Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 2019 - Nummer 6

Inhoud

Doe-mee-onderzoek: Implementatie VN-Verdrag Handicap in beeld voor 40 rekenkamers

40 lokale rekenkamers hebben samen met de NVRR onderzocht hoe gemeenten in hun beleid invulling geven aan het VN-verdrag Handicap. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de implementatie van dit verdrag dat in 2016 door 160 landen, waaronder Nederland, is geratificeerd. Het doel van het VN-verdrag Handicap is om de rechten van personen met een beperking te beschermen en gelijkheid te bevorderen.

Om rekenkamers te ondersteunen om de stand van zaken in hun gemeenten in kaart te brengen, heeft de NVRR onderzoekers opdracht gegeven een beleidsscan uit te voeren. In juli ontvingen alle deelnemende rekenkamers een rapportage met de uitkomsten van deze scan voor hun gemeenten. Eind september/begin oktober wordt er samen met het College voor de Rechten van de Mens een landelijke rapportage gepubliceerd, waarin de resultaten van de verschillende gemeenten zijn samengevoegd.

Rekenkamers die zich in eerste instantie niet hebben aangemeld voor dit doe mee onderzoek - of die niet bij de eerste 40 aanmeldingen behoorden - krijgen in de komende periode de gelegenheid om alsnog aan te haken. Voor het uitvoeren van de beleidsscan wordt een beperkte vergoeding in rekening gebracht. U kunt informatie opvragen of u hiervoor aanmelden via: doemee@nvrr.nl

Mini-congres 190919

Op donderdagmiddag 19 september 2019 (190919) ´s Hertogenbosch organiseert meet up Brabant (informeel netwerk rekenkamers uit Brabant) namens de NVRR een minicongres voor iedereen met als thema: ´regionale opgaven´; hoe organiseren we regionaal rekenkameronderzoek en wat kunnen we leren uit opgedane ervaringen zoals bijvoorbeeld bij Agrifood Capital. Dus hou 190919 in de middag vrij en geef je op (geen kosten). 

Om aan te sluiten op uw ervaringen  hebben we een korte enquête opgesteld. De resultaten nemen we uiteraard mee in de verdere vormgeving van het definitieve programma op 190919. Tijdens het minicongres op 190919 presenteren we de resultaten.

Inschrijfformulier en enquête

Introductiecursus Rekenkamerwerk

Vrijdag 4 oktober 2019 gaat de Introductiecursus Rekenkamerwerk van start. Enthousiaste docenten staan klaar om u, tijdens drie bijeenkomsten, wegwijs te maken in de beginselen van onderzoek en organisatie van rekenkamers. Per bijeenkomst wordt een aparte module behandeld.

Programma Introductiecursus cursus Rekenkamerwerk

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Introductiecursus Rekenkamerwerk in Eindhoven.
Inschrijfformulier

Minicongres, 29 november 2019, Zwolle 

Op 29 november organiseert Kring Noord in samenwerking met de ALV het mini-congres in het Noorden. Het onderwerp wordt: Handhaving en rekenkameronderzoek. 

Handhaving en gebrek aan handhaving krijgt regelmatig veel aandacht op de voorpagina van nationale, regionale en sociale media. Gemeenteraden worden regelmatige verrast door de gevolgen van gebrekkige handhaving. U herinnert zich vast nog wel de cafébrand in Volendam en de voorwerkramp in Enschede.

Op het minicongres dat door Kring Noord wordt georganiseerd, zal de focus zich richten op de openbare orde-taak van de burgemeester en vooral: hoe kan de rekenkamer op dit beleidsterrein de raad bijstaan bij haar rol op dit beleidsterrein.
Het congres zal worden ingeleid door prof. dr. Vols van de Rijksuniversiteit in Groningen. Verder zullen in drie workshops resultaten een rekenkameronderzoek worden gepresenteerd. Eén onderzoek naar handhaving en veiligheidsbeleving, één onderzoek naar handhaving bij de drank en horecawet en de derde is een benchmark veiligheidsplannen en handhaving.

Ina Middelkamp zal de onderdelen aan elkaar praten. Het minicongres wordt georganiseerd door Kring Noord in samenwerking met het NVRR-bestuur.

Inschrijfformulier

Verdiepende module P&C-cyclus

In de verdiepende module P&C-cyclus maakt u kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van uw gemeente, provincie of waterschap. In de module lopen we alle onderdelen van de P&C-cyclus langs en krijgt u inzicht in hoe u de bijbehorende documenten kunt lezen. Ook leert u wat de functie van overheidsfinanciën en de begroting is.

U leert hoe de financiën van uw overheid zijn opgebouwd aan de hand van het voorbeeld van een gemeente. U krijgt inzicht in de belangrijkste ratio’s voor de externe verslaglegging. Zo leert u de financiële risico’s van uw overheid beter inschatten, maar ook die van stichtingen of instellingen die voor uw overheidsbestuur taken uitvoeren of diensten verlenen.

In het tweede gedeelte van de cursusdag gaan we in op methoden die u als rekenkamer(commissie) kunt gebruiken om raadsleden vooraf inzicht te geven in de te verwachten kosten en baten van investeringen.

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers de stukken van de P&C-cyclus begrijpen en beredeneren welke instrumenten zij kunnen gebruiken om hun volksvertegenwoordigers te ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol. 

De verdiepende module P&C-cyclus is gericht op de leden en ondersteunende staf van rekenkamer(commissies). De verdiepende module wordt op 15 november 2019 in Utrecht gegeven. Kosten voor het volgen van de module bedragen €75 voor leden van de NVRR. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar info@nvrr.nl. Er zijn 15 plekken, aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst geregistreerd.

Docent: De module zal worden verzorgd door dr. Sjoerd Keulen. Sjoerd is onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer, lid van de rekenkamer Utrecht en universitair docent Begrotingsbeleid en Financieel Management aan de Erasmus Universiteit. In het verleden was hij onderzoeker voor de parlementaire enquête woningcorporaties en senior adviseur op het ministerie van Financiën.

Lees meer

Toegankelijkheid van overheidswebsites

Staatssecretaris Knops van BZK heeft op 4 juli jl. een brief laten uitgaan naar overheidsinstanties, waarin hij nadere mededelingen doet over de vereisten inzake toegankelijkheid van digitale informatie. Het gaat er met name om dat mensen met een beperking volledige toegang hebben tot digitale informatie, zoals websites. Tevens worden de overheidsinstanties verplicht om een zogenoemde toegankeljjkheidsverklaring te publiceren.

De meeste rekenkamer(commissie)s zullen met een of meerdere pagina's meeliften op de website van hun gemeente. Verwacht mag worden dat de gemeente dan aan zet is en de pagina('s) van de rekenkamer(commissie) daarin meeneemt. De rekenkamer(commissie)s die een eigen website zelf beheren zullen zelf moeten zorgen dat ze aan de toegankelijkheidseis voldoen en een verklaring omtrent de toegankelijkheid publiceren.

De eisen met betrekking tot de toegankelijkheid zijn hier te vinden: https://www.digitoegankelijk.nl/onderwerpen/themas/eenvoudige-uitleg
Er is een Nederlands model voor de toegankelijkheidsverklaring opgesteld: https://www.digitoegankelijk.nl/actueel/nieuws/2018/11/1/nederlands-model-toegankelijkheidsverklaring

Het ministerie van BZK heeft een invulassistent voor de toegankelijkheidsverklaring ontwikkeld, https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/  Daar kunnen rekenkamers indien nodig zelf een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren op de website.

Tweet
Forward
Copyright © 2019 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp