Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser

Inhoud

Nieuwsbrief 2021 - Nummer 3

Terugkoppeling 3 vragen meta-dossier

In februari zijn “3-vragen” gesteld over het meta-dossier. In een metadossier wordt voor één onderwerp de belangrijkste onderzoeks-informatie uit rekenkamer-onderzoeken samengebracht. Dat onderwerp zou inkoop en aanbesteding kunnen zijn, grote projecten of een ander thema. We vroegen de leden naar hun voorkeur voor het onderwerp en naar suggesties wat er in het dossier moet worden opgenomen over dat onderwerp. In totaal hebben 52 leden gereageerd. Veelgenoemde onderwerpen naast de twee hierboven waren informatieveiligheid, jeugdhulp en woonbeleid. In het metadossier zien de respondenten graag zaken als onderzoeksvragen, normenkaders, aanpak, conclusies en aanbevelingen, maar er is bijvoorbeeld ook voorgesteld te kijken naar de rol van de raad of de manier waarop vervolgonderzoek is gedaan. Uiteindelijk is voor het metadossiers Jeugdhulp als onderwerp gekozen: het thema staat hoog in de voorkeurslijst en er zijn in de afgelopen jaren veel rapporten over verschenen. Inmiddels is een uitvraag gedaan voor voorstellen om het meta-dossier op te gaan stellen.

Uitvraag Metadossier

De NVRR zoekt een ervaren onderzoeker om een zogeheten metadossier op te stellen. In een metadossier wordt voor één onderwerp de belangrijkste onderzoeks-informatie uit rekenkamer-rapporten samengebracht, zoals onderzoeksvragen, normenkaders, aanpak, conclusies en aanbevelingen. Het onderwerp is Jeugdhulp. Van de opdrachtnemer wordt gevraagd zoveel mogelijk rekenkamerrapporten over dit onderwerp te verzamelen, waaronder in elk geval alle rapporten over het onderwerp in de bibliotheek van de NVRR. De opdrachtnemer analyseert de verzamelde rapporten op de belangrijkste overeenkomsten en verschillen ten aanzien van de belangrijkste onderzoeks-informatie. Het meta-dossier wordt in een goed toegankelijke en aansprekende vorm opgeleverd. Voorstellen met  een schets van de aanpak en een kostenraming kunnen uiterlijk 22 maart 2021, 17.00u worden ingediend bij de NVRR.

Lees verder

Mogelijkheid ondersteuning Kringen

Kringen van de NVRR kunnen een beroep doen op financiële middelen vanuit de NVRR voor ondersteuning bij operationele en organisatorische zaken. Denk aan het organiseren door een kring van een symposium of een webinar, waarvoor bijvoorbeeld secretariële, administratieve of technische ondersteuning wordt ingehuurd. Per kring is op jaarbasis hiervoor € 500 beschikbaar.

Meer informatie

Voortgang DoeMee-onderzoek 2021 over de WOB

Het DoeMee-onderzoek 2021 over de WOB zit nu in de fase van aanbesteding: een aantal bureaus is benaderd om een offerte uit te brengen. Deze zijn geselecteerd op basis van inhoudelijke kennis van de materie, ervaring met rekenkameronderzoek en met grootschalig onderzoek. Naar verwachting kan de opdracht medio april worden gegund en dan is ook het moment voor definitieve aanmelding voor rekenkamers en rekenkamercommissies. Tot nu hebben circa 70 rekenkamers en rekenkamercommissies van gemeenten, waterschappen en provincies laten weten in principe mee te willen doen.

Besloten pagina website

Op de website van de NVRR komt een besloten pagina die alleen voor leden toegankelijk is. Hierop komt informatie over bijvoorbeeld de door leden aan de NVRR gestelde vragen en antwoorden, wordt een binnenkort te verschijnen themanummer over rekenkamers van Bestuurswetenschappen geplaatst en er zal een platformfunctie worden gecreëerd waarop leden aan andere leden vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld over mogelijke onderzoeksbureaus voor een bepaald onderwerp, inspiratie voor een normenkader of suggesties voor innovatieve manieren om onderzoek te presenteren. Alle leden krijgen een eigen inlogcode. Naar verwachting zal deze pagina in april actief worden.

Congres NVRR juni

Voorlopig zijn we nog niet af van het corona-virus en allerlei beperkingen. Op dit moment is natuurlijk niet te voorzien hoe het zal gaan met inentingen, immuniteit en effecten van het weer, dus misschien is er eind juni veel meer mogelijk dan we nu denken. Maar de kans dat we met 150 mensen bij elkaar kunnen komen voor ons jaarcongres, is niet groot. De voorbereidingen hebben tijd nodig en we kunnen niet wachten tot we zeker weten wat er dan wel en niet kan.
Daarom heeft het bestuur nu de knoop doorgehakt en besloten te kiezen voor een digitaal congres, te houden op de dag van de ALV, voorafgaand aan, tijdens (maar niet parallel natuurlijk) of erna. De datum zal binnenkort worden gecommuniceerd. De komende tijd volgt informatie over inhoud en opzet.

Werving directeur

Het bestuur verwacht volgende week bekend te kunnen maken wie per 1 mei de nieuwe directeur van de NVRR wordt. Hou de mail en de site in de gaten!

Tweet
Forward
Copyright © 2021 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp