Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 2020 - Nummer 1

Inhoud

Het O-team zoekt versterking, doet u mee?

Ben je geïnteresseerd in de (inhoudelijke) ontwikkelingen waar rekenkamers mee te maken krijgen en heb je zin om mee te denken wat de vereniging hiermee kan doen voor haar leden? Het O-team zoekt nieuwe teamleden.
Het O-team heeft als doel de NVRR te ondersteunen bij de verdere professionalisering
(kwaliteitsborging) en kennisontwikkeling (opleiding en scholing). Dit gebeurt door zorg te dragen voor:

  • een actueel, relevant en gewaardeerd opleidingsaanbod dat aansluit bij de behoefte van (toekomstige) leden; 
  • de ontwikkeling (en verspreiding) van een samenhangende geheel aan producten dat gebruikt kan worden voor de uitvoering van de rekenkamerfunctie; en
  • de ontwikkeling en coördinatie van het jaarlijkse ‘doe mee onderzoek’.

Het O-team komt één keer per zes weken samen en bestaat uit actief betrokken onderzoekers en bestuurders van rekenkamers die lid zijn van de NVRR. Er wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging vanuit de verschillende rekenkamers (lokaal, provinciaal, waterschappen en landelijk). De deelnemers zijn op dit moment:

  • Sjoerd Keulen, bestuurslid Rekenkamer Utrecht
  • Manon Laan, onderzoeker bij de Randstedelijke Rekenkamer
  • Suzan Mathijssen, secretaris-directeur Rekenkamer Oost-Nederland en tevens bestuurslid NVRR
  • Jamilja van der Meulen, bestuurslid Rekenkamer Dronten en tevens bestuurslid NVRR
  • Ard Schilder, directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer
  • Jolien Wigman, secretariaat NVRR

Enthousiast geworden en/of nog vragen? Neem dan contact op met het O-team via het NVRR secretariaat of via Suzan Mathijssen (tel.:06-518 65 795).

Lees meer

Wat is nodig voor goed onderzoek?

Welke omstandigheden bepalen de kwaliteit van een rekenkameronderzoek? We vroegen het drie ervaringsdeskundigen, die zowel de kant van de onderzoeker als van de rekenkamer kennen. Hier samengevat in zeven succesfactoren voor goed onderzoek.

Lees meer

Doe mee onderzoek

Inwoners of bedrijven kunnen bij de gemeente een melding doen over iets dat niet in orde is in de openbare ruimte. Zoals een kapotte lantaarnpaal, rondslingerend afval of personen die overlast veroorzaken. De manier van melden verschilt. Afhankelijk van de gemeente kan dit per telefoon, website of een app. Gemeenten ontvangen jaarlijks zo’n drie miljoen meldingen (website VNG). In het doe mee onderzoek van 2020 kijken we naar de afhandeling van meldingen. De focus komt waarschijnlijk bij meldingen van defect straatmeubilair te liggen. Op dit moment is het O-team bezig met een verdere uitwerking van het onderwerp en het plan van aanpak. Wil je hierover meedenken meld je dan bij het O-team want we zijn nog op zoek naar nieuwe leden.

Op basis van de evaluatie van het ‘doe mee onderzoek 2019’ verbeteren we de aanpak van dit onderzoek. Het streven is om in het volgende nieuwsbericht meer te vertellen over de opzet en de planning van het onderzoek. We inventariseren dan ook welke rekenkamers geïnteresseerd zijn om deel te nemen.  

Datum Bijeenkomst Plaats
28-02-2020 Dag 1 van de Driedaagse introductiecursus Utrecht
24-03-2020 Cursus Rekenkameronderzoek 2020 Rotterdam
17-04-2020 Dag 2 van de Driedaagse introductiecursus Utrecht
29-05-2020 Dag 3 van de Driedaagse introductiecursus Utrecht
Tweet
Forward
Copyright © 2020 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp