Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 2019 - Nummer 4

Inhoud

ALV en Minicongres op 7 juni

Dit jaar organiseren we in plaats van één groot congres 3 kleine congressen. Het eerste minicongres vindt plaats in Utrecht 7 juni, ‘s middags na de algemene ledenvergadering. Het minicongres gaat over kwaliteit en geheimhouding, waarbij het accent vooral zal liggen op geheimhouding. Geheimhouding is voor veel rekenkamers een belangrijke en actueel onderwerp merken we uit de vele vragen die we daarover krijgen. Tijdens het minisymposium zal Paul Hofstra iets vertellen over zijn ervaringen met geheimhouding rond het Schiekadeblok. Verder hebben we ook Solke Munneke, hoogleraar staats- en bestuursrecht in Groningen, bereid gevonden om zijn kennis over de voetangels en klemmen bij geheimhouding met ons te delen. Uitgebreidere informatie over het programma volgt binnenkort op de website van de NVRR. U kunt zich hier al opgeven om aan de ALV en/of het minicongres deel te nemen.

Nog even de feiten op een rij:

  • Datum: 7 juni
  • Plaats: Mammoni in Utrecht (http://www.mammoni.nl)
  • ALV: 10:00 - 12:00
  • Minicongres: 13:00 – 16:30

Goudvink 2019

Ook in 2019 gaat de NVRR de Goudvink, de prijs voor het beste rekenkamerproduct, uitreiken. Rekenkamer(commissie)s van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen met hun rapport of product uit 2017-2019 meedingen naar de prijs. 

Belangrijke criteria voor de Goudvink vormen de technische kwaliteit en de doorwerking. Heeft de rekenkamer(commissie) een goed onderzoek uitgevoerd (of laten uitvoeren) en heeft het rapport/product de gemeenteraad/Provinciale Staten/waterschapsbestuur ondersteund in zijn rol? Ook wordt gelet op innovatie in het rekenkamerwerk.

Oproep
Leerzame klus voor voorzitters, secretarissen en onderzoekers van rekenkamer(commissie)s.
In augustus-september moeten rapporten gelezen en beoordeeld worden in het kader van de voorselectie van de Goudvink. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden op goudvink@nvrr.nl. Tijdsinvestering voor 3 rapporten lezen, beoordelen, overleggen, totaal ca. 3-4 dagdelen.

Lees meer

Doemee-onderzoek

Het Doemee-onderzoek van de NVRR naar de implementatie van het VN-verdrag Handicap in gemeentelijk beleid is van start gegaan. Het is een wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten om te werken aan de inclusieve samenleving. Zo is de uitvoering van het VN-Verdrag in de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet vastgelegd (Amendement Van der Staaij – Bergkamp). Het doe-mee-onderzoek beperkt zich uitdrukkelijk tot het Sociaal Domein.

Het onderzoek start met 40 rekenkamers die zich reeds hebben aangemeld voor het onderzoek. De rekenkamers vragen de betreffende beleidsstukken op en twee onderzoekers die de NVRR hiervoor met behulp van BZK-subsidie heeft ingehuurd doen een check op het beleid. 

Streven is eind juni een korte rapportage aan de rekenkamers terug te geven, waarin de beleidscheck van de eigen gemeente en een vergelijking met de score van alle deelnemende gemeenten is opgenomen.
Voor informatie: doemee@nvrr.nl

Column 4. Voorbij het rondje fracties

Passende omgangsvormen tussen rekenkamer en raad
Het besef dat je als rekenkamer niet vanuit een ivoren toren moet opereren, is inmiddels gemeengoed. Dat ‘onafhankelijkheid’ niet hoeft te betekenen dat je geen goede gesprekken met de raad kunt voeren, ook. Maar hoe dichtbij de raad kun én wil je komen? En hoe kom je verder dan alleen het jaarlijkse rondje langs de fracties?

Column 4. Voorbij het rondje fracties
Rekenkamerkompas

Denktank juridische vraagstukken

In mei is de denktank Juridische vraagstukken van start gegaan. Doel van de denktank is (een) informatiedocument(en) op te leveren voor de leden van de NVRR. Deze zullen adviezen bevatten op juridische/bestuurlijke vraagstukken waar rekenkamer(commissie)s in hun werk tegen aan lopen. 

Vorig jaar heeft de NVRR bij de leden gepolst welke vraagstukken dat zijn. Er werd een brede scala aangeleverd, van vraagstukken rond geheimhouding, bevoegdheden bij verbonden partijen tot aansprakelijkheid van de rekenkamer. De denktank zal de eigen en bij anderen aanwezige kennis aanboren om te adviseren over de vraagstukken die spelen. Mocht uw rekenkamer in het verleden juridische adviezen hebben ingewonnen, dan stelt de denktank het op prijs als u die adviezen vertrouwelijk met de denktank wilt delen, via denktankjv@nvrr.nl. Daar kunt u ook een prangende vraag op juridisch/bestuurlijk gebied melden die u nog niet kenbaar heeft gemaakt, of zich aanmelden als deelnemer aan de denktank. 

Streven is in december 2019 de werkzaamheden van de denktank af te ronden en het advies/de adviezen prominent via de nieuwsbrief en website van de NVRR te delen met de leden.

Rapport werkgroep Versterking lokale rekenkamers openbaar

Vorige jaar is door de minister van Binnenlandse Zaken een werkgroep Versterking Lokale rekenkamers ingesteld. In de werkgroep. Ondersteund door Berenschot bestond deze uit twee burgemeesters, twee griffiers en twee mensen afkomstig uit de NVRR. Vanuit de NVRR namen op persoonlijke titel, Jan de Ridder, voorzitter, en Wil Lugtenberg-Sanders, oud bestuurslid, aan de werkgroep deel. De werkgroep heeft in een half jaar bijna 40 gemeenten bezocht. Het rapport van de werkgroep is op 16 april aangeboden aan de minister en op 15 mei openbaar geworden (zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/16/werkgroep-lokale-rekenkamers). Het rapport zal later, waarschijnlijk samen met het wetsvoorstel versterking lokale rekenkamers, aan de kamer worden aangeboden.

Save the Date: mini-congres Den Bosch

19 september 2019
Op donderdagmiddag 19 september 2019 (190919) Provinciehuis ´s Hertogenbosch organiseert meet up Brabant (informeel netwerk rekenkamers uit Brabant) namens de NVRR een minicongres voor iedereen met als thema: ´regionale opgaven´; hoe organiseren we regionaal rekenkameronderzoek en wat kunnen we leren uit opgedane ervaringen zoals bijvoorbeeld bij Agrifood Capital. Dus hou 190919 in de middag vrij.

Save the Date: mini-congres in het Noorden

29 november 2019
Op 29 november organiseert Kring Noord in samenwerking met de ALV het mini-congres in het Noorden. Het onderwerp wordt: Handhaving en rekenkameronderzoek. 
Het doel van de bijeenkomst inzicht bieden aan leden van rekenkamers en andere belangstellenden in de taken en activiteiten van gemeenten ten aanzien van handhaving, dit om te kunnen dienen als mogelijk onderzoeksobject voor rekenkamers.
De locatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Tweet
Forward
Copyright © 2019 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp