Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser

Inhoud

Nieuwsbrief 2021 - Nummer 2

Metadossier: 3 vragen

Rekenkamers verrichten vaak onderzoek naar dezelfde (soort) onderwerpen en gaan vooraf voor inspiratie voor onderzoeksvragen, -aanpak, normenkader en aanbevelingen te rade bij rapporten van andere rekenkamers.

Voorbeelden zijn projecten, inkoop & aanbestedingen, externe inhuur of verbonden partijen. Over deze onderwerpen zijn al veel rekenkamerrapporten verschenen die in de bibliotheek van de NVRR opgenomen zijn. En dan kan het soms lastig zijn om de weg in de onderzoeksvragen en normenkaders te vinden en keuzes te maken. We gaan met behulp van metadossiers deze kennis beter ontsluiten. In een metadossier staan de belangrijkste overeenkomsten en (lokale) verschillen in rekenkameronderzoeken naar een onderwerp.

We starten in 2021 met één metadossier om zo ook ervaring op te kunnen doen met deze werkwijze. Dat zou een metadossier kunnen zijn over inkoop en aanbestedingen of grote projecten, maar we zijn benieuwd welke ideeën de leden hierover hebben. Daarom voeren we weer een 3-vragen-peiling uit, de link is inmiddels via de ledenlijst verzonden. Reageren kan tot en met dinsdag 2 maart 2021.

Vijf vragen over de Toolbox Beleidsevaluaties

5 vragen aan Peter van der Knaap (directeur-bestuurder SWOV en voorzitter Vide) over de toolbox beleidsevaluaties, ontwikkeld vanuit het Ministerie van Financiën.

Lees verder

Reactie Minister van BZK op ROB-advies Goede Ondersteuning, Sterke Democratie

De Minister van BZK heeft in een brief aan de Kamer gereageerd op de het ROB-advies Goede Ondersteuning, Sterke Democratie. De brief bevat geen inhoudelijke stellingname. De minister schrijft bezig te zijn met een meerjarige agenda en actieplan ter versterking van het lokaal bestuur, in samenspraak met raads- en statenleden, griffiers, burgemeesters, commissarissen van de Koning, wethouders en gedeputeerden en rekenkamers. Deze agenda bevat volgens de briefdrie lijnen: 

  • Versterking van de ondersteuning bij kaderstelling en controle;
  • Versterken van kaderstelling als politiek proces;
  • Faciliteren van het leerproces: zelfbewuste raden en staten.

De minister verwacht de Kamer voor 1 mei van dit jaar hierover te kunnen informeren. 
De eerdere reactie van de NVRR op het ROB-advies is hier te vinden.

Lees verder

Voortgang werving directeur NVRR

De procedure voor de werving en selectie van de directeur NVRR heeft door het winterse weer iets vertraging opgelopen, maar op dit moment vinden gesprekken plaats en de verwachting is op korte termijn bekend te kunnen maken wie de nieuwe man of vrouw wordt.

Aansprakelijkheid Rekenkamers en Rekenkamercommissies 

Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid van rekenkamers en rekenkamercommissies? En als een rekenkamer of rekenkamercommissie aansprakelijk wordt gesteld voor schade, wie draait daar dan voor op? Lees alles hierover in dit artikel van Etienne Lemmens op de site van de NVRR.

Lees verder

Kamerbehandeling Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers naar verwachting half april

Eerder hebben we gemeld dat het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers niet controversieel is verklaard. Voor zover nu bekend zal de Tweede Kamer het wetsvoorstel half april behandelen.

Tweet
Forward
Copyright © 2021 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp