Copy
Open de nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 2020 - Nummer 3

Inhoud

ALV & webinar op 26 juni

Op 26 juni staat een algemene ledenvergadering gepland van onze vereniging. Omdat grote bijeenkomsten tot 1 september in verband met covid-19 nog verboden zijn, leek het ons niet passend om een fysieke vergadering uit te schrijven.  Daarom zullen we op afstand gaan vergaderen. Het is de vraag of wij in gewone tijden als vereniging zomaar tot elektronische besluitvorming zouden mogen overgaan. Maar die vraag is gegeven de huidige (tijdelijke) noodwetgeving niet relevant. We kunnen het nu gewoon doen.  De stukken voor de vergadering zult u conform de statuten uiterlijk 4 weken van te voren ontvangen.

We zijn ook bezig om aansluitend een webinar te organiseren. Als onderwerp denken we aan evaluatieonderzoek van coalities- of raadsakkoorden. Geerten Boogaard, bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden (Thorbecke-leerstoel) in Leiden doet wetenschappelijk onderzoek op dat terrein en vindt het leuk om bij zo’n webinar op te treden. Of het definitief door kan gaan weten we pas over een paar weken. Maar het lijkt ons als bestuur een interessante uitdaging. Zowel het organiseren van een webinar, als ook het onderwerp. In het jaar van de raadsverkiezingen gecoördineerd evaluatieonderzoeken uitvoeren is lastig, maar kan veel opleveren voor de lokale politiek en zo het nut van ons werk breder zichtbaar maken.

Goudvink wordt weer in 2021 uitgereikt

Het zijn ook voor de Goudvink bijzondere tijden. Op aanreiken van de jury van de Goudvink (Koos Janssen, burgemeester van Zeist, Klaartje Peters, hoogleraar bestuurskunde, Peter Peeters, griffier gemeente Brunssum en Peter van de Knaap, directeur/secretaris Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft het bestuur besloten de competitie voor de Goudvink een jaar uit te stellen.

De Goudvinkjury wil dit jaar gebruiken om aard en functie van de kwaliteitsprijs voor het beste rekenkamerrapport goed door te denken. De Goudvink is begonnen als een prijs voor het beste rapport, met name in technisch opzicht. De vink stond vooral symbool voor het 'vinken' van criteria waaraan het door de gemeente gevoerde bestuur moest voldoen. De V in het logo van de NVRR heeft ook de vorm van een 'vink' meegekregen. Langzamerhand zijn meer criteria mee gaan tellen voor de Goudvink. Zo is onder andere doorwerking een belangrijk item geworden in de jurering. Die ontwikkeling laat ook wel zien welke ontwikkeling rekenkamers sinds het begin van de NVRR, 17 jaar geleden, hebben doorgemaakt.

De leden hebben aangegeven een kwaliteitsprijs belangrijk te vinden. Idealiter is het een leerinstrument, creëert de uitreiking een persmoment, en kan het de rekenkamers die genomineerd zijn een positieve boost in de bestuurlijke verhoudingen geven. Redenen genoeg om door te gaan met de kwaliteitsprijs van de NVRR in 2021, maar dan allicht in een nieuwe gedaante.

Doe mee onderzoek

In 2020 gaat het ‘Doe mee’ onderzoek over Meldingen Openbare Ruimte. Dit zijn berichten van inwoners of organisaties aan de gemeente over zaken die niet in orde zijn in de openbare ruimte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een kapotte lantaarnpaal, rondslingerend afval of personen die overlast veroorzaken. Gemeenten ontvangen jaarlijks zo’n drie miljoen meldingen die te maken hebben met onderhoud, groenvoorziening, stadsreiniging, handhaving en politie. Een aantal gemeenten publiceert al open data afkomstig uit de meldingen en sommige gemeenten hebben op basis daarvan ook al innovatieve toepassingen ontwikkeld (bijvoorbeeld Amsterdam en Dordrecht). Niet voor alle gemeenten en andere lagere overheden geldt echter dat er een eenduidig beeld bestaat over hoe wordt omgegaan met de afhandeling van meldingen.

Het O-team heeft een onderzoeksopzet uitgedacht. Het onderzoek richt zich op de doeltreffendheid van het beleid van lagere overheden op het gebied van de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte. Hierbij gaat het zowel om het in kaart brengen van de beleidsmatige en organisatorische inrichting van de afhandeling van meldingen als om de resultaten van het gevolgde beleid. Tevens zal er in kaart worden gebracht hoe de raad over deze resultaten wordt geïnformeerd.

Lees meer

Gevolgen coronacrisis voor rekenkamerwerk

Begin deze maand hebben we rekenkamers een aantal vragen gesteld over de gevolgen van de Corona-crisis voor hun werk. 61 rekenkamers hebben gereageerd. Hieronder gaan we in op de antwoorden.
Op de vraag in hoeverre de rekenkamer problemen ervaart kwam de volgende respons:

Lees het volledige artikel

Introductiecursus

Module II en III van de driedaagse introductiecursus in Utrecht gestart op 28 februari 2020, oorspronkelijk gepland op vrijdag 17 april en vrijdag 29 mei, zijn in verband met corona verschoven naar respectievelijk vrijdag 11 september en vrijdag 8 oktober. Locatie Utrecht (vooralsnog) vergadercentrum La Vie.

Denktank Energie

De denktank energie heeft een eerste handreiking vrijwel afgerond. De verwachting is dat deze eerste handreiking over het energiedomein in de tweede helft van mei gepubliceerd zal worden. In de denktank is de keuze gemaakt om een tweede handreiking voor evaluatie van energiebeleid uit te werken. In deze denktank zal speciale aandacht zijn voor de regionale energiestrategieën. Deze denktank zal afhankelijk van de ontwikkelingen ten gevolge van corona vanaf juni of juli starten. Mocht u willen deelnemen dan kan dat. Stuur een mailtje naar energietransitie@nvrr.nl uiterlijk 31 mei met uw contactgegevens.

Deelnemers in de eerste denktank energie hebben reeds laten weten betrokken te willen zijn bij het vervolg en hoeven dus niet nogmaals aan te geven betrokken te willen zijn.

Tweet
Forward
Copyright © 2020 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp