Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 2019 - Nummer 3

Inhoud

Algemene ledenvergadering en symposium geheimhouding en kwaliteit

ALV
Het bestuur van de NVRR nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering. Welke dit jaar op vrijdag 7 juni wordt gehouden in Grand Cafe Mammoni, Mariaplaats 14 te Utrecht. De vergadering vindt plaats van 10-12 uur. U kunt de stukken en de agenda uiterlijk tien dagen voor de vergadering verwachten.

Symposium
Volgend op de ALV is er een symposium over geheimhouding en kwaliteit.
We zien u graag op 7 juni vanaf 9.30 uur.

Lees meer en online inschrijven

Introductiecursus Rekenkamerwerk

In april 2019 gaat de Introductiecursus Rekenkamerwerk van start op een volgende locatie. Enthousiaste docenten staan klaar om u, tijdens drie bijeenkomsten, wegwijs te maken in de beginselen van onderzoek en organisatie van rekenkamers. Per bijeenkomst wordt een aparte module behandeld. De cursus vindt plaats in Utrecht (La Vie, St Jacobsstraat 61, Utrecht, naast station Utrecht Centraal).

Programma Introductiecursus Rekenkamerwerk

Voor deelname aan de cursus wordt een bescheiden eigen bijdrage van € 100,- (excl. BTW) gevraagd.
Er zijn nog plekken beschikbaar, dus schrijf u nu in via het inschrijfformulier op de website.

De NVVR en het publiek debat

De minister van Binnenlandse Zaken zet via meerdere sporen in op het versterken van lokale rekenkamers. Het eerste spoor is wetswijziging. In juni 2018 is een wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in consultatie gebracht (Wet versterking decentrale rekenkamers).Daarnaast is er een werkgroep Lokale rekenkamers ingesteld. In de werkgroep zaten leden  van de NVRR (op persoonlijke titel) en burgermeesters en griffiers. Het werk van de werkgroep staat los van deze mogelijke wetswijziging. Een derde spoor is de subsidie van BZK die wij als vereniging ontvangen en die gericht is op de verdere professionalisering van rekenkamers.

Lees meer

Taakverdeling binnen het bestuur

Binnen het bestuur zijn er drie bestuursleden met een specifieke functie:
  • Voorzitter: Jan de Ridder (gekozen door de ALV)
  • Secretaris: Etienne Lemmens
  • Penningmeester: Jamilja van der Meulen
Daarnaast zijn er nog 3 algemene bestuursleden: Sandra van Breugel, Suzanne Mathijsen en Jan Lunsing. Francine Giskes is de vertegenwoordiger van de Algemene Rekenkamer in ons bestuur.
 
Taak Portefeuillehouder
Relatiebeheer Voorzitter
Communicatie Jan Lunsing
Mini-congressen Etienne Lemmens met
Sandra van Breugel
Commissie O-team Suzanne Mathijssen (coördinator)
Commissie Goudvink Etienne Lemmens
Commissie Kennisdelen Suzanne Mathijssen
Kringen, overleg kringvoorzitters Jan Lunsing
Communicatie rond lidmaatschap Sandra van Breugel
Vertrouwenspersoon Sandra van Breugel
Projectcoördinator (subsidieprojecten) Secretaris
Bewaking financieel kader (subsidieprojecten) Penningmeester
Bestuur ondersteuning (contact met Interactie) Secretaris
Portefeuillehouder beleidslijn
Relaties rekenkamer met andere belanghebbende Sandra van Breugel
(in overleg met voorzitter)
Professionalisering Etienne Lemmens
Opleiding & scholing Jamilja van der Meulen
Kennisdeling Suzan Mathijssen
Verbetering Samenwerking Jan Lunsing
Ondersteuning bij onderzoeksthema’s Etienne Lemmens

Het bestuurslid namens de AR krijgt geen expliciete taak toegewezen. Er komen redelijk wat vragen binnen bij het bestuur die om een antwoord vragen. We hebben daarom ook een roulerende vraagbaakfunctie ingesteld. Iedere maand krijgt een bestuurslid die taak. 

Column 3. Proces is ook resultaat

Wanneer is je onderzoek klaar? Tot waar reikt een onderzoek? En wat is het belangrijkste resultaat? We werken meestal toe naar iets tastbaars, iets dat je kunt “opleveren”. Een rapport of een infographic waarin is vastgelegd wat het onderzoek bood aan lessen en inzichten. Dan is het onderzoek klaar en daarna begint (hopelijk) de doorwerking. Dat kan, en is prima. Het onderzoek staat dan ten dienste van het eindresultaat. Maar je kunt ook van onderzoeksproces een doel maken: al doende samen leren van het onderzoek. 

Je kunt al tijdens het onderzoek bewust effecten bewerkstelligen. Al onderzoekend spreek je met mensen, organiseer je ontmoetingen en uitwisselingen en zet je veranderingen in gang. Een bijzonder voorbeeld daarvan is actie-onderzoek. Dan onderzoek je “in actie” wat er aan de hand is, door een kwestie daadwerkelijk in de praktijk (een beetje) aan te pakken. In Haarlem en Alphen aan den Rijn gingen rekenkamercommissies daarmee aan de slag...

Column 3: Proces is ook resultaat
Rekenkamerkompas

Doe mee-onderzoek gaat van start

40 lokale rekenkamers onderzoeken samen met de NVRR en het College voor de Rechten van de Mens of gemeentelijk beleid voldoet aan het VN-verdrag Handicap. Gemeentelijke beleidsdocumenten worden hiervoor getoetst aan de bepalingen uit dit verdrag. In de komende weken wordt er met 8 rekenkamers een pilot uitgevoerd en vanaf mei zullen ook de overige rekenkamers aanhaken. De deelnemers krijgen op korte termijn bericht.
 
Vanwege de grote belangstelling is het niet meer mogelijk om uw rekenkamer nog aan te melden om deze beleidsscan uit te laten voeren door onderzoekers die hier door de NVRR voor zijn aangesteld. Wel zal het ontwikkelde toetsingskader ook beschikbaar worden gesteld aan rekenkamers die zich nog niet hebben aangemeld. U kunt hiermee zelf de beleidsscan uitvoeren en de resultaten laten meenemen in de benchmark die voor dit onderzoek wordt uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met doemee@nvrr.nl.

Lees meer
Tweet
Forward
Copyright © 2019 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp