Copy
NIEUWSBRIEF 2017 - Nummer 3

Inhoud


NVRR Jaarcongres 2017
Enquete NVRR Jaarcongres
Beheer uw eigen NVRR profiel
Uitkomst Drie Vragen Rekenkamers en verkiezingstijd
3D-denktank
Denktank Omgevingswet
Voorjaarscongres Kring Noord
Driedaagse Leergang Data-analyse
Congres vormgeving van Evidence-Informed beleid
Volg NVRR op LinkedIn
Bijeenkomsten
NVRR JAARCONGRES 2017

U bent er toch ook bij?

Op vrijdag 12 mei geven Ferry Koster, Piet van Mourik en Patrick van Veen, als keynote sprekers, samen met de workshopgevers inspirerende en nieuwe inzichten op de vragen rondom het thema 'Samen Werken'.
Wat zijn de obstakels in samenwerkingsrelaties? 
Hoe samen te werken tijdens organisatie-veranderingsprocessen?
Wat zijn de basisfundamenten van ‘samen werken’ en ‘samenwerken’?
Tijdens lunch en afsluitende borrel is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

U kunt zich nog aanmelden!


Lees meer >>

Wat voor rekenkamer wilt u zijn?

Met wie wilt u meer of beter samenwerken? En hoe zorgt u voor een grotere effectiviteit van uw adviezen?
 
Deze en andere vragen komen aan de orde in het onderzoek dat  I&O Research in samenwerking met de NVRR uitvoert. Het doel van het onderzoek is concrete handvatten te bieden voor de vergroting van effectiviteit van rekenkamers. De uitkomsten worden gepresenteerd op het NVRR jaarcongres op 12 mei 2017.
 
U krijgt na afloop van het congres een samenvatting van de uitkomsten toegestuurd.

Beheer uw eigen NVRR profiel

Mijn NVRR is vernieuwd. Als rekenkamerlid, aangesloten bij de NVRR, kunt u via een vernieuwde ‘MIJN NVRR’ uw persoonlijke gegevens beheren. Door de website te koppelen met de ledenadministratie zijn bestaande ledengegevens van de website vervangen door de gegevens uit de ledenadministratie. Op deze manier wil de NVRR een bestand met actuele ledengegevens creëren. Op termijn wordt er ook een besloten deel ingericht waar meer en andere informatie te halen is dan op het openbare deel van de website.
 
Wat betekent dit voor u?
Per 18 april is uw huidige inlogcode voor ‘MIJN NVRR’ komen te vervallen. Ieder lid met een in de ledenadministratie geregistreerd persoonlijk e-mailadres kan via de website een nieuwe inlogcode aanvragen. Na activatie van deze code kan men in een persoonlijk dashboard zijn/haar profiel beheren en bijwerken.
 
BELANGRIJK!
De activatie van een inlogcode gaat via een persoonlijk e-mailadres.
Is uw e-mailadres niet bekend  in onze database en wilt u een eigen profiel binnen de NVRR website? Stuur dan het secretariaat een e-mail met uw e-mailadres en de rekenkamer(commissie) waarvoor u werkt.
 
Ontvangt uw rekenkamer NVRR-mail via één centraal e-mailadres en willen diverse leden een eigen profiel? Dat kan eenvoudig geregeld worden door de persoonlijke e-mailadressen naar het secretariaat te sturen.
 
Het secretariaat zal de e-mailadressen invoeren zodat bij het aanvragen van een inlogcode de website uw persoonlijke e-mailadres herkent en u een inlogcode stuurt.

Rekenkamer(commissie)s houden rekening met de periode rond verkiezingen

In totaal hebben 88 rekenkamers de enquête ingevuld over al dan niet publiceren van Rekenkamerrapporten in verkiezingstijd.

38,1% van de rekenkamers houdt in hun werk geen rekening met de verkiezingen. Een kwart (25,0%) van de rekenkamers publiceert geen enkel onderzoek in de periode rond de verkiezingen. Bijna 11% (10,7%) van de rekenkamers publiceert in die periode wel rapporten, alleen geen rapporten over gevoelige onderwerpen. Terwijl 2,4% juist over een specifiek onderwerp kiest, zoals een onderzoek naar de effectiviteit van de rekenkamer.  En 2,4% vraagt geen hoor & wederhoor in de periode rond de verkiezingen. Rond een kwart van de rekenkamers houdt (ook) op een andere manier rekening met de verkiezingen.

Lees verder op de website >>

3D-denktank
 


Van het 3D-Front 3-Dingen die wetenswaardig zijn:
  • Er is subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verkregen om het Project Denktank 3D uit te voeren. 
  • Inmiddels is er een projectleider/onderzoeker aangetrokken die nog voor de zomer zorgt voor het behalen van de hiervoor gegeven projectresultaten.
  • Op het NVRR-congres op 12 mei is er in de middag een speciale workshop over de 3D's met een focus op Samen Werken of Samenwerken.
Lees verder op de website >>

Denktank Omgevingswet


Er zijn goede ervaringen opgedaan met een speciale groep voor de decentralisaties. De ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. De volgende majeure operatie met veel effecten op gemeenten is de invoering van de Omgevingswet. Het is de bedoeling dat ook daar een "denktank" voor wordt opgericht. Maar een initiatief heeft alleen succes als er voldoende volgers zijn.

Dus bij deze het verzoek aan alle rekenkamers en rekenkamerscommissies die van mening zijn dat de Omgevingswet een belangrijk onderwerp voor de komende periode is: meld je bij de NVRR of bij Nico op de Laak!

Voorjaarsbijeenkomst NVRR Kring Noord 9 juni 2017

De NVRR Kring Noord nodigt u hierbij uit voor haar voorjaarscongres op vrijdag 9 juni a.s. in het gemeentehuis van Midden Drenthe in Beilen. Het thema op deze middag is Burgerperspectief binnen rekenkameronderzoek.
 
Opgeven voor de bijeenkomst kan bij Nathalie Seidel via kringnoord@nvrr.nl.

Het programma van de bijeenkomst vindt u op de website >>

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Tijdens een driedaagse leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid zal worden ingegaan op wat u binnen de overheid zelf, al dan niet met behulp van derde partijen, kunt doen om via data-analyse tot nieuwe inzichten te komen voor de beleidspraktijk. 

Deze leergang vindt plaats op vrijdag 2, 9 en 16 juni 2017.

Meer informatie over het programma en aanmelden leest u hier >>

Vormgeving van Evidence-Informed Beleid

Op 22 juni a.s. organiseert het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden in samenwerking met ScienceWorks het congres Vormgeving van Evidence-Informed Beleid. Het congres stelt de interactie tussen kennis en beleid centraal, en zal zich richten op de vraag hoe wetenschap, kennis en onderzoek kunnen worden ingezet voor kwalitatief beter beleid. 

Meer informatie over het programma en aanmelden leest u hier >>

Volg de NVRR op LinkedIn!

De NVRR heeft enkele jaren geleden een LinkedIn groep aangemaakt om een discussieplatform te bieden aan haar leden. Het is gebleken dat er weinig tot geen animo voor is. De laatste jaren heeft namelijk alleen de NVRR berichten in de groep geplaatst.
 
Omdat we een platform willen blijven bieden waar leden en geïnteresseerden in de NVRR elkaar kunnen vinden, is besloten het account om te zetten naar een bedrijfspagina. Op deze pagina kan de NVRR nog steeds haar berichten en informatie delen, maar kunnen geen discussies meer worden gevoerd.
 
Gaat u de NVRR ook volgen

Sponsoren Jaarcongres 2017

           
        

12-05-2017  NVRR Jaarcongres 2017
12-05-2017  Algemene Ledenvergadering NVRR
16-05-2017  Vide Evaluatorennetwerk
18-05-2017  Congres Binnenlands Bestuur
02-06-2017  Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid
09-06-2017  Voorjaarscongres NVRR Kring Noord
22-06-2017  Vormgeving van Evidence-Informed Beleid
12-09-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring
25-09-2017  Masterclass Publieke Aandeelhouders
12-12-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring  

Copyright © 2017 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp