Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
Nieuwsbrief 2021 - Nummer 1

Inhoud

Vernieuwde website en logo NVRR

Op 1 februari wordt de vernieuwde website van de NVRR gelanceerd. Een heldere, duidelijk vormgegeven website waarbij we gebruik kunnen maken nieuwe technische mogelijkheden. De komende tijd worden functies verder verbeterd en nieuwe functies geïntroduceerd. Speciaal voor leden komen er besloten pagina’s waar kennis, ideeën en ervaringen kunnen worden uitgewisseld – bijvoorbeeld over innovatieve onderzoeksmethoden, ervaringen met onderzoeksbureaus of manieren om de resultaten van een onderzoek op een anders dan anders manier te presenteren. En we krijgen niet alleen een nieuwe website, ook het logo is vernieuwd en geactualiseerd.

Lees verder

Evaluatie DoeMee-onderzoek 2020

Het DoeMee-onderzoek 2020 naar de Meldingen Openbare Ruimte is geëvalueerd. Meer dan de helft van de deelnemers heeft de enquête ingevuld. De waardering die zij geven aan de bijeenkomsten, opgeleverde producten en het proces is over het algemeen positief, met enkele uitschieters naar beneden en boven.

Lees verder

DoeMee-onderzoek 2021

Het DoeMee-onderzoek 2021 gaat over de praktijk van de Wet Openbaarheid van Bestuur, oftewel de Wob. Het O-team werkt op dit moment de onderzoeksvraag en –opzet verder uit. Ook komt er een onderzoeksprotocol zodat voor iedereen duidelijk is wat wanneer door wie wordt gedaan en wat het eindproduct zal zijn.

Lees verder

Resultaten ledenpeiling NVRR-congres

In januari is een ledenpeiling gehouden over het NVRR-congres of misschien meerdere wel congressen. Gevraagd is aan welke bijeenkomsten (congressen, webinars, etc) leden in 2020 hebben deelgenomen, of voor 2021 de voorkeur uitgaat naar fysiek of digitaal en dan één groot of juist meerdere kleine congressen.

Lees verder

Voortgang werving directeur NVRR

De procedure voor de werving en selectie van de directeur NVRR loopt volop. De komende weken vinden gesprekken plaats en het bestuur hoopt in de 2e helft van februari bekend te kunnen maken wie de nieuwe man of vrouw wordt.

Lees verder

Stand van zaken Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers

Gisteren is besloten om het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers niet controversieel te verklaren, zodat de behandeling ondanks het aftreden van het kabinet door kan gaan. Er is nog geen datum bekend voor de plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Zo gauw daar meer over bekend is melden we dat uiteraard op onze site en via twitter: @NVRR

Lees verder

Dossier: onderzoeken Corona-beleid en maatregelen

Vanuit de Thorbecke-leerstoel is een project gestart om de impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur zichtbaar te maken. Meer informatie is te vinden op coronapapers.nl. Onderzoeken van rekenkamers en rekenkamercommissies mogen daar natuurlijk niet ontbreken en de bedoeling is dat daar te zijner tijd naar deze rapporten wordt verwezen. In onze bibliotheek staan inmiddels twee onderzoeken naar corona, uitgevoerd door de rekenkamercommissies van Den Bosch en Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg (WVOLV)

Lees verder

Oproep: leden congrescommissie

Ook dit jaar wil het bestuur graag weer een congrescommissie vormen om me te denken over inhoud en opzet van het jaarcongres of wellicht meerdere kleinere congressen (zie ook het bericht over de uitkomsten van de ledenpeiling). Al het praktische en organisatorische werk wordt door anderen gedaan, de congrescommissie denkt mee over mogelijke onderwerpen en de vorm van bijeenkomsten. Altijd al meer je stempel op NVRR-bijeenkomsten willen drukken? Allerlei ideeën voor mooie bijeenkomsten? Volop suggesties hoe bijeenkomsten in tijden van corona prima gehouden kunnen worden? Meld je aan voor de congrescommissie, via info@nvrr.nl

Lees verder

Klankbordgroepen

Eerder is in de ALV afgesproken een klankbordgroep te vormen, die het bestuur in kan schakelen om mee te denken over uiteenlopende zaken. Daar willen we dit jaar mee starten, door aan een op ad hoc basis vanuit de leden samengestelde klankbordgroep onderwerpen voor te leggen. De samenstelling kan per keer verschillen, zodat mensen die in een onderwerp geïnteresseerd zijn of daar specifieke kennis over hebben daarbij aan kunnen sluiten. Er wordt op de website een oproep geplaatst voor klankbordgroepleden en daarnaast kunnen ook mensen direct hiervoor worden benaderd.

Lees verder

Agenda

Vacatures

Tweet
Forward
Copyright © 2021 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp