Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
Ledensessies
Geacht NVRR lid, 

Denk mee over profiel directeur NVRR
De NVRR wil verder professionaliseren en daarvoor gaat de vereniging een directeur aantrekken. Deze functie is nieuw. Het is een belangrijke ontwikkelingsfase voor de vereniging en het bestuur wil graag met de leden in gesprek over de eisen aan en verwachtingen van de directeur. Drie vragen staan centraal:
  1. Wat verwacht je van de vereniging
  2. Wat verwacht je van de directeur
  3. Wat betekent dit voor het functieprofiel
We organiseren hiervoor vier digitale bijeenkomsten:
  • Dinsdag 8 december, 19.30 – 21.00u
  • Woensdag 9 december, 15.30 – 17.00u
  • Woensdag 9 december, 19.30 – 21.00u
  • Donderdag 10 december, 15.30 – 17.00u
Bij elk van de bijeenkomsten zijn bestuursleden aanwezig en de interim-directeur. We nodigen de NVRR-leden van harte uit om aan één van deze bijeenkomsten deel te nemen. Mocht je verhinderd zijn, dan kan iemand anders namens jouw rekenkamer of rekenkamercommissie deelnemen. De opbrengst van de bijeenkomsten wordt later verwerkt in het definitieve functieprofiel. Verder wordt gezorgd voor een terugkoppeling van de opbrengst op hoofdlijnen naar de leden via de website.

Degenen die zich hebben opgegeven ontvangen naast de zoom-link ter voorbereiding een korte notitie met daarin meer informatie over de positie en functie en een eerste globale concept-profielschets.
Aanmelden voor digitale bijeenkomst
Webinars Energietransitie
Handreikingen energietransitie I en II.
In deze twee webinars worden de handreikingen energietransitie I en II gepresenteerd. De handreikingen beschrijven onderzoekstechnieken in het energiesysteem. De eerste webinar, handreiking energietransitie I (donderdagavond 17 december van 19.30 – 21.30 uur), geeft een heldere inleiding in het energiesysteem en energiebeleid. Het accent ligt op ex post onderzoek naar energiebesparingsbeleid. Besproken wordt waar je bij dit type ex post rekenkameronderzoek aandacht voor dient te hebben. Wat de do’s en do nots zijn. Deze webinar wordt gegeven door Piet Boonenkamp. Expert in monitoring en evaluatie van nationaal energiebeleid.

De tweede webinar, handreiking energietransitie II (maandag 21 december van 13.00 – 15.00 uur), geeft inzicht in de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategieën. Besproken wordt welke vormen van rekenkameronderzoek gedaan kunnen worden tijdens het ontwerp van deze strategieën, ex durante, of vooruitblikkend, ex ante. Deze webinar wordt gegeven door Yvonne Hofman, expert in de regionale energietransitie.

Tijdens de webinars wordt de materie toegelicht met praktijkvoorbeelden. Beide handreikingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met rekenkamerleden, de NVRR en beide experts.
  • Handreikingen energietransitie I zal plaatsvinden op donderdagavond 17 december van 19.30 – 21.30 uur.
  • Handreikingen energietransitie II zal plaatsvinden op maandag 21 december van 13.00 – 15.00 uur.
Hieronder kunt u zich gratis aanmelden voor 1 of beide webinars.
Aanmelden voor Webinar Handreikingen energietransitie I
Aanmelden voor Webinar Handreikingen energietransitie II
Doemee-onderzoek
DoeMee-onderzoek 2021: de praktijk van de Wob
Het DoeMee-onderzoek 2021 heeft als onderwerp de praktijk van de Wet Openbaarheid van Bestuur, oftewel de Wob. 

Elke bij de NVRR aangesloten rekenkamer en rekenkamercommissie kan aan dit DoeMee-onderzoek deelnemen, ongeacht de bestuurslaag waarvoor deze werkzaam is. De Wob is immers op elke overheid van toepassing. Door met één onderzoeksopzet te werken waarbij een extern bureau alle informatie verzamelt, wordt een groot schaalvoordeel bereikt. Elke deelnemende rekenkamer (-commissie) krijgt een eigen maar wel gestandaardiseerd rapport over de overheid waar deze voor werkzaam is en kan vervolgens zelf beslissen of en hoe daar bestuurlijk verder mee wordt gegaan. De kosten voor deelname bedragen € 300 per gemeente, provincie of waterschap.

Het O-team van de NVRR gaat in de komende weken het onderzoek verder voorbereiden en de verwachting is dat het onderzoek in het tweede kwartaal van 2021 kan starten. Meer inhoudelijke en praktische informatie volgt in de komende maanden op deze website.

Voorlopige aanmelding voor deelname aan dit DoeMee-onderzoek kan via info@nvrr.nl.
Meer informatie leest u op onze website
Copyright © 2020 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp