer(commissie)s over hetgeen wat hen te doen staat en biedt tevens een overzicht van de te nemen stappen om de te voldoen aan de AVG.
Ook bevat het document enkele modellen van documenten die in het kader van de AVG opgeleverd moeten worden.
 
Zodra alle documentatie beschikbaar is, wordt u geïnformeerd.

NVRR lanceert Wikipagina Omgevingswet

De NVRR heeft op verzoek van de Denktank Omgevingswet een Informatiepagina Omgevingswet opgezet. Op de, in ontwikkeling zijnde, Wikipagina vindt u informatie over onderwerpen zoals: invoering wet, omgevingsveiligheid, praktijkvoorbeelden, presentaties, uitgangspunten en doelen, wetteksten en regelgeving, FAQ en een woordenboek.

Volg de NVRR op LinkedIn!

De NVRR heeft enkele jaren geleden een LinkedIn groep aangemaakt om een discussieplatform te  bieden aan haar leden. Het is gebleken dat er weinig tot geen animo voor is. De laatste jaren heeft namelijk alleen de NVRR berichten in de groep geplaatst. Omdat we een platform willen blijven bieden waar leden en geïnteresseerden in de NVRR elkaar kunnen vinden, is besloten het account om te zetten naar een bedrijfspagina. Op deze pagina kan de NVRR nog steeds haar berichten en informatie delen, maar kunnen geen discussies meer worden gevoerd.
 
Gaat u de NVRR ook volgen

Recente rekenkamerrapporten

De afgelopen maand zijn er weer een aantal interessante rapporten toegevoegd aan onze bibliotheek. Bent u op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp, kijk en zoek in onze bibliotheek! Wilt u ook een rekenkamerrapport uploaden, klik hier.

22-03-2018  Themabijeenkomst Stichting KADO
27-03-2018  Cursus Rekenkameronderzoek 2018
03-04-2018  3D-denktankbijeenkomst
18-05-2018  Leergang Effectieve beleidsontwikkeling
25-05-2018  NVRR Jaarcongres 2018

Copyright © 2018 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp